Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pleidooi voor samenwerking

En dan kregen we een pandemie. Onverwacht en toch ergens wel voorspelbaar in deze globaliserende wereld. Het heeft alle aandacht naar zich toegetrokken. Ik geef de politieke leiders, die overigens allemaal democratisch mandaat hebben gekregen, toch het nodige krediet om dit nu even te forceren. D...

Open brief aan ouders: zijn doe-activiteiten nog ok voor kids in een Nieuwe Wereld?

Een verandering in de wereld dringt zich via een virus op en dit kan helaas niet zonder opofferingen. Maar geef toch dankbaar toe dat we er op een héél gemoedelijke manier worden ingeduwd: het is prachtig weer, er is meer dan genoeg voedsel, er is geen gewapend wereldconflict, noch morele onderdr...

ceci n’est pas une confession: een vrijzinnig humanistische visie anno 2020

Vrijzinnig humanisme is per definitie niet gebonden aan een ideologie. Het impliceert immers het nemen van eigen verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het best mogelijk potentieel van het individu, wél steeds in functie van het grote(re) geheel. Het is in deze veranderende tijden een uitzon...

Vrouw zijn: het mag!

Het ligt zo mooi besloten in het woord zelf, maar niemand durft haar lezen. Ook zijzelf niet. Drie letters: de v u en w. Wijd gespreid, ontvankelijk, vragend, open en centraal gesteund door de volle ‘o’ van ronde oogst. Een vijf letterwoord, getal van het element aarde, haar voedingsbodem en bron...

 Jongeren moeten met veel plezier, leergierig en enthousiast alle aangeboden lesuren volgen; omdat ze vaardigheden en kennis willen opdoen, met als enig doel zichzelf te verrijken en hun potentieel maximaal te ontwikkelen. Onderwijs dat hier niet in slaagt moet ophouden te bestaan en moet zichzel...

Gemeenteraadsverkiezingen: politiek als persoonlijke macht

Uiteraard zie ik stemmen als mijn recht en mijn verantwoordelijkheid als burger. Maar ik doe het uitsluitend om de laatste strohalm pseudo-democratische vrijheid te eren en niet vanuit een politiek statement, en wel hierom: Ik heb bij deze gemeenteraadsverkiezingen nog nooit zoveel ‘smoelen’ voo...

Leerkracht: een zwaar beroep?

Scholen zijn bedrijven geworden, waarin iedereen een functie toegewezen krijgt in het organigram die optimaal renderend moet zijn. Alles moet transparant zijn, op zich een nobel ideaal, maar in plaats van openheid en vertrouwen –wat de zuiverste vorm is van een transparant beleid- moet alle...

Nieuwe vijand na IS….

Het lijkt er op dat, nu de IS aan aandacht en impact verloren heeft, we al een nieuwe vernietigende vijand hebben. Deze keer komt hij uit eigen land, getogen en gegroeid in Vlaamse bodem: de boom. Zelfs het winterse woelige wervelende weer van januari met zuiverende stormwinden wordt nu door de o...

Wanneer ziekte, die je zelf mee in de hand werkt, bestraft wordt?!

D.S.14/7: ”Goed nieuws voor de personeelsleden van het bedrijf B&A Technics, of toch voor een deel van hen. De zaakvoerder van de Oost-Vlaamse kmo verloot deze zomer twee reischeques van 1.500 euro. Wie wil meedoen aan de tombola, mag in de twee maanden voordien wel geen enkele keer afwezig z...

Reactie op : ‘Seksisme in het studentenleven: ik voel me sle(ch)t!’*

‘Den doop’ is het mooiste startpakket dat je als student aan een universiteit kan krijgen. Ook al deel ikzelf deze studentikoziteit niet helemaal, als alle fysieke opmerkingen of aanrakingen tussen beschonken studenten geklasseerd worden als seksisme, als drinken of sensualiteit gezien worden als...

Load More