Gemeenteraadsverkiezingen: politiek als persoonlijke macht

Gemeenteraadsverkiezingen: politiek als persoonlijke macht

donderdag 20 september 2018 21:04
Spread the love

Uiteraard zie ik stemmen als mijn recht en mijn verantwoordelijkheid als burger. Maar ik doe het uitsluitend om de laatste strohalm pseudo-democratische vrijheid te eren en niet vanuit een politiek statement, en wel hierom:

Ik heb bij deze gemeenteraadsverkiezingen nog nooit zoveel ‘smoelen’ voor mijn neus gekregen en in partijbrochures nooit eerder zo’n lege teksten gelezen: kandidaten en partijen vertellen slechts hun droom of ergernissen, alsof het ons, zeker in dit verband, ook maar iets aangaat wat de ene wenst of waarover de andere gefrustreerd is? Als ik naar de stembus ga wil ik stemmen op een partij met een duidelijk, gestructureerd beleid. Ik wil weten waar die voor staat, wat haar belangrijkste échte programmapunt is en vooral hoe ze dat wil realiseren. Ik verwacht een gestructureerd plan, een duiding van hoe zij het huidige beleid al dan niet wil veranderen, aanpassen of verder uitwerken. Kortom een onderbouwde visie van hun bestuur voor de hele gemeenschap. Dat we als bonus wat over de kandidaten te weten komen is leuk, maar in wezen onbelangrijk: als ik met het partijprogramma instem, vertrouw ik erop dat de partijvoorzitter met kennis van zaken wel de juiste mensen zal verzameld hebben om dat doel te realiseren. Hoe die persoon er fysiek voorkomt en wat die in zijn vrije tijd uitspookt hoeft mij weinig te interesseren.

Bij deze verkiezingen wordt er van ons slechts gevraagd om (op een foto met korte CV) te kiezen voor de meest sympathieke kandidaat. Politieke mandaten zijn gedegenereerd tot een competitie of wedstrijd voor de meeste stemmen, niets meer. Voordien waren het nog capabele politici die zich te buiten gingen aan populariteits-acties, nu staan totaal onervaren mensen op de lijst die amper politieke kennis of inzicht hebben. Ze worden op de lijst gezet om het gebrek aan lading te dekken. Verkozen worden voor je gemeente staat blijkbaar slechts voor ‘zetelen’ in de meest letterlijke betekenis van het woord. Het draait om populariteit, het is een leuke bezigheid, je kan een aardige cent bijverdienen en jezelf (of je eigen belangengroep) vergunningen uitschrijven.

Ik vermoed dat we er ondertussen niet meer omheen kunnen dat de oplossingen voor een gezonde maatschappij niet meer ‘van bovenaf’ zullen komen. Deze tijden zijn voorgoed voorbij. Een verandering van ‘personen’ in de gemeenteraad zal vermoedelijk niets bijdragen tot een betere, milieubewuste toekomst. De echte verandering moet groeien van onderuit: ‘geef zelf het goede voorbeeld’. Hiervoor is een moedige, volwassen en dus verantwoordelijke houding noodzakelijk. Politiek is geen optie meer: we moeten snel naar een volledig nieuw maatschappelijk concept. Dit zal vermoedelijk de nodige opofferingen vereisen; we hadden het dan maar niet zo ver moeten laten escaleren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!