De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn we volgers of onderzoekers van de media ?

Zijn we volgers of onderzoekers van de media ?

dinsdag 13 oktober 2020 10:21
Spread the love
We kunnen het nieuws “volgen” of het nieuws “onderzoeken”. In het eerste geval neem je het onderliggende motief van de uitspraken op, zonder je je daar werkelijk van bewust te zijn. De onbewuste en suggestieve kracht die leeft in de woorden neem je dan mee op en die werkt uiteindelijk verder in je.
De hedendaagse media werkt ten volle met dit suggestieve principe. Op die manier wordt de perceptie belangrijker dan de inhoud en ontstaat er na verloop van tijd een soort van propagandamachine in plaats van een media die werkelijk onderzoekt en uitspit.
Wie dagdagelijks zo’n berichten opneemt, neemt niet alleen de suggestieve titels op maar onbewust ook de onderliggende motieven zoals bijvoorbeeld de angst die er in leeft.
In het tweede geval “onderzoek” je het motief die leeft in de woorden die worden uitgesproken. Je maakt je een voorstelling van wat ze werkelijk zeggen en je laat dit beeld dan even op je werken. Wanneer je zelf onderzoekt of zelf denkt dan bemerk je na verloop van tijd wat iemand werkelijk zegt of schrijft of je ontdekt bijvoorbeeld de angst van waaruit wordt vertrokken. Zelf denken betekent hier eigenlijk zelfstandig een voorstelling opbouwen van de gelezen of geschreven woorden.
Wanneer je het onderliggende motief of de onderliggende gedachte die onbewust wordt meegegeven in een tekst echter stap voor stap leert herkennen, dan kun je zelf beslissen of je het motief wenst op te nemen of het aan de kant wenst te zetten, te verwerpen of er eventueel een ideaal wenst tegenover te zetten.
In een tijd waarin de suggestieve kracht van de media en sociale media alomtegenwoordig is, lijkt het me een absolute noodzaak om een soort hygiëne te ontwikkelen in ons lees- en kijkgedrag. Zolang we passief informatie of beelden consumeren of overnemen werkt dit verzwakkend, vooral ook op ons immuniteitssysteem. Het is net door op een passieve manier beelden op te nemen en om te gaan met informatie die van buiten af komt, dat we ons bewustzijn en onze bewustzijnskrachten verzwakken en als gevolg daarvan ook onze zelfkracht of ons ik. Op het moment dat we zelf een voorstelling gaan ontwikkelen, dit verrijken met vragen en op onderzoek gaan worden we actief. We activeren dan ons bewustzijn en onze bewustzijnskrachten en onze zelfkracht of het ik wordt gesterkt.
Ofwel consumeren we dus beelden, informatie en artikels ofwel ontwikkelen we zelf voorstellingen en beelden van het gelezene of het geziene. Dit laatste is een activiteit van het bewustzijn en voor de toekomst een absolute noodzakelijke leerstap voor elk van ons om in deze dagdagelijkse onoverzienbare berg aan informatie nog een weg te vinden.
Peter Vandermeersch
www.dezonnekeuken.be
FB : de vrije mens

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!