De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werknemers minder betalen en toch verliezen, geen basisinkomen. 

Werknemers minder betalen en toch verliezen, geen basisinkomen. 

dinsdag 7 juni 2016 22:17
Spread the loveWerklozen in een stempellokaal in Amsterdan 1933. Wikimedia

 

 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 

Artikel 1 van de Grondwet formuleert een norm waaraan de overheid zich jegens de burger dient te houden namelijk het gelijk behandelen van gelijke gevallen. Artikel 1 van de Grondwet bevat voorts niet alleen een algemeen discriminatieverbod dat voor de overheid geldt, maar het is een discriminatieverbod dat ook betekenis heeft voor de verhouding tussen burgers onderling. Artikel 1 van de Grondwet formuleert een recht waar de burger zich rechtstreeks voor de rechter op kan beroepen. 

Het voorstel van twee eigenaars, Rob Zandbergen en Alex Mulder van USG People, een Nederlands uitzendbureau, om mensen met een hogere leeftijd minder te betalen voor hetzelfde werk is dus duidelijk tegen de Nederlandse Grondwet. Daar staat tegenover dat het minder betalen van vrouwen en jongeren voor hetzelfde werk ook tegen hetzelfde artikel is. Door het verschil tussen het eerste artikel van de Grondwet en de regeltjes en trucjes die werkgevers hanteren, vooral voor het betalen van salarissen werden er in het verleden mogelijkheden geschapen die leiden tot de onevenwichtige inkomens situatie die we in Nederland kennen. 

En dus wordt het werk van een jongere of van een vrouw slechter betaald dan dat van een volwassen man. Daar willen de twee heren van het uitzendbureau nu verandering in brengen. Maar wel op een wat vreemde manier.  

Kennis en ervaring, de nieuwe brain drain. 

Door mensen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt minder te betalen zal Nederland veel kennis, kunde en ervaring gaan missen. De wat oudere medemens heeft nu een verantwoordelijke baan, vooral in het middenkader. Het zijn de mannen die de machines bedienen in de zwaardere industrie, het zijn de mannen en vrouwen die zich hebben opgewerkt tot hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis.  

Maar het is ook de leraar en lerares die met hun brede ervaring een vraagbaak geworden zijn voor hun jongere collega’s. Het is de oudere collega die weliswaar geen officiele positie bekleedt maar wel de kennis en ervaring heeft. En die meestal beter doorgeeft aan de jongere generatie dan een chef of baas. 

En dan de chef, kennis maar een gebrek aan respect. 

Deze mensen wekken vaak onterecht de jaloezie op van die chef. Een chef heeft hard gewerkt om de positie de bereiken. Hij krijgt dan ook meer betaald als zijn ondergeschikten en speelt dan een rol als toezichthouder. De productie rapporten, of de patientenverslagen, wekelijkse winstberekeningen, bonnenboekjes of wat dies meer zij, worden door de chef opgesteld, met behulp van veel informatie van zijn ondergeschikten, en vooral natuurlijk ingeleverd bij zijn meerdere, hij staat elke week wel een keer in het kantoor van de baas! Wat er op die momenten besproken wordt op de werkvloer valt niet onder de scope van dit artikel. 

De oudere medewerker heeft de ervaring, de kennis maar de chef heeft meer loon, maar loopt het respect meestal helemaal mis. Werknemers hebben respect voor een collega die beter is dan zijzelf. De oudere werknemer die het toch maar voor elkaar krijgt dat de machine weer draait, de verpleegkundige die hen een handigheidje bijbrengt bij het opmaken van een bed, met de patient er in natuurlijk. Of de lerares die haar collega’s na school verteld over dat kind met ADHD in haar klas, en hoe ze daarmee om gaat. 

Dat zijn zaken die een chef vaak niet weet, niet kent. Wat meer is, de meeste chefs zijn zich niet eens bewust van wat er zich precies op de werkvloer afspeelt, want ze werken niet, of niet meer. De oudere medewerker met al zijn kennis en ervaring werkt nog wel, en meestal behoorlijk hard ook. Hij wil de jongere generatie ook bijhouden en moet in veel gevallen nieuwe systemen aanleren, met nieuwe machines en apparaten, of apps, leren omgaan. 

Daar wordt iets aan gedaan, volgens Rob en Alex. 

Maar dat gaat dus veranderen. Het is immers de bedoeling om voor het pensioen nog even het inkomen voor het gezin van de oudere werknemer te verlagen. Al die opgebouwde kennis en ervaring is immers ‘te duur’ volgens de heren van het uitzendbureau. Het is overigens niet alleen tegen de Grondwet, maar ook nog eens dom! 

De oudere werknemer vertrekt namelijk. Teleurgesteld gaat hij op zoek naar een makkelijker baantje, zonder de druk van productieplafond, streefcijfers en maximaal besteedbare tijd per patient. Dan maar liever een weliswaar lager, maar toch redelijk vast inkomen, met minder stress en meer vrije tijd. Een verlies en een brain drain waar niemand op rekende! Bovendien zal het aantal werkloze 50 plussers door een dergelijke maatregel niet afnemen maar zelfs dramatisch toenemen! 
 
Bronnen: http://www.parlement.com/id/vhnnmt7jesyv/hoofdstuk_1_grondwet_volledige_tekst. 
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/25947107/__Lager_loon_voor_50-plusser__.html, gelezen via internet op 7 juni 2016.

take down
the paywall
steun ons nu!