Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jef Vermaere
Jef Vermaere

Schrijft over:
Alle maatschappelijke thema's, politiek, cultuur, milieu en natuur

Bio

Zestiger, actief in sociale bewegingen, gemeenteraadslid voor Groen (Gavere), brede maatschappelijke interesse Gepensioneerd. Sinds 2008 gemeenteraadslid voor Groen in Gavere, Oost-Vlaanderen.

“Passendale” herdenken? en wegkijken van de actuele proxy wars?

Ten eerste is er de onevenredigheid tussen de herdenking van “ons” Vlaams – Belgisch – Europees – Westers oorlogsverleden en dat van het Zuiden– de Derde Wereld, als je sil.  Ik begeleid enkele jonge Afghaanse asielzoekers.  Aan het verre Afghanistan spendeerden wij hier lange tijd hoogstens wa...

Kanttekeningen bij discussie basisinkomen

Zeker, er is een voor veel kritiek vatbare neoliberale invulling van het concept, waartegenover de grootste scepsis past. Maar er is evenzeer een andere, vernieuwende, radicaal-linkse invulling van het BI mogelijk, en m.i. zelfs noodzakelijk. Die hangt samen met een fundamentele be...

Over het recht om juiste vragen te stellen, zelfs met foute bedoelingen…

"Vragen staat vrij", zegt de Vlaamse volksmond, over mensen die hun stoute schoenen aantrekken om vragen te stellen die met de fatsoensgrens flirten. "Stoute (en vooral foute) schoenen" zijn één van mijn zeldzame "guilty pleasures", maar dat geheel terzijde (al heeft alles met alles ...

Turks verzet tegen grootschalig energieproject op ecologisch waardevol kustgebied Karaburun

Een vriend die al enkele jaren in dit gebied woont, stuurde deze info over een protestactie door, die daar vandaag plaats vindt.   SCHIEREILAND KARABURUN IN VERZET GENOEG IS GENOEG Inleiding Je hebt nog van die plaatsen waar het grote toerisme niet is doordrongen, waar dorpen nog...

Over GAS, ASO en facebookprofielen…

Drie actuele maatschappelijke debatten raken aan de essentie van ons samenleven in dit land. En ze hebben bovendien toch wel wat met elkaar te maken.  Een denkoefening van een kritische burger - over GAS geven, ASO en sociale media (meer bepaald facebookprofielen). 1. GAS geven… Ov...

Over de nieuwe tolerantie en het gelijkheidsbeginsel…

In vooruitstrevende kringen als de onze is het warm aanbevolen om een grote tolerantie aan de dag te leggen tegenover religieus geïnspireerd maatschappelijk gedrag.  Een nieuw boek van Martha Nussbaum geniet in dit verband een grote en ongetwijfeld welverdiende aandacht (ik heb het o...

Crisis in het ACW, heropleving van de arbeidersbeweging!

De commotie rond de financiële en bestuurlijke crisis bij het ACW, de aantijgingen vanuit de N-VA en vandaag weer de Knack-enquête over “het vertrouwen van de ACW-leden dwingt tot bezinning over de rol en de toekomst van “de Beweging”, zoals ze intern kort en bondig benoemd wordt.   ...