De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Welkom in Atlantis

Welkom in Atlantis

zaterdag 17 december 2011 16:14
Spread the love

Welkom in Atlantis is het derde programma uit een serie van acht dat we uitzenden op Climate Change Channel
(www.3-force.org/ccc).

Het eerste programma “ The Ghost in the Machine” brengt je van de roots van 3-FORCE tot de integratie van leven in je dagelijkse activiteiten…. een concept dat toch enige afstand neemt van CO2 handel en global warming.

In “Welkom in Atlantis” wordt het duidelijk dat de zeespiegel een ongelooflijk voorspelbare curve volgt.
Zeewater zal met 16mm/jaar stijgen … dat is wat het gedurende 7000 jaar deed.
Niemand zal gewond raken en het zal niet in een vingerknip gebeuren.
Niettemin zal Nederland het eerste land worden dat tegen 4600 onder water gaat.

De Beta-versie van het herbebossing platform is klaar. Het is een dynamisch shoppingplatform dat het mogelijk maakt om projecten te herbebossen in diverse continenten. We moedigen aan om je bos te personaliseren en leven te integreren in je produkten, diensten en life style.

Join our QUEST for life!
www.3-force.org

take down
the paywall
steun ons nu!