Wordt België een lege doos?
Opinie, Nieuws, Politiek -

Wordt België een lege doos?

Is er, nu de N-VA mee onderhandelt over regeringsdeelname, nog een toekomst voor een slagkrachtig federaal België? Dominic Van Oosterwyck ziet de toekomst zwart in.

donderdag 26 augustus 2010 13:18
Spread the love

Wat zal ons na de regeringsonderhandelingen nog resten van het federale België? Zullen alle burgers van dit land nog op dezelfde manier behandeld worden? Zal solidariteit in alle gemeenschappen en gewesten nog dezelfde invulling krijgen? Dat zijn vrij cruciale vragen voor alle landgenoten. En ik vrees het ergste.

Alles wat doorsijpelt over de aan de gang zijnde regeringsonderhandelingen – of moeten we preformatie zeggen? – doet mij namelijk het tegendeel vermoeden. Niets, maar dan ook niets, wijst erop dat de solidariteit tussen mensen de evenwaardige behandeling van alle burgers zal bevorderen. Integendeel. Alles wijst erop dat er een sluipende onafhankelijkheid van Vlaanderen aan de gang is. Verregaande herziening van de financieringswet, overheveling van bevoegdheden, meer fiscale autonomie, de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde waar geen enkel werkende mens van wakker ligt, en een nog grotere heksenjacht op wie vandaag zonder werk zit, het inwilligen van de eisen van VOKA door, vooral, N-VA, het aanwakkeren van de concurrentie tussen gewesten en gemeenschappen, en zo verder, enzovoort.

De werknemers in ons land zullen er zeker niet beter van worden. Integendeel zelfs. Het zal de gewone man en vrouw in de straat zijn die de dupe zal worden van wat er nu aan de gang is. Nergens, maar dan ook nergens, horen we dat er (pre-)akkoorden zijn over de aanpak van de fiscale fraude (20 miljard op jaarbasis), het opheffen van het bankgeheim, het opstellen van een vermogenskadaster dat ons in staat zal stellen alle reële inkomens te kennen en correct te belasten, het invoeren van een miljonairstaks, het innen van alle achterstallige belastingen, de aanpak van de onderschatte inkomens, de afschaffing van de notionele intrestaftrek, die toch geen jobs oplevert, de aanpak van de almaar groeiende armoede en bestaansonzekerheid in ons land… Nee, niets van dat alles.

Maar ondertussen onderhandelen de heren en dames politici om van het federale België niets meer dan een lege doos te maken. Meer autonomie en verregaande bevoegdheden voor de gewesten en gemeenschappen zullen van het federale België een symbolische staat maken. Een land zonder bevoegdheden, zonder macht en zonder inkomsten, want alles zal overgeheveld zijn. Het federale parlement zal enkel nog een ceremoniële functie krijgen, en niet meer de bevoegdheid hebben om nog wetten te ontwikkelen die van toepassing zullen zijn op alle burgers in ons land. Is dat wat we willen? De onafhankelijjkheid van Vlaanderen al sluipend laten organiseren?

Hoewel zoiets absoluut niet mijn voorkeur geniet, kan ik er nog inkomen dat de N-VA, als Vlaamsgezinde partij, dat wel nastreeft. Maar dat andere Vlaamse partijen zoals CD&V, sp.a en Groen! eraan meewerken gaat mijn petje te boven. Zoals De Wever naar de pijpen van VOKA danst, zo dansen momenteel alle Vlaamse partijen naar de pijpen van de N-VA.

Wordt het geen tijd dat alle vakbonden, sociale organisaties, ngo’s en alle rechtvaardige burgers in ons land een duidelijk signaal geven dat dit niet is wat we willen?

take down
the paywall
steun ons nu!