Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid

Het programma ‘Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek’ bestaat sinds 2002. De bedoeling was dat rond verschillende bevoegdheden van de Vlaamse overheid structureel wetenschappelijk onderzoek zou worden verricht ter ondersteuning van het beleid op die terreinen. Vijf jaar geleden...

Afgelopen

Op 31 december 2011 is het afgelopen met het Steunpunt Buitenlands Beleid 2007-2011. Dan eindigt namelijk onze beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Het programma ‘Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek’ bestaat sinds 2002. De bedoeling was dat rond verschillende bevoegdh...

Subsidiariteit of solidariteit?

De discussies rond het opheffen van het voedselhulpprogramma voor de minst bedeelden (PEAD) vormen een mooie illustratie van het probleem van subsidiariteit in de Europese Unie. Normaal moeten de ministers van landbouw op hun vergadering van morgen en overmorgen (20 en 21 oktober 201...

Lage Landen 2020-2040

Zo. Het rapport ‘De Lage Landen 2020-2040’ is klaar en aangeboden aan de stuurgroep. Als alles goed gaat, wordt het over een maand gepubliceerd. Het is leuk dat een werkversie ervan als basis diende voor de ontmoeting tussen de ministers-presidenten Rutte en Peeters, begin juli. Al h...

Governance

Het steunpunt organiseert op 12 oktober een studiedag rond het thema Subsidiarity and Multilevel Governance. In ons wereldje struikel je tegenwoordig over de governance: global governance, good governance, corporate governance, polycentric governance, economic governance ... En bijna...

Een parabel over de voordelen van beperkte vrijhandel

In ‘The globalization paradox: why global markets, states and democracy can’t coexist legt Dani Rodrik uit hoe we ons vandaag in een onhoudbare situatie bevinden waar hyperglobalisering de mogelijkheid van nationale staten beperkt om tegemoet te komen aan de democratische verzuchting...

De geloofwaardigheid van het Westerse optreden in Libië

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties trachtte door het aannemen van resolutie 1973 de bewoners van Benghazi en omstreken te beschermen tegen aanvallen door het Libische leger. De verklaringen van bewindvoerders van het regime lieten er geen twijfel over bestaan dat zij klaar st...

Hernieuwbaar of duurzaam?

Aviel Verbruggen is een wijs en ervaren man, maar als hij stelt “dat er maar één combinatie tijdig redding kan brengen: energie-efficiëntie en hernieuwbare energie”, dan gaat hij niet ver genoeg.  Duurzame energie, dat is wat wij nodig hebben, èn het loslaten van de fetisj van de eco...

Jostein Gripsrud over ‘National Identity and the Public Sphere’

Professor Jostein Gripsrud, verbonden aan het departement voor informatiewetenschappen en  mediastudies van de universiteit van Bergen in Noorwegen, is vorig jaar door de departementen communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles en de...

Zeer weinig wetenschappelijke belangstelling voor klimaatbeleid

De tweejaarlijks in Noord-Amerika georganiseerde European Union Studies Association Conference is niet alleen de beste plaats voor onderzoekers in EU-studies om andere experts te ontmoeten, te leren waar zij mee bezig zijn, en te horen hoe zij op het eigen onderzoek reageren. Het is ...

Load More