Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rechtse lessen voor links

  Al geruime tijd kijkt links als gehypnotiseerd naar het electorale succes van rechts in de hoop eruit te kunnen leren. Helaas trekt men al te vaak de verkeerde conclusies en gaat men er van uit dat de sleutel tot dat succes in het verhaal van rechts ligt. Het echte geheim schuilt veelee...

Marktlogica in de politiek maakt langetermijndenken onmogelijk

Een van de meest gehoorde klachten over democratie is dat overheden niet (of niet meer) in staat zijn om op lange termijn te denken, om een beleid te voeren dat het welzijn van toekomstige generaties voor ogen houdt. Verklaringen daarvoor vertrekken vaak vanuit het verbrokkelde politieke land...

Waarom we mensen meer als bedrijven zouden moeten behandelen

  Toen ik onlangs op mijn C4 naar de reden van mijn ontslag zocht, besefte ik het: bedrijven mogen meer. Niet gewoon in de zin van: ze komen met meer weg zoals bij belastingontduiking (dat is eenvoudigweg een kwestie van groot en machtig genoeg zijn), maar letterlijk: ze mogen meer en ze ...

Erst das Fressen, dan het klimaat? Over de valse tegenstelling tussen klimaatbeleid en sociaal beleid

“Hoe moeten socialisten de zorgen van de ‘kleine man’ verzoenen met de ambities van de progressieve grootstedeling?” vroeg De Morgen-hoofdredacteur Bart Eeckhout zich recentelijk af. In het artikel plaatste Eeckhout terecht kanttekeningen bij het nut van een Lage Emissie Zone en de sociale impact...