Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De toespraak van Lumumba mag opgevat worden als de geboorteakte van het moderne Congo: van een land dat 85 jaar kolonialisme van zich afschudt en met zelfvertrouwen naar de toekomst kijkt. Terwijl die redevoering in Afrika wordt gezien als een van die iconische momenten die het conti...

  Dit essay fungeerde als basis voor mijn uiteenzetting in de Commissie Koloniaal Verleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 23 mei 2022. Ik was gevraagd om te spreken over de rol van de staat in het koloniale project. Uitgaande van de vaststelling dat politici, academici en ...

  Dames en heren, Dank voor de gelegenheid die u me biedt om hier te reflecteren over de erfenis van de Lumumbacommissie. Vandaag, 20 jaar nadat die commissie haar conclusies neerlegde, waart de geest van de vermoorde premier nog steeds door dit land. Lumumba beroert nog steeds de g...

  Dit is een geactualiseerde en ingekorte hername van het artikel van 9 december 2018 (met het volledig Franstalig verslag van het bloedbad door Jules Marchal  en voetnoten en commentaren van Ludo De Witte).   Het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren opende drie jaar geleden op ...

  Wanneer een gescleroseerde, conservatieve instelling als het AfricaMuseum van Tervuren nooit eerder begane paden gaat bewandelen, dan hangen uitschuivers in de lucht. Een beetje zoals een oudere man of vrouw, die nooit heeft gesport en voor het eerst gaat tennissen, een spierscheur risk...

  Wie luistert naar wetenschappers, hoort een ongemakkelijke waarheid: de agroindustrie heeft wel meer met pandemieën als Covid-19 te maken dan we zouden denken. David Quammen, auteur van Spillover: Animal Infections and the Next Pandemic, haalde met die ontnuchterende boodschap The New Y...

  Bij het verschijnen van zijn memoires heeft Etienne Davignon de kans niet gemist om voor de zoveelste maal de rol van België weg te moffelen in de vernietiging van de eerste democratisch verkozen Congolese regering en in de eliminatie van Patrice Lumumba, de allereerste eerste minister....

AfricaMuseum heropent exact 77 jaar na bloedbad van Lubumbashi

Het vernieuwde AfricaMuseum in Tervuren opent op zondag 9 december 2018 de deuren voor het grote publiek. Een geschikt moment om terug te blikken op het bloedbad dat het koloniale leger (‘de Force Publique’) uitgerekend op dezelfde datum, maar 77 jaar geleden, in het oorlogsjaar 1941 aanrichtte o...

Wat doen we hiermee? Ofwel kiezen we voor de gemakkelijke weg en vergenoegen we ons met de conventionele hypocrisie van politici en opiniemakers. We houden ons dan ver van een diagnose, en trekken ons op aan de geruststellende belofte dat elektrische wagens, zonnepanelen, enkele boerenmarkten en...

(Texte en Français ci-dessous)  In april besliste de gemeenteraad van de stad Brussel om ter hoogte van de Naamsepoort een ‘Lumumbaplein’ in te huldigen. De inhuldiging gebeurt op 30 juni, dag van de Congolese onafhankelijkheid, als apotheose van een driedaags event waarin onder meer ‘dekolonial...

Load More