Mia Doornaert en de rechte lijn van de geschiedenis
Opinie, Nieuws -

Mia Doornaert en de rechte lijn van de geschiedenis

Dat de Afrikaanse landen zichzelf helpen, schreef Mia Doornaert maandag in De Standaard. In één ruk door kregen ook de 'gauchisten en salonsocialisten' er nog eens van langs. Filosoof Lieven De Cauter schreef een antwoord.

dinsdag 14 september 2010 12:01
Spread the love

Mia Doornaert zet weer eens de puntjes op de i (DS 13.09.10). Na een lofzang op de economische expansie van China en andere Aziatische tijgers als toonbeeld van moderniteit (zonder enig oog voor de ecologische catastrofe die dat betekent), schrijft ze: “Het is bijzonder naïef of gemakzuchtig te denken dat China, naarmate het verder ontwikkelt, ook de weg van de parlementaire democratie zal opgaan. De ‘geschiedenis’ is geen rechte lijn of enkele richting. Ze is een uitvinding van Europeanen die God hadden overboord gegooid en niet konden leven met de ontstane leegte, en in de armen vielen van seculiere religies als het marxisme en de Geschiedenis met haar ‘marche inexorable’”.

Wel, doorgeprikt staat netjes: de uitvinders van de geschiedenis als rechte lijn, zijn … Smith, Turgot en Kant, die het woord fortschritt uitvond. De grote Kant droomde van een Volkerenbond en een internationale rechtsorde, als vluchtpunt van die rechte lijn. Die werd een 150 later gerealiseerd. Zij het dat er nog veel werk aan de winkel is.

Nu, na de eerste zin van het citaat (dat het bijzonder naïef is te denken dat China omdat het kapitalistischer wordt ook democratischer zal worden), zou men een aanval op de neoconservatieven verwachten, die dat geloof prediken, maar neen, Mia moet dwangmatig weer een potje gauchisme-bashen. Dat ze Mao en Fidel hebben verdedigd. “Van de helden van de Geschiedenis werd elke misdaad vergoelijkt, van het Westen en zijn bondgenoten werd elke tekortkoming uitvergroot.”

Vietnam, Chili, El Salvador, Irak, mijn beste Mia, zijn geen details maar stuk voor stuk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar onverstoorbaar gaat ze verder: “Dat proces is overigens nog steeds aan de gang. Amerika/het Westen zijn de grote schurken van de Geschiedenis, voor alle anti-Westerse lieden zijn er excuses, ook als ze Twin Towers opblazen.”

Wie heeft het opblazen van de Twin Towers verdedigd? Geef eens een citaat. Maar dat 9/11, na wat het Westen al zoveel jaren uithaalt in het Midden-Oosten (te beginnen met Palestina) niet uit de lucht viel, is een feit, dat men niet kan ontkennen, anders kan men de geschiedenis niet begrijpen. En om die geschiedenis te begrijpen moet men ook oog hebben voor proportionaliteit. De Twin Towers: 3000 doden, Irak: 1,2 miljoen doden.

Of neem de massaslachting in Gaza: 1300 doden in drie weken, aan Israëlische zijde 13. Als er dus wordt uitvergroot, is het wel in omgekeerde richting. En als er wordt toegedekt, ook. De systematische wandaden van Israël worden nog altijd vergoelijkt en de humanitaire catastrofe in Irak worden nog altijd ontkend. Nochtans blijft de rechte lijn van Kant een goed kompas. De verdediging van de internationale rechtsorde en de rechtvaardige wereldorde die daar bij hoort, is geen karikatuur van salonsocialisten maar een van de mooiste projecten van de door u zo geroemde moderniteit.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!