De verwoestingen door tyfoon Haiyan in de stad Tacloban op het Filipijnse eiland Leyte (foto: 11.11.11).
Opinie, Nieuws, Politiek, Klimaatverandering, Sociale bewegingen, 11.11.11, Noodhulp, Filipijnen, CNCD, Tyfoon, Structurele ontwikkelingssamenwerking - 11.11.11, CNCD-11.11.11

Er is leven na tyfoon Filipijnen, dankzij lokale sociale bewegingen

Tyfoon Haiyan heeft lelijk huis gehouden in de Filipijnen. Minstens een half miljoen Filipino's is dakloos. Duizenden overleefden de ramp niet. De partners van de Belgische structurele NGO's zoals 11.11.11, Trias, Bevrijde Wereld, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Wereldsolidariteit, Plan België en SOS Kinderdorpen en Kinderen Derde Wereld zijn zwaar getroffen. Toch stonden zij ook als eerste klaar om de hulp aan de gemeenschappen te helpen organiseren.

dinsdag 19 november 2013 11:03
Spread the love

Uiteraard is er een leven na tyfoon Haiyan. De noodhulp komt nu op gang. Verschillende internationale actoren zijn op het terrein aanwezig. Die noodhulp is cruciaal en kan levens redden. Maar we moeten ook op langere termijn denken, aan het leven na de tyfoon.

Daarvoor is de rol van de lokale sociale bewegingen cruciaal. Zij kunnen ervoor zorgen dat de grote hulporganisaties beter inspelen op de lokale noden. Dat is geen eenvoudige opgave, maar in tijden van nood ligt de lat nu eenmaal hoger: het is een zaak van overleven.

Deze organisaties kunnen er ook voor zorgen dat de Filipijnse regering voor haar verantwoordelijkheid wordt geplaatst. Het lijkt nu wel alsof die bedolven wordt onder de hulpfondsen, maar niets is minder waar. Het zijn de internationale actoren die de touwtjes in handen houden.

“Deze organisaties kunnen er ook voor zorgen dat de Filipijnse regering voor haar verantwoordelijkheid wordt geplaatst”

Hoewel er veel kritiek is, verwachten de Filipino’s nochtans een leidende rol van hun eigen regering. De lokale sociale beweging kan een cruciale rol spelen als ‘watchdog’ om ervoor te zorgen dat de verschillende niveaus van het Filipijnse bestuur hun rol kunnen spelen.

Meer zelfs, daar waar de overheid op het terrein afwezig blijft, zijn deze lokale organisaties uit het sociale middenveld momenteel onontbeerlijke partners voor de heropbouw van publieke dienstverlening voor de lokale bevolking, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Tegelijk pleiten ze dat de heropbouw leidt tot een sterkere rol van de overheid inzake publieke diensten, zoals gezondheidszorg en onderwijs.

Ten derde willen onze lokale partners de periode voorbereiden die komt wanneer de noodhulporganisaties en militairen opnieuw vertrokken zijn. Dan komt de moeizame fase van de wederopbouw.

Daar waar mogelijk moet er zo snel mogelijk opnieuw gezaaid worden, gezondheidsposten worden opgezet, kinderen moeten weer in een veilige omgeving kunnen vertoeven, mensen met nood aan psychologische bijstand moeten worden geholpen, enzovoort.

De Belgische NGO’s in de Filipijnen hebben een jarenlange ervaring in het land, we weten dus wat langetermijnsolidariteit en samenwerking betekent. We blijven dus trouw aan onze missie: geen massale noodhulp, maar we stellen onze partners in staat om ‘hun’ lokale gemeenschappen nu bij te staan zodat ze zo snel mogelijk terug aan de slag kunnen gaan.

“We blijven dus trouw aan onze missie: geen massale noodhulp, maar we stellen onze partners in staat om ‘hun’ lokale gemeenschappen nu bij te staan”

Daarnaast moeten wij hier in het Noorden en onze partners in het Zuiden de klimaatcampagnes verder zetten. De industrielanden hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan door de emissies drastisch te verminderen.

Tegelijk moeten ze landen zoals de Filipijnen, die uiterst kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen, bijstaan om hun economie op een duurzame manier te ontwikkelen, en zich aan te passen aan meer extreme weerstoestanden.

“Daarnaast moeten wij hier in het Noorden en onze partners in het Zuiden de klimaatcampagnes verder zetten. De industrielanden hebben een verpletterende verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan”

Onze partners zijn in Warschau, en oefenen er druk uit op de onderhandelaars, maar ook op de eigen overheid opdat die zelf haar verantwoordelijkheid neemt, adaptatieplannen opstelt en middelen vrijmaakt om de kwetsbare gemeenschappen weerbaar te maken. Dus meer preventie, want zoals ze in de Filipijnen zeggen: “Get prepared for the New Normal”.

De passage van Haiyan maakt al deze acties nog urgenter, het werk nog omvangrijker en de ambities nog hoger. De Belgische structurele NGO’s en hun partners slaan hiervoor de handen. Steun hen bij het realiseren van hun doelstellingen!

11.11.11, CNCD-11.11.11, Trias, Bevrijde Wereld, Geneeskunde voor de Derde Wereld, Wereldsolidariteit, Plan België, Disop, Entraide et Fraternité, KIYO, VIA Don Bosco, SOS Kinderdorpen en Kinderen Derde Wereld

  • Stort een gift op het gemeenschappelijke nummer van 11.11.11 en CNCD-11.11.11: BE30-0000-00001111. Steeds met mededeling ‘Heropbouw Filipijnen’
  • Of schenk online op www.ikwilhelpen.be

take down
the paywall
steun ons nu!