De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wordt deze Bisschopsconferentie een succes?

Wordt deze Bisschopsconferentie een succes?

vrijdag 22 februari 2019 14:16
Spread the loveDiliff – Own work
English: A 5×6 segment panoramic image taken by myself with a Canon 5D and 70-200mm f/2.8L lens from the dome of St Peter’s in Vatican City in Rome.

Permission details
Summary: In using this image or any subsequent derivatives of it, you are required to release the image under the same license. As such, any reproduction of this image, in any medium, must appear with a copy of, or full URL of the license.Attribution of this image to the author (DAVID ILIFF) is also required, preferably in a prominent location near the image.No other conditions may be added to, or removed from this license without the permission of the author and copyright holder. Suggested attribution:

De historische bijeenkomst die vandaag begon in het Vaticaan, waarin de hiërarchie van de katholieke kerk bijeenkomt, heeft als doel het probleem van seksueel misbruik door de geestelijkheid aan te pakken. De bijeenkomst begon donderdag met een erkenning van paus Franciscus dat gevraagd wordt om “concrete voorstellen. Maar ook met de publicatie van 21 ideeën om mee aan de slag te gaan.

Voor 190 mensen die tot zondag bijeenkomen in het Vaticaan, waaronder 114 vertegenwoordigers van de bisschoppelijke conferenties, gaf Francisco aan dat wat van zijn kerk wordt verwacht, niet alleen is om het misbruik van zijn geestelijken te veroordelen, maar ook om te komen met ‘concrete en doeltreffende maatregelen’ om het misbruik uit te roeien.

“Het volk van God kijkt naar ons en verwacht van ons niet alleen eenvoudige en duidelijke veroordelingen, maar concrete en effectieve maatregelen”, zei de paus.

En om aan het werk te gaan, werd een lijst met 21 voorstellen van de verschillende bisschoppelijke comités en conferenties uitgedeeld aan de deelnemers en de expert in de strijd tegen misbruik en tweede secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer, de aartsbisschop van Malta, Charles Scicluna. De lijst werd gedefinieerd als een “routekaart” die het debat zal leiden.

Onder de 21 punten – de paus zei dat ze “een eenvoudig beginpunt” zijn – komt er een naar voren, “de ontwikkeling van een vademecum waarin de stappen die moeten worden gevolgd door de autoriteit worden gespecificeerd op alle belangrijke momenten van een zaak”.

Er wordt ook voorgesteld om “luistercentra te creëren, bezet met opgeleide en deskundige mensen, waar een eerste onderscheid tussen de gevallen van de vermeende slachtoffers wordt vastgesteld”.

Een ander voorgesteld punt, een verbazingwekkend punt, is het verhogen van de minimumleeftijd voor een huwelijk naar 16 jaar. De Kerkelijke Wetgeving stelt nu de minimumleeftijd voor het huwelijk vast op 14 jaar voor vrouwen en 16 jaar voor mannen.

Onder de punten die worden besproken, zijn bijvoorbeeld “het informeren van civiele autoriteiten en hogere kerkelijke autoriteiten in overeenstemming met burgerlijke en canonieke normen” en “het uitvoeren van gedeelde procedures voor het onderzoeken van klachten, de bescherming van slachtoffers en het recht op verdediging van de verdachte.”

Andere punten zijn “om specifieke protocollen vast te stellen voor het beheer van beschuldigingen tegen bisschoppen” en voortdurende vormingscursussen voor “bisschoppen, religieuze meerderen, geestelijken en pastorale werkers”.

Een van deze “concrete” voorstellen is ook om “de evenredigheid van de straf met betrekking tot de gepleegde misdaad” te garanderen, wat betekent dat “priesters en bisschoppen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen moeten worden uitgesloten van hun posities”.

Er wordt ook voorgesteld om “een psychologische evaluatie uit te voeren door gekwalificeerde en geaccrediteerde deskundigen voor kandidaten voor het priesterschap en het gewijde leven”.

Verenigingen van slachtoffers van misbruik door de geestelijkheid geloven niet dat deze voorstellen de beloofde “nultolerantie” weerspiegelen.

De Spaanse Miguel Hurtado, die een monnik uit Montserrat (Catalonië) aanklaagde voor seksueel misbruik, beschouwde deze voorstellen als “zeer vaag” en “erg los” en betreurde het dat zij “de basismaatregelen om nultolerantie te garanderen” niet omvatten, zoals; “als je een kind mishandelt, sta je onmiddelijk op straat.” Of de “verplichting om alle gevallen automatisch aan de politie te melden”.

“Als dit de beste is dat de paus te bieden heeft, zal deze top een absolute mislukking worden,” zei hij.

De vergadering begon met een vuist in de maag voor de aanwezigen toen ze de opgetekende getuigenissen hoorden van slachtoffers die aangaven onder welke vormen van misbruik ze leden en hoe hun klachten keer op keer werden genegeerd.

“Het eerste wat ze deden was me als een leugenaar behandelen, me de rug toekeren en zeggen dat ik en anderen vijanden van de kerk waren”, zei de Chileen Juan Carlos Cruz, die de priester Fernando Karadima aan de kaak stelde volgens een transcript afgegeven door het Vaticaan.

Een Afrikaanse vrouw zei dat ze vanaf haar vijftiende jaar gedwongen was om seks met een priester te hebben: “Ik was drie keer zwanger, hij dwong me drie keer te aborteren”, vertelde ze.

Tijdens de ochtendsessie werden de verklaringen van de aartsbisschop van Manilla, kardinaal Luis Antonio Tagle gehoord, die een harde beschuldiging tegen de bisschoppen uitbracht voor het opgeven en achterlaten van de slachtoffers.

Scicluna herinnerde de verantwoordelijken van de plaatselijke kerken eraan dat ze de plicht hebben om “bestaande protocollen” en “burgerlijke en nationale wetten” te respecteren. 

take down
the paywall
steun ons nu!