Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Meer dan ooit is Bernie Sanders publieke vijand nummer één voor de machtselite die gedijt bij economisch onrecht. De Bernie 2020 campagne is een directe bedreiging voor de ondemocratische druk die extreem rijke individuen en enorme bedrijven onophoudelijk opleggen aan het politieke proces. Geen w...

OFF Program Op dinsdag 11 februari nodigden theatermaker Enkidu Khaled en schrijver-activist Chris Keulemans verschillende gasten uit in de Pianofabriek te Brussel voor OFF Program. Hun doel die avond: praten over wat er zich momenteel in Irak afspeelt. De gasten die avond zijn studente beeld...

Dirk Van Duppen.

Als je aan Dirk Van Duppen vraagt hoe het gaat, neemt de dokter in hem het even over. “Dat wisselt heel fel. Drie processen spelen zich tegelijk af. Er is de tumor. De pancreastumor is een systeemtumor. Die vreet niet alleen lokaal weefsel aan, maar werkt ook op je spierweefsel. Of op de insuline...

Op 'Fu Chronicles' viert Antibalas zijn 20-jarige carrière als stem van de stemlozen, van politiek en maatschappelijk protest. Kung Fu-meester Duke Amayo & mede-oprichter/baritonsaxofonist Martín Perna leiden ons door een epische reis waar kung fu op ingenieuze wijze afrobeat bestuift! 'Fu Ch...

Een meisje is verdrietig omdat ze wordt gecyberpest.

Vlaamse tieners pesten minder dan enkele jaren geleden. Ook minder tieners zijn het slachtoffer van pestgedrag. Dat blijkt uit cijfers van de UGent in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Ik ben er sterk van overtuigd dat het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten een groot aandee...

Barbara Smith/

Smith werd geboren in 1946, toen de Jim Crow wetten nog volop van kracht waren. Als tiener werd ze actief in de burgerrechtenbeweging. Dat politieke engagement heeft ze sindsdien niet meer losgelaten. In de jaren zeventig richtte ze samen met andere activistes het Combahee River Collective oprich...

Wees welkom. Brief aan de bewoners van de opvangboot Reno, Gent.

Beste Reno-bewoonster, Beste Reno-bewoner, Ik had het graag anders gewild. Ik had een meer persoonlijke aanspreking gewild. Ik had u één voor één willen aanspreken. Helaas kan dat niet. Ik ken uw namen niet. Daarom koos ik noodgedwongen voor die weinig persoonlijke aanspreking. U moet het mij...

Amerikaanse justitie verliest haar onpartijdigheid tegenover Venezuela

We herinneren ons nog hoe in januari vorig jaar president Donald Trump verklaarde dat de regering van Nicolás Maduro in Venezuela onwettig was. De redenen waarop hij zich steunde kunnen grotendeels vergeleken worden met deze die zich voordeden in Honduras. Maar die regering is goede maatjes met d...

Load More