De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldparlement van de arbeid van start

Wereldparlement van de arbeid van start

Van 28 mei tot 12 juni loopt in Genève de 103de conferentie van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO). De IAO is een agentschap van de Verenigde Naties en kan je met wat goede wil ‘het wereldparlement van de arbeid’ noemen. In dit wereldparlement hebben vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers zitting. Het ACV blogt tijdens deze conferentie. Aftrappen doen we met een overzicht van de werkzaamheden van de conferentie.

woensdag 28 mei 2014 13:27
Spread the love

Commissie van
de normen: 25 landen op het matje

 De
Commissie voor de toepassing van de normen houdt een aantal schrijnende
gevallen van schendingen van arbeidsrechten tegen het licht. Die schendingen zijn helaas wereldwijd verspreid, zoals bleek uit de net gepubliceerde ‘Global rights index‘ van de wereldvakbond IVV.

Een selectie
van 25 landen zal tijdens deze conferentie op het matje geroepen worden. De samenstelling van de lijst
is een evenwichtsoefening, zowel op het vlak van geografische balans als op het
vlak van evenwicht tussen fundamentele en meer technische conventies, binnen de
werknemersgroep en tussen de werkgevers- en werknemersgroep.   

ACV-voorzitter Marc Leemans is in
deze  commissie de woordvoerder namens de werknemers.

 Dwangarbeid aanpakken

Een
andere belangrijke commissie tijdens deze vergadering van de IAO gaat over
dwangarbeid (‘forced labour’). De IAO warmde de discussie over dit
thema al op door vorige week  een ophefmakend rapport te publiceren. 
De totale winst in deze ‘moderne’ slavernij wereldwijd bedraagt 110 miljard
euro. Vooral in Azië is dwangarbeid een probleem. Maar ook de ontwikkelde
landen – inclusief de Europese Unie – gaan niet vrijuit met 1,5 miljoen slachtoffers.

De
doelstellingen van de besprekingen in deze commissie zijn een preventieve
aanpak van dwangarbeid en de uitbouw van slachtofferbescherming, inclusief
compensatie en toegang tot justitie.  Ook de versterking  van de
internationale samenwerking tegen mensenhandel ligt ter bespreking.

 Van informele naar formele economie

Op deze conferentie buigt een
commissie zich ook over de informele economie. Het belang van de 
informele economie kan moeilijk onderschat worden. Wereldwijd werken miljoenen mensen
in de informele economie. Tegelijk is in heel wat landen de overgang van de
informele naar de formele economie een politieke prioriteit geworden.  Ook
voor de IAO is dit een prioriteit: sociale bescherming en waardig werk zijn in
de informele economie vaak ver te zoeken. De bespreking op de conferentie dit
jaar moet in 2015 uitmonden in een IAO-aanbeveling

 Werkgelegenheid

 Op de Internationale
Arbeidsconferentie van 2008 werd de Verklaring over sociale rechtvaardigheid
aanvaard.  Met daarin vier onderling verweven strategische
objectieven:  werkgelegenheid, sociale bescherming, sociale dialoog en
fundamentele arbeidsnormen.  Elk jaar wordt een van deze vier thema’s
concreet onder de loep genomen.  Dit jaar is het de beurt aan werkgelegenheid.  Dit
tegen de achtergrond van een massieve werkloosheid in veel landen, in het
bijzonder ook bij jongeren.    

 Achter de
schermen

 Op deze conferentie speelt ook
erevoorzitter  van het ACV Luc Cortebeeck, die vicevoorzitter is van de
IAO, een heel belangrijke rol. Luc Cortebeeck is binnen de IAO overkoepelend
voorzitter van de werknemersgroep.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!