Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Redactie .

Artsen Zonder Grenzen

    In deze zaak onderzocht het gerecht of Artsen Zonder Grenzen (AZG) en andere organisaties die zoek- en reddingsacties uitvoeren, helpen en aanzetten tot “illegale immigratie”. De beschuldigingen zijn nu dus ook officieel ongegrond. De gigantische aanklacht werd gebaseerd op ge...

  Het rapport 'Death, despair and destitution: the human costs of the EU's migration policies' is opgesteld op basis van verslagen uit eerste hand van medisch personeel en patiënten, meer dan 20.000 medische, psychische en spoedconsulten aan de EU-grenzen en meer dan 8.400 mensen die op z...

  Nu de onderhandelingen over de kerndossiers van het EU-migratie- en asielpact vorderen, vraagt Artsen Zonder Grenzen met aandrang dat de leden van het Europees Parlement van koers veranderen. Zelfs nu nog, in de laatste dagen, kunnen zij alsnog prioriteit geven aan de veiligheid van deg...

  "De recent tot stand gekomen wapenstilstand in de Gazastrook was een eerste teken van menselijkheid na weken van meedogenloos geweld. Het was dan ook allesbehalve een oplossing. Elke vorm van respijt voor de mensen in Gaza is welkom, vooral als dat hen toegang geeft tot medische voorrad...

  Het wetsontwerp over het "proactieve terugkeerbeleid" werd op woensdag 22 november 2023 in eerste lezing goedgekeurd door de parlementaire commissie voor Binnenlandse Zaken, veiligheid, migratie en bestuurszaken en zal in de nabije toekomst door het parlement gestemd worden. Als medi...

Gaza: AZG veroordeelt aanval op konvooi met personeel, met dode en gewonde tot gevolg

  Zaterdagochtend 18 november, om 9:00 uur plaatselijke tijd, verliet een konvooi van AZG, bestaande uit vijf auto's die allemaal duidelijk gemarkeerd waren met de identificatie van AZG - ook op de daken van de auto's - met 137 mensen, bestaande uit Palestijnse medewerkers van AZG en gezi...

De acties van de wereldleiders zijn te zwak en te traag, aangezien de niet-bindende VN-resolutie voor een "humanitaire pauze" geen enkel effect heeft gehad op het willekeurige geweld dat op een hulpeloos volk wordt ontketend. De internationale gemeenschap moet krachtigere actie ondernemen om er ...

  Het Israëlische leger bombardeert de Gazastrook al een week zonder terughoudendheid. Daarom vraagt Artsen Zonder Grenzen om de meest elementaire menselijkheid nu het ultimatum voor de bevolking afloopt. 'Het Israëlische bevel aan bijna 1,1 miljoen mensen in het noorden van de Gazastr...

  Als internationale medische humanitaire organisatie trekt Artsen Zonder Grenzen aan de alarmbel over de impact van een dergelijke beslissing op de fysieke en mentale gezondheid van mensen die internationale bescherming zoeken. Tijdens de crisis hebben onze teams op het terrein nauw samen...

  “De schrijnende leefomstandigheden waarin mensen belanden wanneer ze asiel aanvragen maar geen opvang krijgen, leiden tot ernstige schade aan hun fysieke en mentale welzijn. Tegelijkertijd blijven maatschappelijke organisaties onhoudbaar belast met de verantwoordelijkheid die al anderha...

Load More