De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat banken met je “geld” kunnen doen en het ‘recht’ op de privacy (met voeten getreden).

Wat banken met je “geld” kunnen doen en het ‘recht’ op de privacy (met voeten getreden).

donderdag 6 februari 2014 10:35
Spread the love

In een v-echtscheiding is blijkbaar alles veroorloofd want achter de schermen via de advocaat van de “tegenpartij” S.S. te A. vraagt notaris H.D.D. uit B. (die aangesteld was door de rechtbank om de spaargelden en beleggingen te beheren die er niet meer waren) laconiek alle gegevens op van je persoonlijke zichtrekening die ook gebruikt wordt voor ontvangsten van de vzw via bancontact.

De ‘stelling’ is dan omdat er ooit een belegging werd op gestort, die ‘dankzij’ een volledig misgelopen ‘bewindvoering’ door meester J.M. te A. in het niet is opgelost, dat het saldo “spaargeld” is ondanks het feit dat dit een ZICHTrekening is… Alles werd afgeroomd tot 500€ na = dat mocht blijven staan! Van illegale en onrechtvaardige praktijken gesproken en dat bij een bank met het Groene Appeltje als logo in mijn domiciliegemeente.

Edoch kent men mij dan nog niet zo goed blijkbaar, na een bankrelatie van meer dan 30 jaar, en heb ik even een storm veroorzaakt en ja: het “geld” zal gedeblokkeerd worden maar dat gaat uiteraard véél trager dan dat men het je afneemt, waarvan akte. En de excuses zijn oorverdovend aanwezig…

Dus u weze gewaarschuwd = uw lieve centjes zijn helemaal NIET veilig bij banken… De boodschap is dan ook: pot het niet op en doe er iets zinnigs mee = zet het om in iets waardevols voor jou! Dit zal ook de negatieve spiraal stoppen van ontslagen en faillissementen en de economie ten goede komen! Ten andere: banken investeren ook in immobiliën, kunst en antiek e.d. Dat zie je bv op de Eurobiljetten: de ene zijde straalt “macht” uit en de andere slaat “bruggen” naar de volkeren.

Daarbij spaarboekjes en beleggingen brengen sowieso bijna niets meer op = de inflatie holt sneller… en ook is “men” bezig met de roerende voorheffing op intresten op te trekken van 15 procent naar 25 procent. Europa heeft geld nodig want het is zieltogend…

En dit schrijf ik niet uit ‘frustratie’ of zo = het is enkel een persoonlijke interpretatie en reflectie van en op de feiten.

Het is zoals het is.

take down
the paywall
steun ons nu!