Grote ongerustheid bij vakbonden over vorming nieuwe regering
Opinie, Nieuws, Politiek, België, Regeringsvorming - Luc Cortebeeck, Rudy De Leeuw, Jan Vercamst

Grote ongerustheid bij vakbonden over vorming nieuwe regering

In deze open brief aan formateur Elio Di Rupo drukken de verantwoordelijken van de drie vakbonden hun bezorgdheid uit over de toekomst van ons sociaal model en over de gevolgen van de recente Europese aanbevelingen.

vrijdag 1 juli 2011 11:02
Spread the love

Geachte formateur,

Er heerst grote ongerustheid bij de drie vakbonden over de vorming van een nieuwe regering. We hebben al meermaals aangegeven dat bepaalde voorstellen betreffende een zesde institutionele hervorming de werking van ons sociaal model complex dreigen te maken. 

De politieke en socio-economische context waarin het sociaal economisch programma moet worden uitgewerkt, baart ons eveneens grote zorgen. 

De aanbevelingen van de Europese Raad zijn onaanvaardbaar. De Raad wil namelijk de budgettaire besparingen opdrijven, vooral op het vlak van uitgaven, de wettelijke pensioenleeftijd optrekken, een rem zetten op het vervroegd uittreden, het loonoverleg decentraliseren en de indexeringsmechanismen aanpassen, de belasting op verbruik verhogen, de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk afbouwen en een grotere flexibiliteit in de detailhandel.

Deze aanbevelingen zijn een weerspiegeling van het neoliberale model dat aan de grondslag ligt van de financiële en economische crisis en de budgettaire moeilijkheden die ons land eveneens hebben getroffen. Als deze aanbevelingen zouden worden toegepast, dan is het risico groot dat de sociale ongelijkheden nog meer toenemen en dat de aarzelende economische heropleving in de kiem wordt gesmoord.

We hopen nu dat men leert van de gevolgen van de financiële crisis. We moeten de terugkeer naar “business as usual” een halt toeroepen omdat dit de sociale bescherming ontmantelt zonder dat de echte problemen worden aangepakt. Zowel op Europees als op Belgisch niveau moeten we een beleid voeren dat gericht is op de financiële regulering, duurzame investeringen, fiscale rechtvaardigheid, sterke overheidsdiensten en kwaliteitsvol werk.

Een beleid dat de werknemer op het voorplan plaatst, moet eveneens een sterk sociaal overleg garanderen en de autonomie van de sociale partners respecteren. 

Met vriendelijke groeten,

Luc Cortebeeck, voorzitter ACV
Rudy De Leeuw, voorzitter ABVV
Jan Vercamst, voorzitter ACLVB
Claude Rolin, algemeen secretaris ACV
Anne Demelenne, algemeen secretaris ABVV
Bernard Noel, nationaal secretaris ACLVB

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!