De Gazet van ‘t Leuks

zaterdag 10 maart 2012 06:17
Spread the love

Een nieuwe LOOK(S)!

Beste medeburger van het Leuks.

Na het bekendmaken van ons nieuwe logo, tijdens de opening van de wijk, kondigden we aan dat we een nieuwe huisstijl aan het ontwikkelen zijn. En ere wie ere toekomt maar het is van de hand van Jeannine Vrins. Ge weet wel die straffe madam van het keramiekateliertje in de Lookstraat. Toch plezant dat er van die creatieve geesten wonen in onze wijk! We zijn er bijzonder trots op.

Een vernieuwde gazet, een nieuw jaar dus ook tijd voor nieuwe activiteiten. Doorheen deze editie kan je terugblikken op verleden jaar aan de hand van een fotospecial 2011 en geven we uiteraard ook graag een opsomming van wat je dit jaar mag verwachten. En dat is weer heel wat. De nieuwjaarsreceptie is al gepasseerd en er was weer veel en schoon volk.

Een jaar vol Leukse initiatieven

Ook in 2012 zal de buurtwerking weer allerlei initiatieven organiseren. Noteer alvast onderstaande data op je scheurkalender, in je agenda, zaktelefoon, smartphone, laptop of i –pad wegens niet te missen:

22 april is het Erfgoeddag met als thema ‘Helden’, An en Peter organiseren weer een tentoonstelling in Lookstraat 14. 28 april Cor De Kluts gaat mosselen kopen op de vismarkt.
25 mei: ‘Dag van de Buren’.
09 juni organiseert onze compostcluster “Composteren for Kids”.
04 augustus ‘ jaarlijkse buurt BBQ’.
25 augustus ‘ ’t Roemmelt op ’t Leuks’ rommelmarkt in onze wijk.
08 september houdt de compostsite opendeurdag om wijkcomposteren te promoten en voor kandidaat composteerders. 15 september ( 1 jaar vernieuwd ’t leuks).
en in november is het weer “Talent in de Wijk”.
Het belooft weer een druk jaar te worden en wij hopen dat vele buurtbewoners dit aanbod Leuks vinden. We hopen dat er weer veel volk zal deelnemen en meedoen.
Hebt ge misschien goesting om mee te werken of eens te komen helpen? Je kan je altijd opgeven bij één van de leden van de buurtwerking.
Allez, ik hoop dat ge veel leesgenot hebt aan deze vernieuwde Gazet. Tot LOOKS.

Nieuws van de compostwerking

Onze compostsite is ondertussen meer dan een jaar open en we hebben dan ook een eerste grote evaluatie gemaakt van het project. We kunnen stellen dat het een succesverhaal is geworden.

Wekelijks zie je op zaterdag tussen 11u en 12u de buren over straat lopen met hun kenmerkende witte emmers richting het Sionsplein. Daar komen zij hun groenten- en fruitafval van de afgelopen week gratis deponeren in onze compostbakken.
Onze site is zo berekend dat we slechts 60 emmers hebben mogen uitdelen. We doen dit nog steeds volgens het principe wie eerst inschrijft krijgt eerst zijn emmer. We hebben nog een zeer kleine wachtlijst, maar we trachten deze zo snel als mogelijk weg te werken. Aangezien we slechts 60 emmers te onzer beschikking hebben zijn wij zeer streng voor de mensen die wel een emmer hebben, maar deze niet zouden gebruiken. Hiermee houden zij hun emmer bezet voor anderen die er wel gebruik van zouden maken.

Hieronder de cijfers van ons eerste volledig werkjaar: We hebben onze site 52 keer geopend
Gemiddeld komen er 30,9 mensen per week
We zamelen per week +/- 280 liter afval in
Op jaarbasis is dit 14.560 liter afval dat niet in het gewone afval terecht is gekomen
Dit is een besparing van 502,32 euro die wij gerealiseerd hebben.

