De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zaterdag 13 september Zuiderpershuis: Kick-Off Twee (t)huizen, één gids Antwerpen van de Federatie Mondiale Democratische Organisaties (FMDO)

Zaterdag 13 september Zuiderpershuis: Kick-Off Twee (t)huizen, één gids Antwerpen van de Federatie Mondiale Democratische Organisaties (FMDO)

maandag 15 september 2014 14:15
Spread the love
Op de webstek vind je wat de bedoeling
zal zijn:

‘Twee
(t)huizen, één gids’ trakteert je op persoonlijke wandelingen door
Antwerpen en Oostende.

De gidsen zijn allen
mensen met een migratieachtergrond die kleine groepen op sleeptouw
nemen door hun stad. Niet zozeer om het verhaal van de stad te
vertellen, maar wel hun eigen verhaal.

Tijdens de gegidste
wandeling wordt het publiek geleid langs plaatsen die voor de gidsen
belangrijk zijn en wordt er een link gelegd met het land van
herkomst. Aan de hand van verhalen, foto’s, film, … vertellen de
gidsen eveneens over hun vroegere thuis.

Wat
willen we met ‘Twee (t)huizen, één gids’ bereiken?

Met het
project ‘Twee (t)huizen, één gids’ willen we de vele tienduizenden
mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen een gezicht geven.
Dit doen we door enkele mensen hun persoonlijke verhaal te laten
vertellen aan een breed publiek en zo de verhalen van alle mensen tot
leven te wekken.

Het -doorgaans Vlaamse- publiek krijgt op
deze manier een betere beeldvorming van de oorzaken en gevolgen van
migratie voor de betrokkenen. Dit draagt bij tot meer begrip voor en
een betere dialoog met etnisch-culturele minderheden.

De
uitwisseling tussen culturen werkt ook enorm emanciperend en
empowerend naar de stadsgidsen en hun omgeving toe. 

Het openingsfeest:

Was
net op tijd voor de speeches waarbij de werking en bedoeling
werd uitgelegd. Ondertussen kon je naar hartenlust de hapjes proeven
en drankjes nuttigen. Er was veel belangstelling en er heerste een
bonte uitbundige sfeer. Af en toe muzikaal ondersteund. 4 gidsen
stelden zich voor en lichtten een tipje van de sluier alsook hadden
ze voorwerp uit het thuisland bij. De bijdrage uit Nepal leerde ons
dat dit het enige land ter wereld is dat geen rechthoekige vlag
heeft! Het was een aangename samenkomst en wens hierbij dit initiatief
alle wind in de zeilen.

Meer info
vindt u op http://2thuizen1gids.weebly.com/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!