De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zorgzaam besturen=zorgzame justitie

Zorgzaam besturen=zorgzame justitie

maandag 9 mei 2011 18:39
Spread the love

De krantenkolommen en dito fora zijn vandaag allemaal weer te klein. Te klein omwille van de ‘massale verontwaardiging’ inzake het vernietigen v/d bouwvergunning v/d tramlijn in Wijnegem. Maar ook te klein om ‘alle reacties’ te vatten inzake de mogelijke vrijlating  van Michelle Martin.

Beide zaken hebben alles te maken met  -het ontbreken van- een zorgzaam bestuur. Eerst iets over ‘de tramlijn in Wijnegem’. De bouwvergunning die Vlaanderen afleverde, werd vernietigt door de Raad Van State, een raadgevende en rechtsprekende instelling welke zich situeert op de driesprong van, de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De RVS is zo ondermeer bevoegd tot het schorsen en/of vernietigen van admnistratieve handelingen. De bescherming tegen administratieve willekeur als voorname opdracht dus. Nu wil ik met zeker niet uitspreken over ‘de zaak v/d tramlijn’ gewoon omdat ik het arrest niet heb gelezen. Waar ik wel voor waarschuw is de ‘politieke steekvlam reactie’ van…juist ja, Minister van justite De Clerck. Hij wil eigenlijk de bevoegdheden van de RVS aan banden leggen. Dat is wat er zit verscholen in, zoals hij het noemt ‘immuun maken’. Hij wil dat de (Vlaamse) overheid zelf scheidsrechter speelt over…hun eigen bevoegdheden. Want zij leveren dergelijke vergunningen af. Ik heb een beetje ervaring met VDAB die, als Vlaamse overheidsdienst, ook zelf klachten tegen zichzelf ( VDAB) onderzoekt! Hoe neutraal en objectief is zo een procedure ?

De RVS (die voor alle duidelijkheid niet ressorteert onder justitie maar onder binnenlandse zaken) is er net om iedereen te beschermen tegen administratieve willekeur. Het einge antwoord om wat zich nu voordoet inzake ‘de tramlijn’ is dan ook niet het immuun maken van bepaalde beslissingen ! Nee, het enige antwoord is hard, héél hard werken aan  ‘zorgzaam besturen’ Dat zou zelfs op termijn een instelling als de RVS  overbodig kunnen maken. Want het zou fout zijn dat, omwille van het ‘algemeen belang’ niet geluisterd wordt, noch afdoende geantwoord wordt op dikwijls toch wel terechte bekommernissen van (individuele) burgers !  Pas met zorgzaam besturen kan je eventuele ‘individuele belangen’ correct afwegen tegenover ‘het algemeen belang’ (wat zeer dikwijls toch ook wel een erg vaag begrip is hoor !)

En zorgzaam besturen zou ook betekenen dat de betrokkenen in het dossier Dutroux, een mogelijke vrijstelling van Michelle Martin,niet hoeven te vernemen via de media. Maar zorgzaam besturen vergt inzet en politieke doortastendheid. Dat is uiteraard iets helemaal anders dan ‘steekvlam-politiek’ bedrijven.

take down
the paywall
steun ons nu!