De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

greatfirewallofbelgium.be

Wat is het fijn burger in een land met pers- en internetcensuur te zijn

woensdag 28 december 2022 16:35
Spread the love

Volgens de website greatfirewallofbelgium.be en ook een artikel uit 2013 “Belgische overheid blokkeert meer websites dan ze toegeeft” is het de belgische burger niet toegelaten precies te weten welke websites door de overheid gecensureerd worden, laat staan dat de overheid daar zelf een correct zicht op heeft.

Niettegenstaande voorafgaandelijke perscensuur ongrondwettelijk is in België worden sinds maart 2022 ook een aantal russische nieuwswebsites geblokkeerd. De voorbije week zijn er bijkomend nog een aantal russische media gecensureerd door de Europese commissie.

Er wordt gezegd: ‘de censor is niet bang van desinformatie, wel van correcte informatie’. Mochten de geviseerde media echt zo slecht zijn als beweerd wordt, dan zou men toch eenvoudigweg de vrije markt kunnen laten spelen. De goede media zouden dan wel automatisch komen bovendrijven. Merkwaardig toch dat in dezen de vrije markt even radicaal aan de kant geschoven wordt en van hogerhand gedecreteerd wordt wat goede en wat slechte informatie is.
Verder zijn mediabeleid en het beheer van uitzendlicenties een bevoegdheid van de EU-deelstaten. De Europese commissie met Ursula Von der Leyen aan het hoofd overschrijdt dus de haar toegekende machten als zij bepaalt welke media in de EU (al dan niet) mogen uitzenden. In eenvoudige bewoordingen heet dit een machtsgreep.

E-cops stoppagina

Voor wie af en toe geconfronteerd wordt met de stoppagina van de belgische censor (te vinden op IP-adres:193.191.245.56): deze censuur is met eenvoudige ingrepen gemakkelijk te omzeilen.

Dit is het verboden fruit dat u niet meer mag lezen of bekijken. Klik op de figuur en ontdek hoe eenvoudig het is om de censor te omzeilen.

Dit wordt uitgelegd in het artikel “De Belgische internetcensor en hoe hem te omzeilen“. Dit artikel dateert weliswaar van 2009, maar de erin beschreven (eenvoudige) techniek werkt nog steeds probleemloos om de ongrondwettelijke voorafgaandelijke perscensuur van Ursula von der Leyen en vlaams ministertje van mediacensuur Benjamin Dalle te omzeilen.

Dank zij de aangegeven techniek hebben VRT-medewerkers via het VRT-netwerk nog steeds onbeperkte 24/7 toegang tot de door hun voogdijminister Benjamin Dalle gecensureerde websites. U leest dit goed: de oekazen van vlaams minister voor mediacensuur Benjamin Dalle gelden niet binnen de VRT, die onder de verantwoordelijkheid van deze minister valt.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!