De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

COVID-19-crisis: Georges Abdallah moet nu worden vrijgelaten
Open brief - Myriam De Ly, and

COVID-19-crisis: Georges Abdallah moet nu worden vrijgelaten

woensdag 29 april 2020 17:18
Spread the love

 

De coronacrisis vereist meer dan ooit de onmiddellijke vrijlating van Georges Ibrahim Abdallah.

Wij, ondergetekende Belgische organisaties en geëngageerde burgers, sluiten ons aan bij de talrijke oproepen voor de onmiddellijke vrijlating van gevangenen om zo het hoofd te kunnen bieden aan COVID-19 in de gevangenissen. Wij lanceren een dringende oproep voor de vrijlating van Georges Abdallah, de Libanese communist en anti-imperialistische activist, de oudste politieke gevangene in Europa, die al meer dan 35 jaar in een Franse gevangenis zit.

Georges Abdallah komt sinds meer dan twintig jaar in aanmerking voor een invrijheidsstelling. In 2012 gaf een Franse rechtbank daarvoor een positief advies. Libanon bevestigde meermaals zijn instemming met de terugkeer van Georges naar zijn vaderland. Het enige wat nog ontbrak, was de handtekening van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, die het uitzettingsbevel naar Libanon moest bekrachtigen. Tot op vandaag weigert de minister echter zijn handtekening te zetten, in directe samenwerking met de Verenigde Staten en Israël.

Wij verzetten ons tegen de straffen-zonder-einde voor de politieke gevangenen die, zoals Georges Abdallah, hun overtuiging trouw zijn gebleven.

We verzetten ons tegen de invoering van een Amerikaans gevangenismodel in onze landen. Dat executeert gevangenen door hen in de gevangenis te houden tot de dood, en laat hen alleen nog vrij wanneer ze dodelijk ziek zijn. Zo stierf de politieke gevangene Herman Wallace in 2013, op 71-jarige leeftijd, drie dagen na zijn vrijlating. Hij had vier decennia in de gevangenis gezeten. Een andere politieke gevangene, Marilyn Buck, stierf in 2012, op 62-jarige leeftijd, een maand na haar vrijlating uit de gevangenis, waar ze 25 jaar had doorgebracht. Beiden waren dodelijk ziek.

Georges Abdallah is nu 69 jaar oud.

Hij behoort tot de categorie van de bejaarde gevangenen voor wie de Verenigde Naties de onmiddellijke vrijlating eisen in het kader van de strijd tegen de corona-crisis. Frankrijk heeft duizenden gevangenen vrijgelaten in het kader van de strijd tegen de pandemie. Frankrijk moet Georges Abdallah vrijlaten! NU!

 

Myriam De Ly, Luk Vervaet, Herman Deley (ondertekend door 42 oganisaties en 229 geëngageerde burgers)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!