Werken met cijfertjes in vleesveeland

Werken met cijfertjes in vleesveeland

zaterdag 24 december 2011 09:50
Spread the love

Laten we eens een beetje technisch doen. Zoals je enkel in de praktijk kunt testen wat je auto verbruikt, zo kun je op een vleesveebedrijf ook allerhande dingen gaan uittellen. Is dit belangrijk? Het is niet belangrijk, het is noodzakelijk. Het mag dan wel allemaal biologisch zijn en zoals in mijn geval doe ik het allemaal zo graag dat ik 365 dagen vakantie heb, het is en blijft een bedrijfsgebeuren waar veel geld in om gaat. Je kunt bijgevolg maar beter goed uit je doppen kijken. Op een vleesveebedrijf zijn er koeien die kalfjes geven. Voor de meeste boeren zijn de kalfjes de top van zijn bedrijf. Of zoals stagiair Rudy zei toen hij een kalving meemaakte: “Hiervoor doe je het toch allemaal”. En hij heeft gelijk. Maar het is een bedrijf en het moet dus rendabel zijn. Men is ertoe gekomen om te berekenen wat een koe kost. Men doet dit per dag. Op de meeste bedrijven ligt dat tussen de 2,5 en 3 euro per dag. Door de kost per dag te drukken kun je je bedrijf rendabeler maken. Maar je koe kan ook meer opbrengen. Dat doe je door de tijd tussen 2 kalvingen niet te groot te laten worden. En dus gaan we de tussenkalftijd van onze koeien berekenen. Dat kun je doen per koe, per jaar en voor alle koeien samen door de jaren heen. Je kunt daar allerhande dingen uit leren.

Ik probeer ervoor te zorgen dat mijn koeien niet het ganse jaar kalven. Soms valt dat wat tegen, maar in het algemeen kalven de koeien in november- december en in maart – april. Ik heb dus 2 groepjes. Als er een koe niet drachtig geraakt is het heel moeilijk om ze de volgende jaren nog terug bij haar groepje te krijgen. Ik schuif haar daarom nogal eens door naar het volgende groepje. Op die manier schuif ik haar in één keer heel wat maanden op. Met de tussenkalftijd kan ik berekenen wat deze ingreep kost.

Enkele jaren geleden had ik een stier die zijn werk niet deed. Vooraleer ik het gezien had waren er al enkele maanden verstreken. Deze grap heeft me toen rechtstreeks meer dan 2000 euro gekost. Onrechtstreeks zijn er de ongemakken met kalvingen op drukke momenten, kalveren van verschillende leeftijden. Kalveren die niet samen in één hok kunnen (de sterke kalveren overheersen de zwakkeren) Slechte stalbenutting enz. Kortom, een heel dure stier.

Een ander cijfer is het gemiddelde aantal levende kalveren op de leeftijd van één jaar. Een boer werkt met levend kapitaal. Het meest gevoelig zijn daarbij de kalveren. Het eerste jaar kan er vanalles mis gaan. Als het mis gaat kun je daar als boer even niet goed van zijn, maar dat is het leven. Je moet weer door. Hoe dikwijls maak je dat mee als boer? En wat is dikwijls? We gaan dat in een tabelletje gieten en een percentage berekenen. Je kunt je bedrijf dan weer gaan vergelijken met het gemiddelde.

Kortom, door een aantal exeltabelletjes te maken kun je veel leren.

take down
the paywall
steun ons nu!