Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

CD

  In dialoog met enkele Boliviaanse middenveldorganisaties spreken wij, als ondertekenende organisaties, onze diepe bezorgdheid uit over de huidige situatie in Bolivia, die wordt gekenmerkt door een politieke crisis met een sterk gepolariseerde bevolking, naast een gezondheids-, economisc...

Jaarlijks verdwijnt er meer dan 800.000 ton voedsel in de Belgische wagens. In een gemiddelde tankbeurt (naft) zit 1 kg suiker, 3 kg maïs en tarwe voor 6 kg brood. Volgens gegevens van de FOD Volksgezondheid importeren we meer dan de helft van de gewassen voor deze zogenaamde ‘biobrandstoffen’ va...

Het nieuwe IPCC rapport beschouwt heel wat aspecten gerelateerd aan landgebruik en klimaat, zoals landbouw, ontbossing, voedselsystemen en veeteelt. Het rapport beschrijft verschillende positieve manieren waarop duurzaam landgebruik kan bijdragen aan mitigatie en aanpassing, zoals herstel van eco...

We hebben verklaard solidair te zijn met de miljoenen slachtoffers van Tyfoon Haiyan en iedereen die getroffen is door klimaatverandering. Deze solidariteit verplicht ons de waarheid te vertellen over de internationale klimaatonderhandelingen in Warschau. De klimaatconferentie is op...

Uiteraard is er een leven na tyfoon Haiyan. De noodhulp komt nu op gang. Verschillende internationale actoren zijn op het terrein aanwezig. Die noodhulp is cruciaal en kan levens redden. Maar we moeten ook op langere termijn denken, aan het leven na de tyfoon.Daarvoor is de rol van d...

CD&V-reactie op de actuele politieke situatie

Tegelijk is het onze overtuiging dat een communautair akkoord en een federaal regeerakkoord tot stand moeten komen op de as van PS en N-VA, de twee partijen die van de kiezer de verantwoordelijkheid kregen om tot oplossingen te komen. De aanwezigheid van de N-VA is dus een noodzakel...

Nota-Di Rupo: reactie 11.11.11 en CNCD-11.11.11

In de nota Di Rupo die gisteren, 4 juli, gepresenteerd werd stelt de formateur letterlijk “De groei in de kredieten voor de ontwikkelingssamenwerking wordt tijdelijk beperkt tot de inflatie.” Een verrassende passage, vooral omdat de de Belgische overheid zich in 2002 expliciet en bij...