Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Opinie – Het conservatieve denken hangt aan elkaar met gammele metaforen en wensdenken

  Wie naar het politieke speelveld kijkt zou het niet zeggen, maar links heeft de toekomst. De eenvoudige reden daarvoor is dat progressief links een weelde aan creatieve ideeën kent. Ideeën die bovendien van meer realiteitszin getuigen dan die van conservatief rechts. Daar lijkt men tege...

De bestorming van het Capitool en de erosie van de democratie

  De bestorming van het Capitool begin januari leek in niets op een klassieke staatsgreep. Toch aarzelden commentaren niet om de term in de mond te nemen. Anderen relativeerden de gebeurtenissen en vonden dat de bestorming meer weg had van een volksopstand. Maar wat voor sommigen legitiem...

‘Ons reïntegratiebeleid verheft onwillige langdurig zieken onterecht tot de norm’

  Het aantal werknemers dat langdurig arbeidsongeschikt is dreigt in ons land tegen einde 2021 op te lopen tot 500.000. Hoog tijd voor een nieuwe aanpak vindt arbeidseconoom Stijn Baert. Reïntegratie moet daarin een van de drie pijlers worden. Op dat vlak loopt het volgens hem nog te vaak...

Rechtse lessen voor links

  Al geruime tijd kijkt links als gehypnotiseerd naar het electorale succes van rechts in de hoop eruit te kunnen leren. Helaas trekt men al te vaak de verkeerde conclusies en gaat men er van uit dat de sleutel tot dat succes in het verhaal van rechts ligt. Het echte geheim schuilt veelee...

Marktlogica in de politiek maakt langetermijndenken onmogelijk

Een van de meest gehoorde klachten over democratie is dat overheden niet (of niet meer) in staat zijn om op lange termijn te denken, om een beleid te voeren dat het welzijn van toekomstige generaties voor ogen houdt. Verklaringen daarvoor vertrekken vaak vanuit het verbrokkelde politieke land...

Waarom we mensen meer als bedrijven zouden moeten behandelen

  Toen ik onlangs op mijn C4 naar de reden van mijn ontslag zocht, besefte ik het: bedrijven mogen meer. Niet gewoon in de zin van: ze komen met meer weg zoals bij belastingontduiking (dat is eenvoudigweg een kwestie van groot en machtig genoeg zijn), maar letterlijk: ze mogen meer en ze ...

Erst das Fressen, dan het klimaat? Over de valse tegenstelling tussen klimaatbeleid en sociaal beleid

“Hoe moeten socialisten de zorgen van de ‘kleine man’ verzoenen met de ambities van de progressieve grootstedeling?” vroeg De Morgen-hoofdredacteur Bart Eeckhout zich recentelijk af. In het artikel plaatste Eeckhout terecht kanttekeningen bij het nut van een Lage Emissie Zone en de sociale impact...