Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Als ACOD Onderwijs steunen wij jongeren die zich inzetten tijdens de klimaatacties. Hun acties hebben het thema klimaat een prominente plaats gegeven in de maatschappelijke discussie. Velen willen een grondige systeemverandering, wat wij toejuichen ook al is er geen éénduidige beschrijving van...

  Sinds de scholen in september open gingen, voelen nogal wat onderwijsmensen zich in de steek gelaten door de minister. Ja, wij zouden ook graag de scholen voltijds open zien voor iedereen. Te midden van een pandemie moet de bevoegde minister wel zorgen dat dit in alle veiligheid kan. ...

  Op 7 februari 2021 overleed Karen Lewis, voormalig voorzitter van de Chicago Teachers Union. Onder haar leiding heeft de CTU de Amerikaanse vakbeweging leren terugvechten én winnen tegen neoliberale hervormingen. Dit artikel zal verschijnen in het lentenummer van Standpunt, het blad van...

  Na de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon zou een onachtzame toehoorder kunnen concluderen dat we op onze twee oren mogen slapen. Onder leiding van Sterke Jan ontvouwt zijn ploeg van ministers “het meest ambitieuze investeringsplan dat een Vlaamse regering ooit ...

  Dit interview verscheen in het juninummer van Tribune, het maandblad van ACOD.   Vele staten in de VS hebben een restrictieve vakbondswetgeving. Toch zie je ook of misschien net in die staten acties. Hoe komt dat? De mensen moeten het ene na het andere slikken: vandaag moe...

Dit artikel verschijnt in Standpunt, het trimestrieel tijdschrift van ACOD Onderwijs provincie Antwerpen. Wim Benda is bestuurslid ACOD Onderwijs provincie Antwerpen (in eigen naam).   Ook binnen vakbonden groeit de groep mensen dat beseft dat het klimaat en het sociale met elkaar ver...

“Om de staking te begrijpen moet je rekening houden met de economische en sociale situatie in Polen”, zegt Fabian Szóstkiewicz. Hij is een stakende leraar Engels in Olecko, een stadje van 18.000 inwoners in het noordoosten van Polen. “Het belangrijkste probleem voor ons is dat wij weinig verdiene...

Naar eigen zeggen wordt het Departement Onderwijs overstelpt door vragen over deze kwestie. Dat is een goed teken want het toont dat er heel wat actiebereidheid is onder leerkrachten. In nogal wat scholen vertellen directeurs en soms ook vakbondsafgevaardigden echter dat er helemaal niet zoiets b...

Op donderdag 24 januari ging ik naar de actie in Antwerpen. Als antropoloog en leraar humane wetenschappen heb ik echter de drang om sociale fenomenen te bestuderen. Waarom dus niet een klein onderzoekje doen bij die stakende scholieren, dacht ik bij mezelf. ‘Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft ...

Binnen dertien Centra voor Basiseducatie zetten ongeveer 1.400 personeelsleden zich dagelijks in voor mensen die laaggeletterd en laaggeschoold zijn. Begin december boekten het personeel en de vakbonden van basiseducatie een belangrijke overwinning: voor de tien jaar dat ze als contractuelen binn...

Load More