Syngenta, de zaadmultinational biedt ook GGO-maïs aan

 

Opinie, Nieuws, Europa, Economie, Andersglobaliseringsbeweging, Genetisch gewijzigde gewassen, Multinationals, Europese Commissie, Attac, Maïs, Biodiversiteit, Monsanto, Syngenta, Pioneer, Via Campesina -

Europese Commissie in de greep van multinationals

De Europese Commissie negeert de gezondheidsrisico’s en het gevaar voor het vernietigen van de biodiversiteit, zegt Attac-Vlaanderen. De Commissie is zo andermaal door de knieën gegaan voor multinationals zoals Pioneer, Monsanto en Syngenta.

vrijdag 6 augustus 2010 12:55
Spread the love

Op 29 juni 2010 zijn de Europese ministers van Landbouw er niet in geslaagd bij gekwalificeerde meerderheid een akkoord te bereiken over het toelaten of verbieden van de commercialisering binnen de Europese Unie van genetisch gewijzigde (GGO) maïs. 

Op 28 juli besloot de Europese Commissie voor tien jaar de commercialisering van zes maïssoorten voor menselijke en dierlijke voeding vrij te geven en de commercialisering van MON810 van Monsanto (een genetisch gewijzigde maïssoort) te hernieuwen.

Hierbij maakt de Commissie gebruik van een absurde en antidemocratische regel die wil dat wanneer de lidstaten er niet in slagen een akkoord  te  bereiken bij gekwalificeerde meerderheid, het laatste woord de Europese Commissie toekomt die aan geen enkele kiezer rekenschap moet geven.

Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid

Deze beslissing zal de circulatie van transgenetische producten binnen de Europese Unie nog doen toenemen. In 2009 heeft de verantwoordelijke voor de evaluatie van de GGO bij het Europees Agentschap voor de Voedselveiligheid, mevrouw Renckens, zich aan de zijde geschaard van het bedrijf Syngenta en dit nog voor het verlopen van de termijn van twee jaar voorzien om belangenvermenging tegen te gaan.

We kunnen ons terecht vragen stellen omtrent de redenen die commissievoorzitter Manuel Barroso en de Europese commissaris voor Gezondheidszorg ertoe gebracht hebben toe te geven aan de druk van de agroindustriële lobby’s.

Om diverse redenen kant Attac zich tegen het verspreiden in de landbouw van transgenetische producten: volledig ondermaatse evaluatie van de risico’s voor de gezondheid en het milieu, versterkte invloed op de zadenmarkt, die een onmiddellijke bedreiging betekent voor de zelfstandigheid van de boeren en de gecultiveerde biodiversiteit …

De beslissing van de Europese Commissie gaat in tegen de opinie van de Europese burgers waarvan de grote meerderheid de GGO verwerpt en die een kwalitatieve boerenlandbouw eist.

Verzet tegen verspreiding van GGO’s

Samen met de Europese coördinatie Via Campesina en met het geheel van de andersglobalistische beweging zal Attac zich blijven verzetten tegen de verspreiding van GGO en wil het die mobilisering laten passen in het debat over het gemeenschappelijke landbouwbeleid 2013 voor een duurzame Europese landbouwpolitiek, die een eerlijk loon aan alle boeren en de voedselsoevereiniteit waarborgt.

Eric Goeman

Eric Goeman is woordvoerder van Attac-Vlaanderen. Omdat een andere wereld mogelijk is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!