De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zorgverzekeraars worden zorgverziekeraars. Huisartsen schrijven een Manifest tegen de marktwerking.

Zorgverzekeraars? Zorgverziekeraars! Nederlandse huisartsen schrijven Manifest tegen de marktwerking

maandag 16 maart 2015 18:00
Spread the love

“Wie marktwerking zaait, zal
graaiers oogsten”, schreef een Nederlands huisarts. Huisartsen lossen nu
voor 3,5 procent van het Nederlandse zorgbudget 94 procent van alle zorgvragen
op. Toch manen verzekeraars hen tot nog meer efficiëntie. Ze bereiken precies
het tegenovergestelde: meer rompslomp, meer kosten en minder tijd voor de
patiënt. De bureaucratie die de marktwerking in de huisartsenzorg met zich
heeft meegebracht, gaat ten koste van de kwaliteit van de zorg. Huisartsen
weigeren nog langer in het keurslijf van de marktkoopman gestopt te worden.

Ze hebben een ‘Manifest tegen de markwerking’ aan de muren
van de minister van Volksgezondheid genageld. (de
Correspondent
)

In een opinie in de Volkskrant Laat
huisarts samenwerken: Zorgcontract in strijd met artseneed
schrijft
huisarts Hans Gimbel dat het doorvoeren van marktprincipes in de huisartsenzorg
is buitengewoon onverstandig is. Volgens de Mededingingswet moeten huisartsen
concurreren met elkaar. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), de
kartelwaakhond van de overheid, ziet er streng op toe dat huisartsen wel
concurreren en niet stiekem samen optrekken. De ACM legde de LHV in 2012 een
forse boete op van 7,7 miljoen euro omdat de LHV naar de mening van de ACM
concurrentie onvoldoende stimuleerde.

Over de nefaste gevolgen van de marktwerking heb ik reeds volgende bijdragen
gepost:

Nederlandse
huisarts getuigt: “Wie marktwerking zaait, zal graaiers oogsten”

22
procent Nederland stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen

Nederlandse
gezondheidszorg wordt supermarkt geneeskunde

In
Nederland wordt de huisarts koopman

take down
the paywall
steun ons nu!