De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Wij stappen op de oorlog af zoals slaapwandelaars” (Henri Guaino over Oekraïne)

“Wij stappen op de oorlog af zoals slaapwandelaars” (Henri Guaino over Oekraïne)

zaterdag 21 mei 2022 05:01
Spread the love

Henri Guaino op Europe 1, youtube, schermafbeelding

Een spraakmakend opiniestuk over de oorlog in Oekraïne zorgde de voorbije week voor veel discussie in Frankrijk. Henri Guaino, adviseur van Nicolas Sarkozy tijdens diens presidentschap, vergeleek in Le Figaro de ontwikkelingen rond Oekraïne met die bij het begin van WOI. Niemand wilde of voorzag in 1914 een oorlog die twintig miljoen doden zou kosten, maar een aaneenschakeling van gebeurtenissen zorgde voor toenemende escalatie en leidde tot een massaslachting. Net als toen stappen wij vandaag af op de oorlog zoals slaapwandelaars, stelt Guiano, met een allusie op het boek van de historicus Christopher Clark: “Les Somnambules, été 1914: comment l’Europe a marché vers la guerre”.

 

“Die aaneenschakeling”, betoogt Guaino, “is op de eerste plaats die waardoor elk volk ertoe overgaat aan het andere zijn eigen bijgedachten, zijn niet toegegeven plannen, zijn eigen gevoelens tegenover het andere toe te schrijven. Dat is wat het Westen vandaag doet met Rusland en het is ook wat Rusland doet tegenover het Westen. Het Westen is ervan overtuigd dat als Rusland zou winnen in Oekraïne, er geen limiet meer zou staan op de Russische wil tot overheersing. En omgekeerd is Rusland ervan overtuigd geraakt dat als het Westen Oekraïne in zijn kamp zou doen kantelen, de Westerse hegemoniale ambities niet meer zouden zijn in te perken.”

 

Guaino brengt begrip op voor de gevoelens van Rusland: “Door de NAVO uit te breiden tot al de vroegere landen van het Oostblok tot en met de Baltische staten en door de Atlantische Alliantie om te vormen tot een anti-Russisch verbond en door de grenzen van de Europese Unie steeds verder te verleggen tot aan die van Rusland hebben de VS en de EU bij de Russen het gevoel van omsingeling wakker gemaakt dat aan de oorsprong lag van zovele Europese oorlogen. De Westerse steun aan de Maidanrevolutie van 2014, tegen een pro-Russische Oekraïense regering, was voor Rusland het bewijs dat zijn vrees gegrond was.”

 

Aanvallen voor de tegenstander aanvalt

 

“De annexatie van de Krim door Rusland en zijn steun voor de separatisten van de Donbass hebben op hun beurt het Westen het gevoel gegeven dat de Russische dreiging reëel was en dat Oekraïne moest worden bewapend, wat Rusland er nog meer van overtuigde dat het Westen een bedreiging vormde. Het akkoord van strategisch partnerschap dat gesloten werd tussen de VS en Rusland op 10 november 2021, dat een verbond tussen de twee landen bezegelde dat expliciet tegen Rusland gericht was en dat de toetreding van Oekraïne tot de NAVO beloofde heeft Rusland helemaal ervan overtuigd dat het moest aanvallen voor de veronderstelde tegenstander in staat zou zijn dat te doen. Dat is de aaneenschakeling van gebeurtenissen à la 1914 in al haar schrikwekkende zuiverheid.”

 

Maar Guaino begrijpt ook de landen met anti-Russische gevoelens: “Hoe zou Polen, vier keer in stukken verdeeld, vier keer herverdeeld in drie eeuwen tijd, hoe zou Litauen, twee eeuwen lang geannexeerd door Rusland, hoe zou Finland, in 1939 geamputeerd, hoe zouden al de landen die onder het juk van de Sovjetunie geleefd hebben geen schrik krijgen bij de eerste bedreiging vanuit het Oosten? En hoe zou Rusland, van zijn kant, dat zo vaak heeft moeten vechten om het oprukken van het Westen naar het Oosten halt te gebieden en dat al eeuwenlang verscheurd is door zijn fascinatie door en zijn afschuw van de Westerse cultuur, geen existentiële angst voelen tegenover een Oekraïne dat een bruggenhoofd aan het worden is voor de verwestersing van de Russische wereld?” (…)

 

“Eén zaak is zeker: deze oorlog is, via Oekraïne, dat het slachtoffer is, een oorlog tussen het Westen en Rusland die kan uitlopen op een directe confrontatie door een ongecontroleerde escalatie. De oorlog was en is altijd het vrijmaken van alles wat er in de menselijke natuur aan wildheid en moordinstinct aanwezig is, een opklimmen tot het extreme dat er altijd mee eindigt dat zowel de strijders als de leiders erdoor meegesleept worden.” (…)

 

De tegenstander in het nauw drijven – waartoe leidt dat?

