Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"Sta niet toe dat democratie wordt vernietigd waar ze is ontstaan"

Op 3 september 2015 gaf Zoé Konstantopoulou, voorzitter van het Griekse parlement, een toespraak in de plenaire zaal van de VN-Algemene Vergadering. Daarin legt zij uit hoe de Griekse democratie werd geschonden door de trojka van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank, ten bate van Duitse en Franse privé-banken.
donderdag 10 september 2015

Dames en heren,
Voorzitters van de parlementen van de wereld,

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de VN, die tevens 70 jaar einde van de Tweede Wereldoorlog betekent,

Op deze 4e Wereld Conferentie van de Interparlementaire Unie [1], waar wij democratie ten dienste stellen van vrede, duurzame ontwikkeling en een wereld bouwen die de mensen willen, sta ik hier voor u en tussen u, als Voorzitter van het onlangs ontbonden Parlement van Griekenland. Ik richt me tot u met een oproep tot solidariteit met het Griekse volk en met Griekenland, de plaats waar democratie is ontstaan en waar die nu brutaal wordt aangevallen en geschonden [2].

Griekenland en zijn bevolking werden de voorbije vijf jaar het slachtoffer van een beleid dat zogezegd een duurzame oplossing voor de overmatige schuldenlast en een weg uit de economische crisis zou bieden.

Dit beleid zit vervat in de akkoorden genaamd “Memoranda of Understanding”. Het werd afgesloten door de Griekse regeringen en een trio van internationale instellingen (het IMF, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank) bekend als de ‘trojka’ die zich gedragen als de schuldeisers van Griekenland. Dit beleid heeft geleid tot ernstige schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder van sociale rechten, van fundamentele vrijheden en van de rechtstaat.

Humanitaire ramp

Wat werd voorgesteld werd als bailout-leningsovereenkomsten [3], heeft geleid tot ellende, ongekende werkloosheid van 72 procent bij jonge vrouwen en 60 procent bij jonge mannen, honderdduizenden emigrerende jongeren, een explosie van zelfmoorden, de marginalisering van jongeren, ouderen, zwakkeren, armen, immigranten en vluchtelingen.

De helft van de kinderen in Griekenland leven onder de armoedegrens, een situatie die kan gelijkgesteld worden met een humanitaire crisis en gedocumenteerd werd in het VN-rapport van de Onafhankelijke Experten over Schuld en Mensenrechten en in openbare verklaringen, alsook in een reeks van internationale rechterlijke beslissingen en bevindingen.

Op 25 januari 2015, slechts zeven maanden geleden, gaf het Griekse volk door algemene verkiezingen zijn regering en parlement een duidelijk en ondubbelzinnig mandaat om een einde te maken aan dit moorddadig beleid. Onderhandelingen begonnen.

Een speciale Parlementscommissie werd opgericht, die de Waarheidscommissie over de Openbare Schuld werd genoemd. Die kreeg de opdracht een audit uit te voeren en een juridische beoordeling van de schuld te geven. Zij heeft in juni een preliminair rapport afgeleverd.

Illegaal, onwettig, kwaadaardig en onhoudbaar

Dat rapport stelde vast dat de soevereine schuld van de Griekse staat illegaal, onwettig, kwaadaardig en onhoudbaar is. Het stelde vast dat de soevereine schuld aangegaan werd door middel van procedures die de grondwet, de vereiste parlementaire procedures en de fundamentele mensenrechten en vrijheden, gegarandeerd door het internationale recht, grof overtraden wat de annulering van die schuld rechtvaardigt. Deze Commissie stelde vast dat de schuldeisers ter kwade trouw hadden gehandeld en bewust het land met onhoudbare leningen hadden opgezadeld om Franse, Duitse en Griekse private banken te redden.

Ondanks deze vaststellingen eisten de schuldeisers van Griekenland dat het mandaat van het volk zou worden genegeerd.

Op 25 juni werd de Griekse regering een ultimatum van 48 uur opgelegd om een aantal maatregelen te aanvaarden, die tegen dat volksmandaat ingaan. Deze maatregelen ontmantelen de arbeidswetgeving, schaffen sociale zekerheidsgaranties en wettelijke bescherming van de burgers af, die onder zware schulden gebukt gaan, terwijl ze op hetzelfde moment de uitverkoop vereisen van de meest dierbare openbare eigendommen en overheidsbedrijven, waaronder ook de grote zeehavens, luchthavens en de openbare infrastructuur.

Allemaal om verkocht of weggegeven te worden om een onhoudbare en kwaadaardige schuld af te lossen.

Het Helleense Parlement aanvaardde het voorstel van de regering om een referendum te houden over het ultimatum. Het Griekse volk verwierp met een grote meerderheid van 62 procent deze maatregelen.

Internationale afpersing

Gedurende de week voorafgaand aan dit referendum poogden internationale en buitenlandse regeringen om het resultaat van het resultaat te beïnvloeden door verklaringen af te leggen die de Griekse bevolking terroriseerden.

Het referendum ging door terwijl banken gesloten waren en kapitaalbeperkingen werden opgelegd ten gevolge van de weigering van de Europese Centrale Bank om baar geld te voorzien vanaf de aankondiging van het referendum.