Uiteraard zijn dit allemaal gemiddelden en zijn er ook enkele uitschieters!
Zo hebben we voor de eerste keer de compostwisselbeker uitgereikt aan de persoon die het meest geweest is. Deze zal jaarlijks worden uitgereikt. Voor het jaar 2011 was er een gelijkstand: zowel de familie Hermans- Moermans (Lindestraat) als de familie Willems – Kempeneers (Lindestraat) zijn 50 keer van de 52 langsgekomen op onze site. De heer Willems werd uitgeloot als de uiteindelijke winnaar. Hij kreeg zijn trofee uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van de buurtwerking.

Tot slot komen we nog bij onze plannen voor 2012.
Naast onze wekelijkse opening op zaterdag zullen wij in 2012 nog enkele extra activiteiten voorzien.
Op zaterdag 9 juni organiseren wij een speciale kinderworkshop, wij zullen de kinderen laten kennis maken met compost en hen ook mee laten helpen bij het hele proces.

Op zaterdag 8 september houden wij een grote wijkcompost opendeurdag. Hier zullen wij uitleggen wat we doen en hoe een wijkcompostering werkt. We willen hier vooral inwoners van andere wijken inspireren om ook te starten met een gelijkaardig project, maar ook iedereen die gewoon eens een kijkje wil komen nemen is meer dan welkom.
Mocht je nog vragen hebben over je compostvat thuis of over het wijkcomposteren dan kan je steeds tussen 11 en 12 op zaterdag terecht op het Sionsplein.

Looks op, looks af

In ons Kluizekwartier is de Kluizestraat de oudste straat. In 1833 kocht de Lierse magistraat het Strypensveld en dat paalde aan de Kluizestraat, hij liet er straten doortrekken en zo was de Kluizewijk geboren.

De Kluizestraat werd van 1830 tot 1852 de “Oude Kluizestraat” genoemd in tegenstelling met de “Nieuwe Kluizestraat”, de huidige De Heyderstraat.
Het Looks was van oudsher dik bezaaid met estaminets, herbergen en cafés. Kluizeplein 1 was vroeger een herberg, aanvankelijk “De Vijfhoek”,later “Londen” en de “Stad Lier” genoemd. Nr.9 was in 1835 de herberg “Orleans” waar in 1874 gedurende twee dagen een “Ottentotsche vrouw van 44 jaar en 80cm groot was te bekijken”. Op de linkerhoek van het Kluizeplein en de Lindestraat had men het huis “De Lindenboom”, een tijd lang ook “St Louis” genoemd, een “estaminet met grote danszael”. Aan de benaming van dit huis heeft de Lindenstraat blijkbaar haar naam ontleend.
Op het Kluizeplein nrs 15-17 was de herberg “Prins Cardinael” het is ook een verenigingslokaal geweest, zowel voor toneel- als sportgezelschappen en een fanfare. Helaas afgebroken in 2005.
In de Lindenstraat 6 was in de 19de eeuw de herberg “In de dry gapers”. Het uithangbord werd onlangs door de eigenaars aan de Stad Lier geschonken. In de nrs 10-16 was de herberg “De Lisbloem”. Aan de hoek met het Sionsplein (nrs80-82) stond de herberg “Het Sterken”.
In de Kluizestraat 60 was er de herberg “Sint Nicolaas” met een beluik, vandaar in de volksmond de benaming “Sint-Niklaaspoortje”.
Na de bouw van de oefenschool is er een hernummering geweest van de Kluizestraat en –plein.