 

“Als de Koude Oorlog niet uitgedraaid is op een derde wereldoorlog, dan is dat omdat geen van de protagonisten ooit geprobeerd heeft de andere partij in het nauw te drijven. In de ergste crisissen heeft elke partij de andere een uitweg gelaten. Maar in tegenstelling daarmee, willen de VS en hun bondgenoten vandaag Rusland in het nauw drijven.”

 

“Als men tegenover Rusland het perspectief opent van de toetreding tot de NAVO van Finland, van Zweden, van Moldavië en van Georgië bovenop die van Oekraïne, als de Amerikaanse minister van defensie verklaart  dat de VS ‘Rusland zozeer verzwakt hopen te zien dat het dit soort zaken, zoals die welke het gedaan heeft bij de invasie van Oekraïne, niet meer kan doen’, als de president van de VS zich zozeer laat gaan dat hij de Russische president een slachter noemt, en dat hij verklaart ‘om de liefde Gods, deze man mag niet aan de macht blijven’ en aan het Congres 20 miljard dollar vraagt bovenop de drie miljard en een half die de VS al besteed hebben om de Oekraïeners te voorzien van een massa tanks, vliegtuigen, raketten, kanonnen en drones, dan begrijpt men dat de strategie die erop mikt Rusland in het nauw te drijven geen limieten kent.”

 

“Maar zij onderschat het weerstandsvermogen van het Russische volk, zoals de Russen het weerstandsvermogen van de Oekraïeners onderschat hebben. Rusland in het nauw drijven, dat is het duwen naar een opbod van geweld. Hoever kan dat gaan? De totale oorlog, chemisch, nucleair? Tot het uitlokken van een nieuwe koude oorlog tussen het Westen en al de landen in de wereld die zich Kosovo herinneren, en Irak, Afghanistan en Libië, en denken dat zij ook in het nauw zullen worden gedreven omdat er geen grens meer zal zijn aan de bekoring tot hegemonie van de VS: Indië dat Rusland niet veroordeelt en dat denkt aan Kasjmier, China dat de “dwangpolitiek” van het Westen scherp aanklaagt omdat het weet dat als Rusland bezwijkt het zelf in de vuurlijn komt, Brazilië dat, via de stem van Lula, zegt dat ‘een oorlog nooit slechts één verantwoordelijke heeft’, en al de andere landen in Azië, in het Midden-Oosten en in Afrika die weigeren Rusland te bestraffen. Alles doen om Rusland in het nauw te drijven, dat is niet de wereldorde handhaven, maar haar opblazen. Als Rusland uit alle internationale instellingen geweerd is en die uit elkaar vallen zoals de SDN in het begin van de jaren 1930, wat zal er dan nog overblijven van de wereldorde?” (…)

 

De eigen stem van Frankrijk?

 

“Waar is de stem van Frankrijk, van dat ‘oude land, van een oud continent, dat oorlogen, bezetting, barbaarsheid heeft meegemaakt’, dat op 14 februari 2003 in de VN néé zei tegen de oorlog in Irak, dat in 2008 Georgië redde en zich kantte tegen de aansluiting van dat land en van Oekraïne bij de NAVO en dat vandaag zou pleiten voor de neutrale opstelling van een Oekraïne dat niet voorbestemd is om tot de NAVO te behoren, en ook niet tot de EU, indachtig de waarschuwing die Henry Kissinger uitsprak in 2014: ‘Als Oekraïne moet overleven en in welstand leven, dan moet het geen voorpost worden van één van de partijen tegenover de andere. Het moet een brug zijn tussen de twee. Het Westen moet begrijpen dat voor Rusland Oekraïne nooit zomaar een vreemd land zal kunnen zijn.’ ” (…)

 

Dit betoog van Henri Guaino steekt fel af tegen heel wat andere Franse stellingnames rond Oekraïne, en lokte uiteraard ook tegenspraak uit. Daarover later meer.

 

(Wordt vervolgd.)

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/henri-guaino-nous-marchons-vers-la-guerre-comme-des-somnambules-20220512

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!