Patrick Develtere

 

Opinie, Nieuws, Economie, Samenleving, België, Vakbonden, ACW, Christelijke arbeidersbeweging, Bankencrisis, Opinie, Coöperaties, Dexia, Patrick Develtere, Kapitalisme, Bacob, Arco, Middenveldorganisaties, Beweging CAB, Sociale organisaties, Artesia -

Open brief aan ACW-voorzitter Patrick Develtere

Mijnheer de voorzitter, nu de storm even is geluwd, willen we toch nog eens terugkomen op de onverkwikkelijke Arco-affaire. We kunnen er niet onderuit. We zijn zwaar aangepakt. Opmerkelijk was het oordeel van De Tijd (19/11/2011): “Vakbondsbonzen Luc Cortebeeck en Marc Leemans moeten stoppen met het schimpen op de banken die staatssteun hebben gekregen." Een open brief van de Beweging CAB.

vrijdag 16 maart 2012 17:35
Spread the love

“ACW-voorzitter Patrick Develtere mag ophouden met preken tegen bedrijven en particulieren die gebruik maken van achterpoortjes in de fiscale wetgeving”, luidde het oordeel van De Tijd.

De onderliggende boodschap luidt in feite: het ACW houdt er nu best mee op zijn maatschappelijke rol te spelen. We begrijpen inderdaad goed dat vele krachten in de samenleving zich nu vergenoegd in de handen wrijven en eindelijk een stok hebben gevonden om een hond te slaan. Daar moeten we ons met hand en tand tegen verzetten.

De arbeidersbeweging heeft zich van bij het begin altijd verzet tegen de heersende kapitalistische economische aanpak. Telkens heeft ze geprobeerd het terrein van de economie, van de arbeid, van de brede maatschappelijke behoeften niet aan de markt, aan de privébelangen, aan het kapitalisme over te laten.

Het besef was altijd aanwezig dat het belangrijk was greep te krijgen op de economie. Maar de economische macht waarover we vroeger beschikten, zijn we in de loop der jaren kwijtgespeeld. Heel de economische poot van de beweging werd ontbonden.

BAC werd BACOB en ging via Artesia uiteindelijk op in Dexia. Op dat moment werd de arbeiderscoöperatie ten grave gedragen, werd het ACW met handen en voeten gebonden aan het bancaire systeem en werd het een institutionele belegger die zijn eieren in de korf van het risicovol financieel kapitalisme legde.

Grootschaligheid, winstmaximalisatie, efficiëntie, zakelijkheid, rendabiliteit, dat was de ‘tijdsgeest’ die ons dwong om in die nieuwe benadering te stappen, heb je ergens laten optekenen. Maar neem ons niet kwalijk als we ons daar van distantiëren.

Tijdsgeest of niet, de arbeidersbeweging is precies ontstaan omdat ze zich tegen de toenmalige tijdsgeest heeft afgezet. Het is dus hoog tijd om het roer om te gooien. Om te beginnen door in eigen huis schoon schip te maken met de zogeheten financiële experts. En verder zouden wij koploper moeten worden in de maatschappelijke en politieke strijd om het kapitalisme te bestrijden en het financieel kapitalisme voorgoed aan de ketting te leggen.

Hoe kunnen we vandaag een economie in dienst van mens en samenleving uitbouwen? Zeker niet door te participeren aan de (losgeslagen) financiële markten. Streng gereguleerde openbare banken die aan een stevige democratische controle worden onderworpen en die alle spitstechnologische trucs moeten afzweren, kunnen een bijdrage leveren.

En wat te denken van een echte coöperatieve bank? Een bank van ons? Waarom niet? Dan beletten we tenminste dat met ons geld het financieel kapitalisme voort de samenleving ontwricht, het milieu kapot maakt en jobs en inkomens vernietigt.

Vandaag lijkt het erop dat de economische activiteit de sociale beweging zwaar beschadigd heeft. Is dat een reden om de coöperatieve uitbouw voor goed af te schrijven? Wij denken van niet. We beseffen dat we u heel wat vragen, maar de beweging is toch iets verschuldigd aan de werknemers en de samenleving.

Daarom nog een laatste oproep. De christelijke arbeidersbeweging is een machtige organisatie die beschikt over vele tienduizenden militanten in alle geledingen van de beweging die tegelijk actief zijn in organisaties rond milieu, sociale problemen, Derde Wereld, enz. Met welk maatschappelijk en politiek project wil de beweging al die mensen blijven mobiliseren?

En eerlijk gezegd, zijn we er niet gerust in. Na de Tweede WereldoorlogI werd ons politiek project toevertrouwd aan ‘de vrienden’ in de huidige CD&V. Maar die partij is in de loop der jaren op sociaaleconomisch vlak steeds meer opgeschoven in de richting van het neoliberalisme. Toch wil het ACW zijn ‘bevoorrechte partner’ nog steeds niet in de steek laten.

