De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zen Sangha in Geraardsbergen

Zen Sangha in Geraardsbergen

dinsdag 3 februari 2015 11:09
Spread the love

Zen Sangha Geraardsbergen organiseert
de wekelijkse
zitmeditatie voortaan in de voormalige priorij van Hunnegem, in het hart van de
stad.
De lokale zengroep biedt sinds drie jaar wekelijkse zitmeditatie aan volgens de
gebruiken van Zen Sangha van zen-leraar Frank Sensei De Waele.

 Zen Sangha vzw
Zen Sangha is een gemeenschap van zenbeoefenaars
rond zenleraar Frank De Waele Sensei en biedt het onderricht, de beoefening en
de overdracht van de zenboeddhistische spiritualiteit aan. 
Zen Sangha heeft een zentrainingsprogramma in Gent en lokale zengroepen in
Antwerpen, Brugge, Brussel, Geraardsbergen, Leuven, Lier,
Massenhoven, Mol, Kortrijk, Ronse en Bergen-op-Zoom. 

Zen Sangha maakt deel uit van de
White Plum Sotozenlijn van wijlen Taizan Maezumi Roshi, is geaffilieerd lid van
de Zen Peacemakers Sangha en lid van de Boeddhistische Unie van België.

Zen
Zen duidt dit moment – hier en nu – als de onmiddellijke
plaats van ontwaken, voor iedereen altijd vrij toegankelijk. 
Zenspiritualiteit beoogt in wezen een deconstructie van een zelf dat bevangen
is door een vereenzelviging met de inhouden van haar denk- en
gevoelsprocessen. In deze ontlediging wordt een aangeboren ruimte van
zijn, tederheid en gewaarzijn aangeraakt, die betekenis en vorm geeft aan ons
leven.
Zen gaat terug op de ervaring van Siddharta Gautama, de
historische Boeddha, die  ontwaakte tot inzicht in de menselijke
conditie.  Het zenboeddhisme, een ontwikkeling van het Mahayana
boeddhisme, kwam naar het Westen na 25 eeuwen van ontwikkeling in India, China,
Vietnam, Korea en Japan. 
Zen is een niet-dualitische, in wezen mystieke ervaringsspiritualiteit die
zich uitdrukt in een liefdevoller, vreugdevoller leven en in mededogen voor
alle levende wezens.

“Zen is een radicale omwerking van het zelf
door het ontdingen
van zijn en geest

in resonantie met
wat is

naar een spontaan
en vrijelijk handelen in en voor de wereld,
 
en, meer in het
bijzonder, voor het welzijn van andere mensen”

                                          
Frank Sensei De Waele

Zen Sangha Geraardsbergen
Iedereen is welkom, elke donderdag vanaf
19u: de zitmeditatie begint om 19.30u. en eindigt om 21.30u.
Adres: Hunnegem, Gasthuisstraat 100, Geraardsbergen.
Er is geen voorkennis vereist; wie dat wenst
krijgt een korte introductie.
Matten, kussens en dekentjes zijn ter plaatse.
Alle info op www.zengaardsbergen.bewww.zensangha.be en de Facebookpagina’s van Zen Sangha vzw en Zen Sangha Geraardsbergen.

take down
the paywall
steun ons nu!