Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Dit opiniestuk verscheen eerder op de website van de denktank Voor Sociaal-Ecologische Verandering Oikos. Een kortere versie van dit opiniestuk verscheen in Oikos 101.   Met “Reset” (Ertsberg) heeft sociologieprofessor Mark Elchardus in 606 pagina’s een balans van zijn denken...

  Nu lijkt het alsof de zogenaamde ‘integratie-industrie’ via een ‘sociaal ondernemerschap’ een wingewest zou zijn voor minderheidsgroepen. Een open doelkans voor die rechterzijde die het liever zonder middenveld zou stellen en vooral de zelforganisatie wil vervangen door verbreed overheids...

Het rechtse kabinet Michel I ging voor een regimeshift. Het ging erom de overlegeconomie waarop de welvaartsstaat is gebouwd open te breken. Onze politieke democratie omvat immers sociaal overleg dat de loonbesprekingen en de sociale zekerheid beheert. Dat is niet in de lijn van de neoliberale do...

De grote middelen waren ook ingezet. Rector Pauwels had haar standpunt bekend gemaakt via een tribune in de media. Een tegenbetoging werd toegestaan zonder de lezing te boycotten. De top van de universiteit - rector, vicerector, directie rectoraat, top administratie - was aanwezig. Er was een omv...

Gentse Feesten: de wereld 28 jaar na de val van de muur

Opening van een nieuw tijdperk 1989: val van de muur/ opening van nieuw tijdperk. In feite al 1979/1980: verkiezing van Thatcher en Reagan en veralgemening van de neoliberale politiek. In feite al 1973/74: eerste synchrone economische crisis en einde van het Fordistisch ontwikkelingsmodel, van d...

We hebben over populisme al meer dan 12 jaar geleden samen met Jan Blommaert, Dieter Lesage en Marc Holthof bij EPO een boek uitgegeven. En we lagen al meer dan een kwart eeuw geleden, in februari 1992, aan de basis van Charta 91 met een manifest dat opriep voor een burgerbeweging tegen de verrec...

Ik voel me echt in een Weimar-klimaat: het dagelijks treintje gaat z’n gang, maar iedereen voelt dat chaos en diepe ontwrichting onder de oppervlakte ligt. Overloop de periode van de laatste commissie Barroso en de eerste jaren Juncker en niemand zal vandaag nog betwisten dat het Europese eenmaki...

Bart De Wever heeft een rechtse coalitie gevormd om te pogen een regimewissel door te voeren. Voor hem gaat economisch herstel via een betere winstverwachting voor potentiële investeerders. Daarom moet vooral de arbeidskost gevoelig omlaag. Die wordt echter in het Belgisch overlegsy...

Wereldvreemd (in) Vlaanderen De verkiezingen hebben de politieke kaarten in België en Vlaanderen herverdeeld, dat is bekend. De NVA heeft zich met scores tussen 20 en 50 procent als grootste partij bevestigd en daarmee de CD&V van de centrale positie verdrongen. Daar...

Er is iets eigenaardigs aan het Belgische politieke systeem. Zoals het hoort dienen de eerste schermutselingen in een verkiezingscampagne om de agenda te bepalen, om de inzet van de keuze duidelijk te maken. Het gaat er dan om het eigen profiel naar voren te schuiven en dat af te zet...

Load More