Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Dit interview verscheen in het juninummer van Tribune, het maandblad van ACOD.   Vele staten in de VS hebben een restrictieve vakbondswetgeving. Toch zie je ook of misschien net in die staten acties. Hoe komt dat? De mensen moeten het ene na het andere slikken: vandaag moe...

Dit artikel verschijnt in Standpunt, het trimestrieel tijdschrift van ACOD Onderwijs provincie Antwerpen. Wim Benda is bestuurslid ACOD Onderwijs provincie Antwerpen (in eigen naam).   Ook binnen vakbonden groeit de groep mensen dat beseft dat het klimaat en het sociale met elkaar ver...

“Om de staking te begrijpen moet je rekening houden met de economische en sociale situatie in Polen”, zegt Fabian Szóstkiewicz. Hij is een stakende leraar Engels in Olecko, een stadje van 18.000 inwoners in het noordoosten van Polen. “Het belangrijkste probleem voor ons is dat wij weinig verdiene...

Naar eigen zeggen wordt het Departement Onderwijs overstelpt door vragen over deze kwestie. Dat is een goed teken want het toont dat er heel wat actiebereidheid is onder leerkrachten. In nogal wat scholen vertellen directeurs en soms ook vakbondsafgevaardigden echter dat er helemaal niet zoiets b...

Op donderdag 24 januari ging ik naar de actie in Antwerpen. Als antropoloog en leraar humane wetenschappen heb ik echter de drang om sociale fenomenen te bestuderen. Waarom dus niet een klein onderzoekje doen bij die stakende scholieren, dacht ik bij mezelf. ‘Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft ...

Binnen dertien Centra voor Basiseducatie zetten ongeveer 1.400 personeelsleden zich dagelijks in voor mensen die laaggeletterd en laaggeschoold zijn. Begin december boekten het personeel en de vakbonden van basiseducatie een belangrijke overwinning: voor de tien jaar dat ze als contractuelen binn...

Langer werken met gezond verstand?

Soms gaat een mens aan zichzelf twijfelen. In een artikel van Lieven Desmet (De Morgen 18/12/15 p.4) staat: “Dat we langer moeten werken, dat weet iedereen met gezond verstand intussen wel.” Het is een gedachtegang die je wel meer hoort uit de mond van opiniemakers. Blijkbaar is er d...

Linkse eenheid: een vals dilemma

Het is al een hele tijd geleden dat de violen van de ABVV-top en de sp.a-leiding zo gelijk gestemd klonken. Sinds 1 mei is het ordewoord naar de socialistische – en bij uitbreiding linkse – achterban duidelijk: schaar de troepen rond de sp.a, anders dreigt de ‘kracht van verandering’...