Tot zover ons ver herbergverleden. Maar dichter bij vandaag, nog geen 60 jaar geleden kon je op ’t Looks in menig cafés terecht om uwen dorst te laven.
Ik heb mijn oor even te luisteren gelegd bij de anciens van ’t looks:
Op de Kluizeplein9 was café bij” Mit de Slipper”, daar kon je ook een potje biljart spelen. Twee huizen verder kon je bij “Liza uit ’t cirk” meer doen dan alleen een pintje drinken,als getrouwde man kon je daar beter niet over de vloer komen, je weet wel, de klap van de mensen.
Op de hoek van het Kluizeplein en de Berlaarsestraat was café “stad Lier”(zie boven), in de volksmond: bij “ ’t slijperke”, een duivenmelkers en kaarterscafé, later “ de Snoopy”.Op de hoek van de Kluizestraat en de Lookstraat was een café, de naam
moet ik U helaas schuldig blijven. In de Koepoortstraat was café “bij ’t Voegtje” een beroepsrenner. Op de hoek van de Hazenstraat en de Lookstraat had Benot een café met frituur, aan de overkant op de hoek van de Hazenstraat en de Peperstraat was café bij “de schijter”. Op de hoek van de Lindenstraat en de Peperstraat was café “van Aken”.
Op het Sionsplein (waar nu parking Sion1 is) stond café “ ’t Zeilschip. Op de hoek van de Ros Beiaardstraat en de Berlarij was café “Jumbo”, hier werd nogal licht omgesprongen met de zeden. Halverwege de Ros Beiaardstraat was café “Pallieter”, bij de Saps, een supporterscafé van de Lierse. Op de hoek van de Ros Beiaardstraat en de Lindenstraat was café “El Paso”. En tot slot was op het Sionsplein café “de jonge haan”, uitgebaat door de ouders van de casje(Jan Ceulemans).
Allemaal vergane glorie. Hopelijk komt er ooit iemand op het idee om terug een volkscafé te openen in onze wijk: “den ouwen tijd” of “ ’t nief Leuks” is alvast een begin.

Zwerfvuil

Ik maakte een fikse wandeling door onze prachtige wijk.
Die is, sinds de heraanleg, veel meer planten en bloemen rijk. Ik geniet en geef mijn ogen de kost,
terwijl de facteur alle brievenbussen post.
Op een gegeven ogenblik valt mijn oog op een leeg blikje bier, en denk ach, dat hoort toch niet hier.
Een eindje verder vind ik vieze sigarettenpeuken op de grond, die komen gegarandeerd uit iemands mond. 
Naast de afvalcontainers zie ik zakken met vuilnis staan. * affiches verkrijgbaar bij de stad
Mijn haren komen recht, want wie heeft dat nu weer gedaan?!
Voor een bank ligt wat verkreukeld papier,
Man, man toch. Dit verschaft niemand toch plezier.
Ik word aangesproken door een buurman:
Die omgekieperde huisvuilzak op het wandelpaadje, dat is echt iets wat niet kan.
Beste buren, hier moeten we iets aan doen, gewoon uit respect, dus niet voor de poen. Zwerfvuil is niet meer van deze tijd,
toch vinden we het geregeld terug, tot onze spijt.
Tegen alle zwerfvuil zeggen wij stop.
Hang een affiche aan jullie raam op!
Zo krijgen wij een aangename nette buurt om in te vertoeven, kleurrijk en speels met al haar troeven.

19 november was er weer Talent in de wijk: 23 creatievelingen Traditie-getrouw werd er ook weer gezongen
zetten hun huis open, stelden tentoon, verkochten hun kunsten en voor het nieuwe jaar.
deelden hun talenten.

Ruimtelijk Uitvoerings-plan (RUP) Sionsite

Half november 2011 dienden we als buurtwerking een bezwaarschrift in tegen het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sionsite. Velen onder jullie hebben dat bezwaarschrift ondertekent waarvoor nogmaals onze dank.
We zeggen en schrijven nogmaals dat wij niet tegen dit nieuw woonproject zijn. Maar het uitblijven van een plan op het vlak van mobiliteitsontsluiting, dat er maar één in Ð en uitgang komt via onze wijk en de parkeerproblematiek hebben ons genoodzaakt een bezwaarschrift in te dienen.
In de loop van de maand februari 2012 zou de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) het ontwerp van RUP bespreken. Het door ons ingediende bezwaarschrift zal ook hier bekeken worden. Wij zijn alvast benieuwd hoe deze commissie het bezwaarschrift zal beoordelen. De GECORO zal dan een standpunt innemen. Dit standpunt wordt verder overlegd door het college van Burgemeester en Schepenen.
Tot slot zal een al dan niet aangepast RUP naar de Provincie gestuurd worden dat alles definitief zal moeten maken. Tegen deze beslissing van de Provincie kan alleen nog beroep aangetekend worden bij de Raad van Staten.
Wij, de buurtwerking, trachten dit alles nauwgezet op te volgen en hopen dat er rekening zal gehouden worden met onze grieven en bezwaren.
Wordt vervolgd.

