Banner voor COP19 in Warschau (Foto: Selma Franssen)
Opinie, Nieuws, Wereld, Milieu, Klimaattop, COP19 - CNCD-11.11.11, IEW, BBL, WWF, Greenpeace, OxfamSol, ABVV-FGTB, ACV-CSC en 11.11.11

Internationale NGO’s en vakbonden stappen uit klimaattop: ‘Trop is te veel’

Vandaag stappen de grote internationale ngo’s en het internationaal vakverbond vrijwillig uit de klimaatonderhandelingen in Warschau. Hieronder vindt u de verklaring van deze organisaties. Volgende Belgische ngo’s trekken hun vertegenwoordiger terug uit de onderhandelingen: CNCD-11.11.11, IEW, BBL, WWF, Greenpeace, OxfamSol en 11.11.11, ABVV-FGTB, ACV-CSC.

donderdag 21 november 2013 13:46
Spread the love

We hebben verklaard solidair te zijn met de miljoenen slachtoffers van Tyfoon Haiyan en iedereen die getroffen is door klimaatverandering. Deze solidariteit verplicht ons de waarheid te vertellen over de internationale klimaatonderhandelingen in Warschau.

De klimaatconferentie is op weg om bijna niets op te leveren. Het moest nochtans een belangrijke stap worden in de rechtvaardige transitie naar een duurzame toekomst. De acties van vele rijke landen hier in Warschau ondermijnen rechtstreeks het process van het UNFCCC: een belangrijk multilateraal proces dat moet slagen als we globale klimaatcrisis willen afwenden.

De klimaatconferentie in Warschau plaatst momenteel de belangen van de vervuilende industrie boven de belangen van de wereldbevolking. De Poolse regering organiseerde parallel een steenkool- en klimaatbijeenkomst. De logo’s van grote vervuilers, die deze conferentie sponsoren, springen overal in het oog in de conferentiezalen. Het Poolse voorzitterschap zit in de greep van de steenkool- en schaliegasindustrie. In de eerste week van de onderhandelingen ging het van kwaad naar erger. Japan kondigde aan dat het, net als Canada, zijn eerdere engagementen terugschroeft. Australië gaf verschillende signalen het VN-klimaatproces niet serieus te nemen. Dat ondermijnde het vertrouwen in de onderhandelingen.

Deze week vond een ministeriële conferentie plaats over klimaatfinanciering met haast geen nieuwe financiering. De gesprekken rond “schade en verlies” lopen vast omdat de rijke landen niet over inhoud van een internationaal mechanisme willen praten. Niet één land heeft in Warschau aangekondigd meer broeikasgassen te reduceren of de extra steun te voorzien voor adaptatie. Bij veel van die onderwerpen is er zelfs achteruitgang geboekt. Een duidelijke routekaart richting het globaal, bindend klimaatakkoord dat in Parijs (2015) moet afgesloten worden, ontbreekt.

De civiele samenleving is bereid om samen te werken met ministers en delegaties die met goede bedoelingen naar de onderhandelingen komen. Maar heel wat regeringen uit rijke landen zijn zonder engagementen naar Warschau afgereisd. Heel wat regeringen van ontwikkelingslanden aarzelen of slagen er niet in om de noden en rechten van hun bevolking te vertolken. Als de overheden op dit pad verder gaan is het duidelijk dat deze conferentie niet de klimaatactie zal opleveren die we zo dringend nodig hebben.

De conclusie van organisaties en bewegingen van over heel de wereld is duidelijk: we trekken ons vrijwillig terug uit deze klimaatonderhandelingen in Warschau. In plaats van verder tijd te verliezen in conferentiezalen investeren we nu onze energie in het mobiliseren van mensen: om overheden aan te zetten tot ambitieuze klimaatactie. We zullen werken aan het hervormen van onze voedsel- en energiesystemen op nationaal en wereldwijd niveau. We moeten het manke economische systeem heropbouwen door het creëren van waardige jobs in een duurzame en lage koolstof economie. We zullen druk zetten op iedereen om meer te doen om deze visie waar te maken.

Op deze klimaattop in Warschau is het duidelijk dat we zonder deze druk niet op onze overheden kunnen rekenen om de acties te nemen die wereld nodig heeft. Volgende jaar zullen we terugkeren naar de klimaattop in Lima, gesteund door de bevolking, om onze overheden te wijzen op hun verantwoordelijkheid tot het creëren van een duurzame en rechtvaardige toekomst.

take down
the paywall
steun ons nu!