De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zij, de Aarde

Zij, de Aarde

maandag 20 juni 2016 15:19
Spread the love

De aarde heeft genoeg voor alle mensen, maar het is niet genoeg voor fanaten.   Fanaten hebben al zo veel dat genoeg is voor iedereen.                                          

 Deze prachtige planeet, uniek en alleen, wordt aangevreten door die het niet kunnen laten. Systematisch wringt men het leven uit het aardse bestaan, een systematisch systeem in een bedding van leugens en bedrog zoet slapend te gaan op het kussen   van eigen lust en schuim. Zij, de Aarde heeft het in korte en lange lijnen doen laten leven.

Grondstoffen en oliebronnen zijn voor iedereen, alleen de hol- en pofbroeken breken alles los en schrapen alles bijeen.          

Filters, filteren op grote schaal arbeidskrachten, of het diamanten zijn.  Gekloofd en geslepen tot de juist vorm. Het culturele jasje zo dun als de huid van het gezicht, gezandstraald door eigen storm, wassen zij hun handen altijd onder de triomfboog van bloed en schande. 

Doofpotten fanaten

Heeft een doofpot een handvat,  zodat hij getild, doorgegeven kan worden aan andere handen?

Zodat wij hem kunnen optillen,  draaien, schudden, doorgeven, net zolang dat wij allemaal kunnen weten wat de inhoud van  de doofpot is?

Vele organisaties beschikken over zo’n pot, waar veel schikkingen in verdwijnen.

Soms blijft er iets over de rand hangen, dan schettert men met veel geduw en getrek over de waarheid heen.

Hoe groter de pot, hoe stiller de trom: een reus van waarheden wordt weer eens begraven. De wachter van de pot heeft heel veel kapitale namen.

take down
the paywall
steun ons nu!