Rommelmarkt

Beste Lookenaars dit jaar organiseren we terug een rommelmarkt. Op 25 augustus hopen we de Kluizestraat en het Kluizeplein vol te krijgen met kraampjes.
Bewoners krijgen voorkeur om voor hun eigen deur te staan (of familie of vrienden), indien de plaats voor jouw deur vrij blijft, kan iemand anders van de wijk er gebruik van maken. Noteer alvast de datum in je agenda, je krijgt in de maand mei nog wel een schrijven.

Gezocht

Heb je nog foto’s van de Sionskazerne (van vroeger of nu), ken je nog een verhaal of iemand met een verhaal, heb je nog krantenknipsels? Laat het ons dan weten. Alles in verband met de Sionskazerne is welkom!!
Onze gegevens:
geysels.peter@gmail.com 0496/12.25.41
mampaey.an@gmail.com 0479/34.28.65
of kom even langs: Lookstraat 14. Alvast bedankt!!
Peter & An

Erfgoeddag in Het Looks

Vorig jaar was het de eerste keer dat wij meededen met Erfgoeddag met een tentoonstelling over de geschiedenis van de wijk. Gezien het grote succes (meer dan 300 bezoekers!), de goede commentaren en de vraag naar meer, doen we ook dit jaar weer mee.
Het thema van Erfgoeddag deze keer is “Helden”. Daarom maken we deze keer een tentoonstelling over de Sionskazerne. Net als vorig jaar willen we ook de buurtbewoners er weer bij betrekken.
Heb jij een held of een idool uit je jeugd? Laat van je horen! Wil je een tekst of een gedicht schrijven over wat een held is voor jou? Wil je een tekening maken van je held? Of heb je een verzameling foto’s en krantenknipsels over jouw idool en wil je die laten zien? Alles kan en wij zorgen voor een tentoonstellingsruimte.
Wil je graag meedoen of heb je nog vragen?

Oproep

Onze pomp is nu verkouden,
ze had haar sjaal willen houden. Nu staat ze te rillen en te beven.
Waar is haar sjaal nu toch gebleven? Wie brengt ons op het juiste spoor?
“Waar is die sjaal nu toch?”, vragen wij in koor.
Aan de persoon die hem nu heeft:
Vragen wij heel beleefd:
Bezorg hem terug aan de rechtsmatige eigenaar, je zult je terug beter voelen, echt waar.
Je geweten zal dan niet meer knagen,
en je zal jezelf dan terug eervol kunnen behagen. Dit mag gerust anoniem gebeuren,
zo zal er niemand over zeuren.
Heb je echt nood aan hulp,
Kruip dan a.u.b. niet in je schulp.
Spreek ons er dan gerust over aan,
misschien zijn al je zorgen dan van de baan.

Deze krant werd gedrukt bij: U vindt het Looks ook terug op het internet:
www.dewereldmorgen.be/people/buurtwerking-het-looks http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Buurtwerking-Het-Looks/119829184784071

Aan deze wijkkrant werkten mee: Johan Jacobs, Jan de Vries, Viviane Vermeulen, Marleen Boon, Peter Geysels, An Mampaey, Jeannine Vrins en Dominic Van Oosterwyck.
Met foto’s van Sylvie Stuyck, Johan Jacobs, Johan Uyter Hoeven, Dominic van Oosterwyck en Marc Switsers.

take down
the paywall
steun ons nu!