Democratie had desondanks gezegevierd. Het Griekse volk sprak zich duidelijk uit en zei met 62 procent NEEN tegen deze moorddadige maatregelen.

Wat hierop volgde is een nachtmerrie voor ieder democratisch geweten en een schande.

De schuldeisers weigerden rekening te houden met het resultaat van het referendum. Ze eisten, met de dreiging een faling van de banken en een humanitaire ramp uit te lokken, nog hardere maatregelen dan diegene die waren verworpen.

De regering werd gedwongen te aanvaarden dat het parlement wetten bij hoogdringendheid zou goedkeuren op basis van honderden pagina’s voorheen reeds geschreven teksten, zonder enig debat en op data die op voorhand werden opgelegd. Ondertussen bleven de banken gesloten. Deze afpersing werd omgedoopt tot ‘voorafgaande voorwaarden’ voor een overeenkomst. Het parlement werd gedwongen wetten af te schaffen die het nog maar net in de voorbije vier maanden had goedgekeurd en werd verboden nog enig wetgevend initiatief te nemen zonder voorafgaande goedkeuring van de schuldeisers.

Een wet van 100 pagina’s werd opgesteld in één artikel en goedgekeurd op 15 juli in minder dan 24 uur. Een wet van 1000 pagina’s werd opgesteld in 3 artikels en goedgekeurd op 22 juli in minder dan 24 uur. Op 14 augustus passeerde nog een wet van 400 pagina’s eveneens in 24 uur. Drie maal keurde het parlement zo wetten goed onder dwang en afpersing.

Dit gebeurde terwijl werd vastgesteld dat een groot deel van de parlementsleden van de regerende meerderheidspartij, waaronder de Voorzitter van het parlement, weigerden deze wetgeving goed te keuren. Het parlement werd vervolgens onaangekondigd ontbonden om een ‘meer stabiele meerderheid’ te garanderen, die zou uitvoeren wat het Griekse volk verworpen heeft.

Dames en heren,

Soevereine staatsschuld wordt gebruikt tegen het Griekse volk en het Helleense Parlement om de democratie af te bouwen. Democratie is echter een ultieme waarde. Parlementen kunnen niet worden herleid tot loutere stempels die opgelegde normen goedkeuren, die werden verworpen door het volg en die werden opgezet om samenlevingen en komende generaties te vernietigen.

Een oproep

Ik doe een oproep aan de parlementariërs van de wereld om onze eis voor democratie en parlementaire soevereiniteit tegenover schuldafpersing te ondersteunen. Ik vraag ook uw steun voor de initiatieven van de Algemene Vergadering van de VN en van de Griekse Waarheidscommissie over de Openbare Schuld, evenals voor de initiatieven van de onafhankelijke VN-experten over schuld en mensenrechten.

Sta niet toe dat de democratie wordt vernietigd op de plaats waar ze is geboren. Sta niet toe dat eender welk parlement wordt gedwongen om tegen de wil van zijn bevolking te stemmen en tegen het mandaat van zijn volksvertegenwoordigers. Sta niet toe dat mensenrechten, mensenlevens, menselijke waardigheid en de meest waardevolle principes van de VN worden verpletterd om het bankensysteem te redden

De wereld die de mensen willen kan niet worden gebouwd zonder de mensen van die wereld.

 

Zoé Konstantopoulou is advocaat gespecialiseerd in mensenrechten. Op 27 januari 2015 werd zij verkozen op de lijst van Syriza en werd vervolgens door het parlement tot voorzitter verkozen op 6 februari 2015. Als eerste Griekse vrouwelijke parlementsvoorzitter werd zij met 235 van de 300 uitgebrachte stemmen verkozen met de grootste meerderheid ooit in de Griekse geschiedenis. Zij is nu kandidaat voor Laïkí Enótita ('Volksunie'), een nieuwe partij rond 25 ex-parlementsleden van Syriza.

De uitgeschreven tekst van haar toespraak in het Engels (Zoe Konstantopoulou’s speech at the United Nations Headquarters in New York) in de plenaire zaal van de VN-Algemene Vergadering op 3 september 2015 werd gepubliceerd door de organisatie Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM) en vertaald door Bavo Vanoost en Lode Vanoost. Zie haar toespraak bovenaan dit artikel.

Op 3 september 2015 gaf Zoé Konstantopoulou, voorzitter van het Griekse parlement, een toespraak in de plenaire zaal van de VN-Algemene Vergadering. Daarin legt zij uit hoe de Griekse democratie werd geschonden door de trojka van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank, ten bate van Duitse en Franse privé-banken.

[1] De Interparlementaire Unie (IPU), opgericht in 1889 verenigt 143 nationale en 7 regionale parlementen. Sinds 2002 heeft de IPU een waarnemersstatus bij de VN. Sindsdien is dit de Vierde IPU-Wereldconferentie bij de VN, die doorging van 31 augustus tot 3 september in New York.

[2] Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘kratos’ (macht).

