Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Myria

  Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag zijn arrest gewezen over het Belgisch Scheepvaartwetboek. Myria, het Federaal Migratiecentrum, is tussengekomen in het beroep tot vernietiging dat werd ingesteld door ngo’s om de grondrechten van verstekelingen te verdedigen die per schip aankomen in B...

Voor sancties tegen Wit Rusland waren geen 24 uur nodig om sancties te treffen. Twee miljoen Palestijnen leven in een open gevangenis, Gazastrook genoemd. De helft van de inwoners zijn kinderen onder de 18 jaar. Dus één miljoen kinderen leven al 14 jaar onder een strikte “blokkade”.  Als ze ge...

Achter gesloten deuren: Myria’s evaluatieverslag mensenhandel en mensensmokkel 2020

  Myria, het Federaal Migratiecentrum en de onafhankelijke nationaal rapporteur mensenhandel, publiceert vandaag zijn onafhankelijke en openbare jaarverslag Achter gesloten deuren. De ‘focus’ van deze editie 2020 gaat over de uitbuiting van huispersoneel. In dit uitzonderlijke jaar ...

Myria roept nieuwe regering op beleid te baseren op feitenkennis en respect voor grondrechten

  Strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, ambitie en een kanttekening Het regeerakkoord behandelt mensenhandel en mensensmokkel in het hoofdstuk over asiel en migratie, en spreekt daarin een sterke ambitie uit. Inzetten op detectie en op terreincontroles, met voldoende middelen, vormt ...

COVID-19-crisis: Georges Abdallah moet nu worden vrijgelaten

  De coronacrisis vereist meer dan ooit de onmiddellijke vrijlating van Georges Ibrahim Abdallah. Wij, ondergetekende Belgische organisaties en geëngageerde burgers, sluiten ons aan bij de talrijke oproepen voor de onmiddellijke vrijlating van gevangenen om zo het hoofd te kunnen biede...

In het begin van de jaren negentig was België een pionier in de strijd tegen de mensenhandel. Bijna dertig jaar later merkt Myria op dat de strijd tegen de mensenhandel in de praktijk niet meer hoog op de politieke agenda staat. De slachtoffers zijn daarvan de dupe. Op het terrein blijven er bela...

In het kader van hun opdracht bezochten de federale Ombudsman, Myria, de Kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfants” vandaag de nieuwe gezinsunits in het gesloten centrum 127bis. Met dat bezoek wilden ze op het terrein vaststellen in welke omstandigheden kinderen word...

Alles is nu klaar voor de opening van de sinds 2011 aangekondigde gezinsunits in het gesloten centrum 127bis. Dit is een significante stap in het Belgische migratiebeleid: gezinnen met kinderen worden opnieuw vastgehouden in een gesloten centrum. In 2009 had België nochtans een einde gemaakt aan ...

Deze donderdag, 21 december 2017, vernietigde het Grondwettelijk Hof de bepalingen van de "potpourri II" wet, die gevangenen in irregulier verblijf uitsloot van het voordeel van strafaanpassing (voorwaardelijke invrijheidstelling, elektronisch toezicht ...), vaak ook aangeduid als strafuitvoering...

Homans, Demir en de Ridder ten strijde tegen Unia

Eerst enkele markante en foutieve berichten: Minister Homans: “Een Marokkaanse man die luidop riep dat alle joden dood moeten, is door een rechter veroordeeld tot zes maanden cel. In een interne mail die deze week uitlekte, stelt de jurist van Unia dat die uitspraak kromspraak is in plaats van r...

Load More