De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wie denkt de CEO van BPost dat hij is?

Wie denkt de CEO van BPost dat hij is?

zondag 22 december 2013 09:34
Spread the love

“Johnny Thijs, onze grote baas”, gromt Albert, mijn postbode. “Wij moeten door regen en wind en straks door de sneeuw lopen. Terwijl hij door zijn chauffeur van de ene vergadering naar de andere receptie wordt gevoerd. Ja, we hebben nu goeie uniformen, een handige caddy, zelfs elektrische fietsen. Bazen! Die van ons verdient 35 keer meer dan iemand die bij de post begint, lees ik in de gazet. En dan zijn ze nog niet content. Bah! Mijn ronde zit erop. Een pintje kan er wel af, zeker.”

De discussie over de verloning van de CEO’s van overheidsbedrijven duurt al lang. De heisa rond het loon van Thijs werd door hemzelf op de spits gedreven toen hij een aantal weken geleden zonder blozen verklaarde het niet voor 290.000 euro te willen doen. Vanuit zijn entourage wordt nu gefluisterd dat hij wil opstappen. In dat geval moet de regering op zoek naar een opvolger. Het gedoe rond de recente benoeming van de nieuwe top van de NMBS was niet bepaald een voorbeeld.

Chantage

De aanstelling van Thijs als baas van de post in 2002 heeft zijn voorgeschiedenis. Dat gebeurde in een periode, waarin nogal wat overheidsbedrijven werden geprivatiseerd. Door de verkoop van haar belang in die bedrijven kon de overheid haar financiën terug op orde brengen, zo luidde het. De neoliberale droom ging in vervulling: weg met de overheid! Daarbij werd chantage door de voorstanders van die privatisering niet geschuwd. Ofwel privatiseren, ofwel hard snoeien in de sociale zekerheid.

De opdracht van Thijs was de ‘modernisering’ van de postdienst. Zowel de titel van Thijs als de naam van het bedrijf werden, conform de heersende neoliberale managementcultuur, veranderd in CEO en Bpost. De rode kleur van de dienstvoertuigen werd vervangen door wit. In de eigendomsstructuur kreeg de overheid in 2006 het gezelschap van de Deense Post en CVC Capital Partners, een investeringsfonds. Deze twee ‘strategische partners’ van Bpost deden al sinds 2005 zaken met elkaar.

Netwerken

Over deze episode in de geschiedenis van onze posterijen verklaarde Thijs destijds in De Standaard (15/10/2005): “Op een bepaald ogenblik werd mij dan tijdens een adviesvergadering met CVC Capital – ik was lid van de adviesraad – meegedeeld dat ze naar de Deense Post keken. Ik zei: “Leuk. En daarna gaan jullie misschien naar België kijken?” En toen heb ik ontslag genomen uit de adviesraad. Dan heeft CVC de deal met de Denen afgerond en waarschijnlijk hebben ze dan gezegd: ,,We kennen Johnny, laat ons er eens naar kijken.”

Ons-kent-ons. Netwerken. Later trokken de Denen zich terug uit het Belgisch project. Hun aandelen werden doorgeschoven naar CVC dat op die manier eigenaar werd van quasi de helft van de Bpost-aandelen, net iets minder dan het aantal in bezit van de Belgische overheid. Bpost is dankzij Thijs inmiddels ook genoteerd op de beurs van Brussel. CVC heeft in juni een gedeelte van zijn aandelen op die beurs verkocht, goed voor 866 miljoen euro.

Fraude

CVC investeerde in ons land niet alleen in de post. Vroeger stak het ook al 250 miljoen euro in Massive, een bedrijf uit het Antwerpse dat gespecialiseerd is in kroonluchters en dergelijke. Die aandelen werden nadien van de hand gedaan voor meer dan het dubbele van de aankoopprijs. Massive is later betrapt op fiscale fraude. Het is niet bekend welke rol CVC daarin heeft gespeeld. Massive trof een minnelijke schikking van 82 miljoen euro met de Belgische overheid.

Via een in ons land gevestigd bedrijf deed CVC ook zaken in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarvoor werd een ingewikkelde constructie op poten gezet, waaraan de Belgische fiscus evenwel geen rooie duit verdiende. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft de hele operatie als frauduleus aangemerkt, maar dat werd door een Brussels rechter afgewimpeld.

Mayonaise

Inmiddels is de mayonaise op onze frietjes ook van CVC. Het heeft de producent van het merk De Vos-Lemmens overgenomen. De oorspronkelijke eigenaars van De Vos-Lemmens behoorden ooit tot de top van de Vlaamse bedrijfsleven. Ze hadden ook belangen in de Kredietbank, ‘de bank van bij ons’. CVC heeft enkele maanden geleden als een deel van zijn aandelen van Bpost verkocht voor 866 miljoen euro.

Het wil nu ook zijn resterende aandelen van de hand doen en rekent op een bedrag van 580 miljoen euro. Reken daarbij de opbrengsten van dividenden en kapitaalsuitkeringen in de afgelopen jaren, dan heeft zijn oorspronkelijke investering in Bpost om en bij de twee miljard euro opgebracht. Volgens deskundigen vier keer meer dan wat het investeerde. Niet slecht geboerd.

Wellicht heeft het bedrijf ook nog wel een job voor Johnny Thijs. Voor wat hoort wat!

take down
the paywall
steun ons nu!