[3] Letterlijk betekent ‘bailout’ vrijheid op borgtocht. In de VS kan men een aanhouding in voorlopige hechtenis in afwachting van een proces 'uitkopen' met een geldsom als borgtocht. Hier gaat het over contracten om bedrijven, banken of staten van de financiële ondergang te redden.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

6 reacties

 • door hem day op donderdag 10 september 2015

  De biografie had mogen vermelden dat Zoé Konstantopoulou opgestapt is bij Syriza.

  • door Lode Vanoost op donderdag 10 september 2015

   Tuurlijk, gewoon vergeten, het staat er bij.

   • door ria aerts op zaterdag 12 september 2015

    Deze boodschap is zo sterk dat men enkel over details kan vitten. Goed zo!

 • door Patrick op vrijdag 11 september 2015

  Na een korte periode van relatieve welvaart en vrede in West-Europa zit het spel weer maar eens op de wagen. Dat het neo-liberale gedachtegoed een bedreiging voor 'de democratie' zou zijn lijkt wel het geval.

  Het is mij niet helemaal duidelijk wat 'democratie' vandaag eigenlijk betekent. Een woordenboekdefinitie volstaat niet.

  Kijk even naar hoe elke staat zijn eigen democratie organiseert. Elk zijn grondwet . Kieswetgevingen die van land tot land verschillen en een maat voor democratie zouden kunnen zijn. De waarde van referenda. Daarbovenop een kluwen van internationale verdragen. Wat is de waarde van democratie als niemand nog begrijpt waar het over gaat? Alleen maar omdat structuren en procedures zo complex zijn stelt democratie niet veel meer voor.

  Of kan ik terugvallen op de platitude dat democratie van alle systemen niet het slechtste is?

  Laat ons wel wezen: "Griekenland bakermat van de democratie" is een reclameslogan. Bied de lezers correcte informatie en een lesje geschiedenis aan. Ons hedendaags idee van democratie heeft meer te maken met 18de-eeuwse toestanden dan met de hoogtijdagen van Athene (de Eeuw van Pericles).

  Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de manier waarop de Trojka Griekenland blijft aanpakken de juiste manier is, verre van. Maar je zou evengoed kunnen stellen dat de Grieken hun zo geprezen democratie verkocht hebben. Waar zitten de miljarden van de Griekse reders? Nu in handen van Chinezen die onder Griekse vlag varen? Afsluitend: Wie heeft er ooit van de "Interparlementaire Unie (IPU)" gehoord? Geen kat. Wie weet wat de VN-Algemene Vergadering doet? Geen kat. Wie kent Zoé Konstantopoulou? Juist... Daarom is wat ze zegt belangrijk.

  MVG, Patrick.

 • door ismail spada op vrijdag 11 september 2015

  Kunnen we ook proberen de democratie bij ons te redden?

  Of geven we het op? En laten we ons een kalifaat en een shari'a opdringen?

  Of een Marxisme, dat eveneens kan uitmonden in een dictatuur?

  We zijn, mijns inziens, goed op weg voor alternatieven.....Een burgeroorlog misschien?

 • door Roland Horvath op vrijdag 11 september 2015

  De Griekse crisis blijft nodeloos duren onder andere omdat de 3 EU bestuursinstellingen niet behoorlijk functioneren. De eurogroep bijvoorbeeld is een te klein groepje, 19 man, die in het geheim vergadert, het liefst bij nacht en ontij. Dat geldt voor de gehele Raad, 28 leden. De eurogroep en de trojka gedragen zich als een maffia bende. Neoliberaal en fascistisch. Anti democratisch zoals ZK uiteenzet.

  Het kan anders, met andere resultaten, door andere bestuursinstellingen. Het is -na 57 jaar- tijd voor meer participatie en mondigheid van de EU burgers om die onzin te doen ophouden. Bijvoorbeeld door een makkelijk te realiseren, bescheiden en vrij onschuldig gebeuren: Ieder jaar stemmen de EU burgers een vertrouwensvotum. Als er geen meerderheid is voor het gevoerde beleid, dan volgen verkiezingen voor Parlement en Raad. In de meeste gevallen zal het EU bestuur het vertrouwen krijgen.

  De EU bestuursinstellingen behoren te werken zoals die instellingen al eeuwen werken in de 28 lidstaten. De Raad: 4 verkozenen per lidstaat om een vergadering van minimaal 100 personen te verkrijgen, geen twee petten en vergaderen in het openbaar. Zodat we dat stiekeme, dat ongezond persoonlijke gedoe, het groepsdenken en de dominantie van Duitsland DE kwijt zijn. Dan krijgen we geen toestanden als nu met Griekenland: Bezetting, afpersing en schuldslavernij. NB: Het is een misvatting te denken dat DE in alles het voortouw moet nemen omdat het de grootste lidstaat is. Anders dan in een samenwerkingsverband als de NAVO, speelt dat in een federatie geen rol.

  De leden van de Commissie: individueel afzetbaar. De Commissie komt voort uit een meerderheid in de Raad en het Parlement. Geen afdankertjes zoals nu. Het Parlement bevoegdheden zoals ieder ander Parlement er heeft.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties