Ferre Wyckmans - algemeen voorzitter LBC-NVK
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Nota-Di Rupo - Ferre Wyckmans

De asociale maskers vallen nu echt af

Vlaamse werknemers en sociaal verzekerden hebben niets te winnen, maar alles te vrezen als De Wever en zijn kompanen het voor het zeggen krijgen. Namens de grootste vakbond van Vlaanderen, de christelijke bediendevakbond LBC-NVK, spreekt Ferre Wyckmans duidelijke taal over het 'neen' van de N-VA.

vrijdag 8 juli 2011 13:07
Spread the love

LBC-NVK wil een partijpolitiek onafhankelijke koers blijven varen. We verbinden ons lot en onze standpunten niet aan deze of gene partij. Onze eigen standpunten vormen de basis van de beoordelingen die we maken. En beoordelingen zullen we dus blijven maken, zeker op de terreinen die de werknemers en sociaal verzekerden aanbelangen. Beoordelingen van ons betreffen dus ook standpunten van politieke partijen.

De reactie van de vakbonden op de formateursnota van Elio Di Rupo betrof voornamelijk de onevenwichtige maatregelen op het sociaaleconomische terrein. Er is de vrees dat er bij werklozen, gepensioneerden en bij sociaal uitkeringstrekkers in het geheel, forse inkomensproblemen dreigen te ontstaan. Dat is en blijft de beoordeling over een balans die te sterk in het nadeel van de zwaksten overslaat.

In haar reactie tapt de N.VA uit een volledig ander vaatje.

Ontluisterend en zwart op wit duidelijk is de beoordeling van de N-VA  op uitgerekend voor de vakbonden moeilijke punten. Vlaamse werknemers en sociaal verzekerden hebben niets te winnen, maar alles te vrezen als De Wever en zijn kompanen het voor het zeggen krijgen.

Dat de CD&V zijn regeringslot hier wil aan verbinden is onbegrijpelijk, om niet sterker te zeggen. Want wat wil N-VA ?

Werkloosheidsuitkeringen

“Er is geen duidelijkheid wanneer de werkloosheidsuitkering effectief lager wordt dan vandaag”. De doelstelling van de N-VA is dus puur en simpel: lagere werkloosheidsuitkeringen.

“De uitkeringen worden niet beperkt in de tijd”. Dit is voor de N-VA onaanvaardbaar, men wil een beperking in de tijd voor werkloosheidsuitkeringen voor een periode tussen 6 maanden en 2 jaar.

Het is voor de N-VA onaanvaardbaar dat de wachtuitkeringen niet worden afgeschaft. Schoolverlaters hebben dus voor de N.VA geen recht op enige uitkering.

Werklozen zijn voor de N.VA werkonwilligen die niet gestimuleerd worden om een passende betrekking aan te nemen.

Langer werken

“Aan het brugpensioen wordt amper geraakt”  oordeelt de N-VA  en dat is onaanvaardbaar.

De controle van werkloze ouderen op 58 jaar, onder het mom van “actief begeleiden naar werk”, moet voor de N-VA in Vlaanderen al in 2012 en ook in de andere regio’s niet pas vanaf 2016.

Ruimte voor ondernemingen

De al bij al lichte ingreep in de notionele intrest heet volgens de N-VA “ongemeen hard” te zijn. Fiscale cadeaus aan bedrijven, zonder enige tewerkstellingsgarantie moeten dus voor de N-VA ongewijzigd blijven. N-VA heeft het over een “tsunami aan belastingsverhogingen”.

Men oordeelt dat aan de brugpensioenen “amper worden geraakt”, maar men aanvaardt niet dat de werkgeversbijdragen op brugpensioenen (in sommige gevallen) worden opgetrokken. Consequentheid kent duidelijk zijn grenzen.

Maatregelen die in beursgenoteerde bedrijven de kloof tussen de hoogste en laagste inkomens trachten te verminderen zijn “pestmaatregelen” (sic.)

De N-VA heeft op deze manier nog maar eens en ondubbelzinnig duidelijk gemaakt aan welke kant ze met haar sociaaleconomische visie staat. Dat is haar democratische recht. Maar het is duidelijk, na VOKA hebben ook VBO en UNIZO er met N-VA een pertinente politieke spreekbuis bij.

Ferre Wyckmans  is algemeen secretaris LBC-NVK

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!