De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wil Hamas Israël vernietigen?

Wil Hamas Israël vernietigen?

maandag 30 oktober 2023 17:02
Spread the love
Eén permanent axioma dat regelmatig als argument opduikt in de reguliere media is dat Hamas uit is op de vernietiging van Israël en de dood van alle Joden. Dat klink uiteraard zeer angstwekkend maar klopt het wel?
Het eerste charter van Hamas werd geschreven in de nasleep van de intifada van 1987 en  werd op 18 augustus 1988 door de grondleggers van Hamas, waaronder Sheikh Ahmed Yassin, gepubliceerd. Het charter was een radicaal document dat tot de vernietiging van Israël en de oprichting van een islamitische staat in Palestina opriep. Het werd internationaal, onder andere door de VN, veroordeeld.
In 2017 publiceerde Hamas een gewijzigd charter dat bedoeld was om het internationaal meer acceptabel te maken.
Specifieke wijzigingen waren:
  • Erkenning van Israël: Het oorspronkelijke handvest riep op tot de vernietiging van Israël.Het nieuwe handvest erkent de staat Israël als een realiteit, maar niet als een legitieme staat.
  • Jihad: Het oorspronkelijke handvest riep op tot het gebruik van geweld om Palestina te bevrijden. Het nieuwe handvest stelt dat de jihad een legitiem middel is om een einde te maken aan de zionistische bezetting, maar het roept niet expliciet op tot het gebruik van geweld.
  • Relaties met andere partijen: Het oorspronkelijke handvest riep op tot de omverwerping van alle niet-islamitische regeringen in de Arabische wereld. In het nieuwe handvest staat dat Hamas bereid is om samen te werken met andere partijen om tot een vredesakkoord te komen, maar alleen als dit akkoord de rechten van het Palestijnse volk respecteert.
De Verenigde Staten en de Europese Unie reageerden positief op het nieuwe Hamas-charter hoewel ze vonden dat er nog werk aan de winkel was.
Positief vonden ze:
  • De erkenning van de staat Israël als een realiteit.
  • Het afwijzen van de vernietiging van Israël.
  • De bereidheid om samen te werken met andere partijen om een vredesovereenkomst te bereiken.
De Israëlische regering wees het charter af als een “bewijs van de ondermijning van de vredesprocessen”.
Benyamin Netanyahu, toen ook al premier van Israël zei: “De wijzigingen in het charter zijn een bewijs van de ondermijning van de vredesprocessen. Hamas is nog steeds een terroristische organisatie die de vernietiging van Israël nastreeft.”
Ook sommige Arabische staten (Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, De Verenigde Arabische Emiraten) reageerden negatief. Maar dat heeft meer te maken met hun angst voor de moslimbroeders waarmee Hamas nauwe relaties aanhoudt.
Dat is echter een ander verhaal.

Un-israel

Kaart van Israël, de Palestijnse gebieden (Westelijke Jordaanoever en Gazastrook), de Golanhoogte en delen van buurlanden. Ook voormalige inzetgebieden van de Verenigde Naties in landen grenzend aan Israël of door Israël bezet gebied, per februari 2018. (Bron: VN - Vrij van rechten)

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!