De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwarte Piet passeert bij Limburgse werklozen

Zwarte Piet passeert bij Limburgse werklozen

maandag 2 december 2013 14:26
Spread the love

De degressiviteit -de versnelde afname van de werkloosheidsuitkeringen- komt één jaar na invoering op kruissnelheid. Een duizendtal Limburgse gezinshoofden en alleenstaanden zien deze maand dan ook hun uitkering voor een eerste maal dalen. Zwarte piet is in het land van de werklozen!

Sinds eind vorig jaar is de nieuwe werkloosheidswetgeving van toepassing. Nieuw was dat gezinshoofden en alleenstaanden voortaan ook gevat worden door de degressiviteit. Voor meer dan duizend Limburgse gezinshoofden en alleenstaanden wordt het deze maand dan ook schrikken. Begin december ontvangen de werklozen immers hun uitkering van november en voor de eerste maal wordt de daling tot aan een minimumuitkering voor hen ingezet. Deze minimumuitkering bedraagt 953 euro voor alleenstaanden en 1.134 euro voor gezinshoofden. Het betreft absolute minimumuitkeringen, amper hoger dan het leefloon. Ter vergelijking: een leefloner ontvangt1.089 euro van het OCMW. 

ACV-Limburg is van mening dat de Belgische uitkeringen veel te laag zijn. “Uitkeringen verlagen staat veelal gelijk aan het organiseren van armoede. Een gezin onderhouden met 1.134 euro …  het is amper voldoende om vaste kosten te dekken.

Leven wordt zo al snel overleven,” zegt Roland Valkeneers van de ACV-werkzoekendenwerking. De Belgische werkloosheidsuitkeringen bevinden zich overigens ver onder de Europese armoedenormen. Het ACV vreest voor een collectieve verarming van werklozen. “Nu al is meer dan een derde van de werklozen arm, maar deze situatie zal nog verslechteren.”

Het ACV blijft zich dan ook verzetten tegen deze eenzijdige zware ingrepen bij werklozen. De inlevering door werklozen wordt bestempeld als ongezien en massaal.  Het zit het ACV overigens hoog dat andere (kapitaals)inkomens en vermogens nauwelijks worden aangesproken. Het ACV verwacht van de regering een saneringsbeleid dat armoede en uitsluiting tegengaat, in plaats van bevordert. “België mag geen sociaal kerkhof worden,” aldus Valkeneers.

take down
the paywall
steun ons nu!