De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zingen in het parlement

dinsdag 20 februari 2024 09:11
Spread the love

Voor de zoveelste keer in mijn leven betreur ik het dat ik geen Arabisch ken. Welke koranverzen reciteerde die imam in het Brusselse parlement? (https://www.bruzz.be/actua/politiek/discussie-over-koranverzen-brussels-parlement-mr-wil-commissie-2024-02-17) Was het wellicht een oproep tot vrede en verdraagzaamheid? Een aansporing tot eerlijk engagement? Een uiting van erkenning en eerbied voor dit eerbiedwaardige instituut?

Zoveel verzen in de Koran en de Bijbel zeggen heel behartenswaardige dingen, die ook en vooral buiten de moskee en de kerk van belang zijn. Waarom zou je iemand uitnodigen en dan niet luisteren naar zijn inbreng?

Nochtans schuwen de tegenstanders van dit ‘incident’ zelf ook de grote woorden niet. Ze spreken over onze kostbare ‘neutraliteit’ en over ‘de tempel van de democratie’. Een democratische maatschappij stel ik mij voor als een rijke samenleving. Met inbreng van mensen van heel diverse pluimage. Allemaal met respect voor elkaar. Als iedereen moet inslikken waar zijn hart van overloopt, krijgen we een grijze, zielloze maatschappij. Niemand van ons heeft de waarheid in pacht. Alleen samen kunnen we elkaar bijsturen. Maar dat kan alleen als we telkens opnieuw de kans krijgen om onze diepste overtuigingen en idealen te uiten. Waar dan ook.

Ik wacht tot iemand me vertelt wat de imam heeft gezongen in het Brusselse parlement. Misschien kunnen we er iets van leren. Zelfs onvertaald geniet ik van de schoonheid en eerbied die het gebeuren uitstraalt.

Een diverse samenleving koesteren is niet angstvallig toezien dat niemand zijn boekje te buiten gaat en dat iedereen zoveel mogelijk op de anderen lijkt. Het is blij zijn met de rijkdom die iedereen binnenbrengt. Als dat niet kan, verliezen we meer dan we winnen.

(Photo by Providence Doucet on Unsplash)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!