Vergezicht op de stad La Paz ('de vrede'), Bolivia. Foto: David Verstockt
Open brief - 11.11.11-CNCD-Oxfam-Solsoc-Solidagro-Broederlijk Delen-WSM-Encuentro-Bos+ and

Aanbevelingen aan EU en België om vrije, eerlijke, rechtvaardige en transparante verkiezingen in Bolivia te garanderen

In een open brief richten twaalf organisaties een oproep aan de EU en de Belgische regering om vrije, eerlijke, rechtvaardige en transparante verkiezingen in Bolivia te garanderen. Een jaar na de vorige verkiezingen en de machtsgreep die er op volgde zijn zij zeer ongerust over de kansen op eerlijke verkiezingen zonder geweld en fraude. Daarom vragen zij aan de EU en de Belgische regering bijzondere aandacht voor de verkiezingen van 18 oktober.

woensdag 14 oktober 2020 12:07
Spread the love

 

In dialoog met enkele Boliviaanse middenveldorganisaties spreken wij, als ondertekenende organisaties, onze diepe bezorgdheid uit over de huidige situatie in Bolivia, die wordt gekenmerkt door een politieke crisis met een sterk gepolariseerde bevolking, naast een gezondheids-, economische- en milieucrisis.

Na de verkiezingen van 20 oktober 2019 wezen verschillende internationale organisaties en instanties op meerdere schendingen van de mensenrechten. Tijdens de protesten kwamen in totaal 35 mensen om en geraakten tallozen gewond1. Daarom moeten “de presidentskandidaten zich er ook toe verbinden om dringend maatregelen te nemen om een einde te maken aan de historische pandemie van straffeloosheid die het land teistert “2.

Normaal gezien zouden de presidentsverkiezingen op 3 mei plaatsvinden, maar door de uitbraak van het coronavirus werden ze twee keer uitgesteld. Door zijn precair gezondheidssysteem en slechte infrastructuur is Bolivia een van de meest getroffen landen ter wereld3.

Terwijl het land blijft vechten tegen COVID-19, wordt de regering geconfronteerd met ernstige problemen. Een voorbeeld hiervan is het vertrek van drie kabinetministers.

Naast een politieke en gezondheidscrisis heeft Bolivia – een land dat van groot belang is voor de biodiversiteit in de wereld – ook te maken met ernstige milieudegradatie, die vooral tot uiting komt in de ecocide in het Amazonegebied. De bosbranden treffen momenteel de gemeenschappen in Chiquitanía, Chaco Cruceño en Chuquisaqueño. Aangezien alle aandacht gericht is op de nakende verkiezingen komt de steun van de regering te laat.

Naar aanleiding van de verkiezingen in Bolivia, die op 18 oktober 2020 zullen plaatsvinden, richten wij ons tot de EU en België om bijzondere aandacht te besteden aan het verkiezingsproces, zodat dit op een vrije, onpartijdige, eerlijke en transparante manier verloopt. Daarbij is het uiterst belangrijk dat de Boliviaanse bevolking kan stemmen zonder angst voor politieke vervolging4.

We verwelkomen de Europese observatiemissie5, gezien de belangrijke rol van de EU in haar politieke dialoog met de Boliviaanse autoriteiten. Zoals is uitgedrukt in een gezamenlijke nota6 van de EU-delegatie in Bolivia, de VN en de Boliviaanse bisschoppenconferentie, wordt gewaardeerd dat de EU erop aandringt dat “de voorwaarden voor een vreedzame, respectvolle en geweldloze samenwerking in alle sectoren aanwezig zijn. Het is tijd om samen te reageren door middel van dialoog en een constructieve houding aan te nemen ten aanzien van de uitdagingen van het land”.

De ondertekenende organisaties herinneren de EU en België aan hun verplichting om democratie, vrede en geweldloosheid en de eerbiediging van de mensenrechten in hun externe optreden te bevorderen en te versterken, en dringen aan op:

  • het aanmoedigen van neutrale waarnemingsmechanismen om de transparantie van het verkiezingsproces, de stabiliteit en de rust in het land na de verkiezingen te waarborgen, ongeacht de uitslag. Mogelijke inmenging in de verkiezingsuitslag moet worden veroordeeld;
  • het toezicht houden op: 1) het electorale en postelectorale proces; 2) op de democratie; 3) en de naleving van de mensenrechten, territoriale en milieurechten van alle Bolivianen en inheemse en boerengemeenschappen in het bijzonder;
  • het mee oproepen tot het oplossen van de spanningen in het land zonder conflicten, en voor een cultuur van aanvaarding van andere perspectieven, zonder vervolging, stigmatisering en racisme. Alleen via een constructief dialoog kan het land vooruitgang boeken. In dit verband, en met nadruk op het belang van non-discriminatie, moet elke vorm van geïnstitutionaliseerd racisme worden veroordeeld;
  • het veroordelen van elke vorm van geweld die zich in het kader van de verkiezingen manifesteert;
  • er bij de (aankomende) regering van Bolivia op aandringen om de institutionaliteit van het land te waarborgen, waarbij het belang van de scheiding der machten (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht) en het respect voor de seculiere staat wordt onderstreept;
  • er bij de (aantredende) regering van Bolivia op aandringen stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de schendingen van de mensenrechten die zijn gepleegd na de verkiezingen van oktober 2019, onafhankelijk en onpartijdig worden onderzocht, om te voorkomen dat ze straffeloos blijven en om de rechten van de slachtoffers te waarborgen, zoals aanbevolen door o.a. Amnesty International
  • het voeren van een constructieve dialoog met Boliviaanse middenveldorganisaties, om initiatieven te identificeren die kunnen bijdragen aan een cultuur van vrede en respect voor de mensenrechten.

 

Ondertekenende organisaties:

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

CNCD-11.11.11

Oxfam België

Frères des Hommes

Solsoc (Solidarité Socialiste)

Solidagro

FOS

Broederlijk Delen

WSM (We social movements)

Encuentro

Bos+

Intal

 

Notes:

2   Uitspraak van Erika Guevara Rosas, directeur Amnesty International Amerika.

5    Persbericht 8 september 2020.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!