Bright Green Youth, Cyclestan 1212, natuurramp, overstroming, Pakistan, Pakistan 1212, unicef -

Bright Green Youth Belgium zet zich in voor Pakistan

Het Consortium 1212 lanceert een nationale campagne voor Pakistan. Na overleg met Unicef sluit Bright Green Youth Belgium zich daarbij aan. Ze roepen ook andere jongeren op om inzamelacties te starten.

woensdag 25 augustus 2010 09:31
Spread the love

Bright Green Youth‘ is een internationaal jongerenpanel dat rond de klimaatverandering werkt. Tijdens conferenties zoeken de tieners in verschillende wegroepen naar oplossingen voor de klimaatproblemen. Hun voorstellen dienen als inspiratie voor de beleidmakers om de problematiek vanuit een andere hoek te benaderen. Rémy Bonny, Belgisch ambassadeur en internationaal voorzitter in 2011: “Ook in België moet de aandacht gevestigd worden op de gevolgen van de opwarming van de aarde die meer en meer zichtbaar worden.” Een eerdere bewustmakingsactie van de Belgische afdeling van ‘Bright Green Youth’, was het bouwen van een symbolische dijk op het strand van Oostende.

Cyclestan 1212

Ten voordele van de slachtoffers van de natuurramp in Pakistan wordt ‘Cyclestan 1212’ op touw gezet. De opbrengt gaat integraal naar Pakistan 1212. “Mensen kunnen tegen betaling enkele kilometers op een fitnessfiets rijden. Het doel is om de afstand tot Islamabad te overbruggen. Randanimatie is ook voorzien.” Plaats en datum staan nog niet vast. “Het evenement vindt vermoedelijk op 25 september plaats. Een geschikt plein in een Belgische grootstad hebben we echter nog niet gevonden.” Daarnaast ondersteunt Bright Green Youth Belgium inzamelacties van andere jongeren. “We helpen hen graag bij de promotie van hun initiatief.”

Jongeren kunnen hun initiatieven melden bij Rémy Bonny: remy.bonny@gmail.com.

© 2010 – StampMedia – Ruud Boeckx

take down
the paywall
steun ons nu!