De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie leven wil moet kampen

Wie leven wil moet kampen

zondag 14 augustus 2016 23:50
Spread the love

“Wie leven wil moet kampen”, het staat op een oude affiche. Maar waar heb ik dit laatst nog gehoord? Heel onlangs, want het komt me zo bekend voor.

Wie niet wil vechten zal op zijn knieën verder mogen leven”. Dàt was de recente uitspraak van de N-VA-burgemeester van Antwerpen, in een sterk gemediatiseerd interview http://www.demorgen.be/opinie/wie-niet-wil-vechten-zal-op-zijn-knieen-verder-mogen-leven-bd3625ff/

Hij kondigde een wetsontwerp aan voor wat hij noemt “gewapend bestuur”. Hij wil dat burgemeesters mogen beslissen tot preventieve aanhoudingen, afluisteren van gsm’s, en “sluiten van verdachte huizen” (wat dit laatste betekent, is voor mij niet duidelijk). Wie precies hij zou willen opsluiten legt hij niet uit. http://www.demorgen.be/binnenland/bart-de-wever-legt-belgische-patriot-act-op-tafel-b9b361c7/ 

Heeft de N-VA-voorzitter nu plagiaat gepleegd? Neen, ik geloof niet dat hij slogans uit ’40-44 is gaan opzoeken, hij verwijst trouwens liever naar de krijgstochten van de Oude Grieken.

De affiche werd destijds in Vlaanderen verspreid door de Duits-Vlaamse Arbeids-Gemeenschap, afgekort DE-VLAG, een nazi propaganda organisatie.

De gelijkenis tussen de twee uitspraken suggereert eerder een gelijkenis in wereldbeschouwing en waarden: we moeten vechten om te leven want we zijn omringd door vijanden. De Leider wijst de weg.Uit Aline Sax:

 

 

 

 

 Illustr.

“Voor Vlaanderen, Volk en Führer”, Manteau 2012.

take down
the paywall
steun ons nu!