De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WETENSCHAPPERS SLAAN NU ECHT ALARM KLIMAATVERANDERING

WETENSCHAPPERS SLAAN NU ECHT ALARM KLIMAATVERANDERING

dinsdag 21 augustus 2018 12:37
Spread the love

Dat al wie Nederlands begrijpt dit moge lezen. Plak onderstaande link op de Google balk, enter en lees.

Maar eerst dit naar aanleiding van dat krantenartikel-dito mailbericht.

Ik denk dat het “nu” echt tijd is dat aardbewoners zich gaan bezig houden met de in sneltempo veranderende klimaatopwarming en dat regeringen en wereldleiders er binnen de korste keren werk van maken. Dat betekent dat ze gezamenlijk hun ernergie en vermogen hier in investeren i.p.v. hun geld, macht en wapens in oorlogen te pompen dewelke astronomische bedragen opslorpen. Dit geld is gewoon nodig om deze planeet te redden. Weg met de fossiele brandstoffen voor wagens, vliegtuigen, schepen, fabrieken. De zon zal zoveel energie leveren  (zie deze zomer) dat er genoeg elektriciteit is. Alle alternatieve technologieën zijn al lang aanwezig en dienen uitgewerkt te worden. Wie nu naar zijn kleinkinderen kijkt vreest stilaan voor hen het ergste als we niks gaan doen.

Wat zijn we met een planeet die zal uitdrogen, water te kort zal geven (ook al is dat er met de zeeën genoeg) of verwoest zal worden door overstromingen?! En dewelke cynisch genoeg kan of zal kunnen  leiden tot bv. oorlog om water?

Zullen de groten (?) het pas door hebben als hun jacht niet meer vooruit gaat omdat ze op zand proberen te varen of erger nog, als hun kinderen, kleinkinderen sterven van de dorst en de wereld één grote Sahel aan het worden is?!

Hallo, wakker worden!!

http://sso.interactief.nieuwsblad.be/optiext/optiextension.dll?ID=21M2QvXpdW3dei3UwP2BeL4%2Bwb%2BuIyg0w0NCTeeGYWNvg6iN5KMKqtMcz0eC4VqxSrNTH2oOd%2BT5BlXt9JFZB_22qb9DQsD13LcE2C

take down
the paywall
steun ons nu!