Oproep, Samenleving, Politiek, België - De federale Ombudsman, Myria, Kinderrechtencommissariaat

Vier onafhankelijke instellingen vragen evaluatie van uitwijzingsmaatregelen die kinderen niet opsluiten

Vier onafhankelijke instellingen, de federale Ombudsman, Myria, de kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant”, vragen samen een dringende en grondige evaluatie van de maatregelen om gezinnen met kinderen uit te wijzen zonder hen op te sluiten. Zij doen dat naar aanleiding van hun bezoek aan de gezinsunits in het gesloten centrum 127bis.

donderdag 6 september 2018 16:39
Spread the love

In het kader van hun opdracht bezochten de federale Ombudsman, Myria, de Kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfants” vandaag de nieuwe gezinsunits in het gesloten centrum 127bis. Met dat bezoek wilden ze op het terrein vaststellen in welke omstandigheden kinderen worden opgesloten.

De federale regering stelt dat kinderen enkel worden opgesloten “als ultiem middel”, wanneer alle alternatieven, zoals coaching aan huis en in de open terugkeerwoningen, uitgeput zijn. De federale Ombudsman en Myria eisen al jarenlang een grondige evaluatie – van de uitwijzingsprocedures van gezinnen met kinderen vanuit de open terugkeerwoningen en – van de maatregelen die de doeltreffendheid kunnen verhogen van de alternatieven voor opsluiting om de daadwerkelijke uitwijzing van gezinnen te garanderen.

Tot nu toe kwamen er geen concrete antwoorden. Nochtans is een dergelijke evaluatie een voorwaarde om te kunnen oordelen of en waarom die voorgaande stappen al dan niet werken. Pas dan kan worden bepaald wat eventueel nodig is om ze wél te laten werken. De kinderrechtencommissaris en de “Délégué général aux droits de l’enfant” sluiten zich aan bij deze vraag.

De vier onafhankelijke instellingen herhalen: “Dat opsluiting schadelijk is voor kinderen, daarover is iedereen het eens. Een dergelijke maatregel gebruiken als “ultiem middel” zonder te waarborgen dat alle alternatieven efficiënt werden uitgeput, is niet te verantwoorden voor een rechtsstaat die zorg draagt voor kinderen. We vragen de regering om de stappen vóór opsluiting te evalueren en waar mogelijk extra in te zetten op de efficiëntie van uitwijzingsmaatregelen die gezinnen met kinderen níet opsluiten.”

take down
the paywall
steun ons nu!