Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Broederlijk Delen
webmasterBD

Schrijft over:
Broederlijk Delen pakt ongelijkheid op het platteland aan via 3 thema’s: Recht op voedsel Duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen Inspraak en vrede

Werkgebied

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor ons de oplossing.

Congolese amnestiewet op maat van rebellen

Op dinsdag 4 februari keurde het Congolese parlement een nieuwe amnestiewet goed. De wet wacht nu op bekrachtiging door president Kabila. "Deze amnestieregeling beloont opnieuw de rebellen. België moet meer ijveren voor een rechtstaat in Congo", zeggen Broederlijk Delen en Pax Christ...

Glencore Xstrata is wereldwijd een van de grootste spelers op gebied van grondstofontginning. Recent werd het Zwitserse mijnbedrijf in het kader van The Public Eye Awards genomineerd als één van de acht bedrijven die in 2013 het slechtst scoorden op vlak van mensen- en milieurechten....

Ggo’s: een debat uit het verleden

Helpen ggo's honger uit de wereld? Marc Van Montagu stelt in De Morgen (14/10) dat ggo's honger uit de wereld 'kunnen' helpen. Het mag verbazend klinken, maar deze uitspraak is zeker een vooruitgang. In een niet zo ver verleden stelde Van Montagu nog dat ggo's 'onontbeerlijk' waren ...

Spanning, polarisering en agressie nemen toe in verkiezingscampagne Peru

Keuze tussen Keiko Fujimori en Ollanta Humala Na een intense campagne voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Peru, zijn Keiko Fujimori en Ollanta Humala overgebleven als uiteindelijke kandidaten Alan García Perez op te volgen. Zij is de dochter van ex dictator Fujimor...

Wat bestrijden? Honger of prijzen

Deze week was ik getuige van een gesprek tussen twee buurmannen in hun moestuin.  “Als de aardappelprijs stijgt, stijgt de prijs van de frieten.  Maar die frietenprijs daalt wel nooit terug.” De Belgische variant van de voedselcrisis?  Vermoedelijk hadden die buurmannen het niet ove...

Haïtianenverhalen: Mijn helden!

Lies Dewallef Via Broederlijk Delen ondersteun ik hier de Haitiaanse partnerorganisatie RNDDH. Het Réseau National de Défense des Droits Humains bouwt aan een rechtvaardiger land waar alle burgers hun rechten en hun plichten kennen. De werking heeft twee grote luiken: vorming en obs...

40 jaar strijd van de inheemse gemeenschappen in Colombia

Op 24 februari 2011 vierde onze Colombiaanse partner CRIC zijn 40-jarig bestaan als koepelorganisatie van de inheemse gemeenschappen van Cauca. In de gemeenschap La Maria organiseerden de deelnemers het verblijf in tentenkampen en gaarkeukens. Een van de eregasten was de Spaanse onde...

Debat: Overbodig of broodnodig. Welke toekomst voor Broederlijk Delen?

Datum: 24/03/2011Gemeente: Leuven Wat kan onze organisatie betekenen in een wereld die beweegt en verandert? Kunnen we teren op het verleden of moeten we dringend nieuwe wijn in nieuwe zakken gieten? Naar aanleiding van de tentoonstelling van onze 50 campagneaffiches nodigen we u gr...

The Palestine papers: gezichtsverlies voor Israëlische en Palestijnse onderhandelaars

Het grootste lek van vertrouwelijke documenten in de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces, op touw gezet door al-Jazeera en the Guardian, veroorzaakt wereldwijd opschudding. Als de documentenauthentiek zijn, bieden ze een beter inzicht dan de beste politieke analy...

Kan België het verschil maken in het Congolese leger?

Deze week bereikte ons een zoveelste bericht over een massaverkrachting in Oost-Congo. Deze keer wordt het Congolese leger zelf met de vinger gewezen. Sinds de transitieperiode (2003-2006) helpt de internationale gemeenschap, waaronder België, de Congolese autoriteiten met de (her)op...

Load More