Wij vragen u, mijnheer de voorzitter, het geweer van schouder te veranderen. Werk een eigen uitgesproken maatschappelijke keuze uit. Neem dus een initiatief, kom naar buiten met een eigen uitgewerkt plan, bediscussieerd en gedragen, waarmee de beweging de boer op kan, de confrontatie tegemoet.

Met een ‘recht voor de raap’-perspectief dat mensen opnieuw perspectief biedt en uitdagend genoeg is om, samen met alle progressieve krachten van het land, te bewijzen dat een andere wereld mogelijk is.

Omer Mommaerts, Jef Mariën, Anne Dhooghe en Willy Verbeek

Voor ‘Beweging’ (een groep kritische en progressieve militanten binnen de christelijke arbeidersbeweging): Omer Mommaerts is oud-vrijgestelde van KWB, Jef Mariën is oud-hoofddélégué voor COC, Anne Dhooghe werkt op de vormingsdienst van LBC-NVK en Willy Verbeek van ACV-Transcom is ook voorzitter van ACW-Herent.

Verder ondertekenden volgende mensen deze open brief:

Elke Vandeperre, coördinator vzw Motief;
Noël Vanglabeke;
Tommy Vandendriessche, vakbondsafgevaardigde COC;
Jon Sneyers, militant LBC-NVK Leuven;
Raymond Vanderlooy, gepensioneerd vakbondsafgevaardigde LBC-NVK;
Kris Van der Parre, militant, bureaulid LBC-NVK;
Guido Vereecke, bestuurslid ACW, ACV en CM;
Charlie Eylenbosch, KWB St.-Katharina-Lombeek;
Marc Van Thielen, vrijgestelde LBC-NVK;
Jan Reyskens, ACV-militant;
Marc Mombaerts, regiosecretaris ACV;
Dominiek De Meester, vrijgestelde ACV;
André Leurs, vrijgestelde ACV Bouw-Industrie-Energie;
Jos van Dooren, délégué COC;
Paula Broeders, bijblijfconsulente ACV;
Geva Deraeck, lid ACV;
Machteld Venken;
Veer Dusauchoit, ACW-Herent;
Denis Bouwen, hoofdredacteur ‘Ons Recht’ LBC-NVK;
Annie Kerkhove, secretaris LBC-NVK met brugpensioen;
Michael Vandenbrouke, secretaris LBC-NVK;
Frieda Geleyns, regiosecretaris ACV;
Paul Van Hooren, délégué LBC-NVK met pensioen;
Angèle Branckaerts, COC-afgevaardigde met pensioen;
Peter Van Hooren, voorzitter regio Antwerpen-Zuid ACV;
Eliane De Boeck, ACW-Kontich, educatief medewerkster CM;
Dirk Clauwaert, délégué ACV voeding en Diensten;
Katrien Verschaeve, afgevaardigde COC;
Marc Vandepitte, hoofddélégué COC;
Jan Dereymaeker, secretaris LBC-NVK;
Paul Buekenhout, secretaris LBC-NVK;
Pros Vandebroek, bestuurslid COC;
Patrick Franceus, vrijgestelde ACV-BIE;
Tina De Greef, LBC-secretaris;
Jean Dreezen;
Marc Limpens;
Luc Davids, militant LBC-NVK;
Gilbert Holtappels;
Dominiek Van Dooren, vrijgestelde LBC-NVK;
Roger De Becker, oud-vrijgestelde ACW;
Aimé Gysemberg, ACV-militant;
Jozef Mampuys, militant ACV;
Jan Verschaeve;
Piet De Bisschop, oud-délégué LBC-NVK;
Agnes Vandenbosch, lid ACV;
Jef Vermaere, lid CCOD, voormalig LBC-vrijgestelde;
Wies De Troch, militant CCOD;
Tom Vermeir, LBC-militant non-profit;
Koen Ooms, LBC-lid;
Kaatje Borms, militant ACV;
Jan Soetewey, lid LBC-NVK;
Barend Claessens, vrijgestelde ACV-BHV;
Bea Vandewalle, LBC-militant non-profit;
Antoine Baeyens;
Filip Van Grieken, lid Okra;
Judith Troubleyn, lid KAV;
Annemarie Uyttendaele, CvS;
Lieve Debaecke, militant COC;
Antoinette Van Mosselvelde;
Kathleen Bevernage, oud-militant LBC non-profit;
Jozefine De Prins, oud-délégué ACV-CSC;
Rik Valcke, COC-afgevaardigde;
Paul Pataer, oud-LBC secretaris;
Hélène Van Rossem;
Toon Danhieux, militant LBC-NVK;
Nancy Pauwels, studiedienst LBC-NVK;
John De Decker, secretaris LBC-NVK;
Luk De Bock, secretaris ACV-Metea;
Bogaerts Leo, lid ACV.

take down
the paywall
steun ons nu!