De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom ik het niet meer weet

Waarom ik het niet meer weet

vrijdag 29 december 2023 12:57
Spread the love

Een lange geschiedenis, kort samengevat.

Ik was 20  toen de Nederlandse protestzanger Armand bovenstaande song losliet op de wereld. We schrijven 1972 en dat was ook de periode van het Rapport van de Club van Rome ‘Grenzen aan de groei’ en, pour la petite histoire, het was ook de tijd dat een wijze oudere collega mij zei dat de bomen niet tot in de wolken groeien en dat wij maar 1 (één) aarde ter onzer beschikking hebben.

Even, heel even ging er een schokgolf door de wereld maar we zijn nu meer dan 50 jaren verder en de algemene toestand van onze aarde is slechter dan ooit. Het globale noorden ging vrolijk verder met het plunderen van onze aarde. We hebben Reagan, Thatcher en de Chicago Boys van Milton Friedman gehad. Resultaat: Individualisme, consumentisme,de vrije markt, rijken werden steeds rijker en armen zo mogelijk nog armer. Rapport na rapport verscheen en al die wetenschappers die die rapporten schreven waarschuwden ons dat de toestand steeds alarmerender werd. Er was klimaattop na klimaattop. Allemaal tevergeefs. Het neo-liberalisme en het kapitalisme zegevierde. Eventjes was er hoop omdat Covid-19 op het toneel verscheen. Plots was er voor alles geld, veel geld en er werd eindelijk wel naar de wetenschappers geluisterd maar ook die hoop smolt weg als sneeuw voor de zon. De crisis was zelfs nog niet helemaal onder controle of het was alweer business as usual.

De peren zijn gebakken.

En nu, op de drempel van alweer een nieuw jaar, zitten we met de gebakken peren. De klimaatverandering wordt jaar na jaar zichtbaarder, ook bij ons. Miljoenen mensen gaan dood door temperatuurstijging, steeds vaker voorkomend rampen…Miljoenen anderen zijn nu al op de vlucht en ze hebben zelfs een naam gekregen: Klimaatvluchtelingen maar die zijn nergens welkom. De wereldwijde machtsverhoudingen zijn in een razendsnel tempo aan het veranderen. De tijd dat de USA het voor het zeggen had is zo goed als voorbij. China is de oprukkende nieuwe wereldmacht, het Rusland van Poetin bouwt aan een indrukwekkende oorlogseconomie en in Gaza is Israël druk doende een heel volk uit te roeien met methodes waar het Joodse volk in een niet zo ver verleden zelf slachtoffer van werd. En Europa staat er bij en kijkt er naar, tandeloos en machteloos.

Triomf van kapialisme en rechts

Ondertussen triomfeert op economisch vlak het kapitalisme. Meerwaarde creeëren is nog altijd het wereldwijde mantra, ten koste van wat dan ook. Groei moet en zal er zijn tot meerdere eer en glorie van enkele duizenden rijken. Alle sociale verworvenheden worden wereldwijd afgeschaft of staan zwaar onder druk, vrouwenrechten worden teruggedraaid, er wordt keihard opgetreden tegen niet-hetero mensen en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.

In deze context floreert rechts en extreem-rechts. Kijk maar naar wat er momenteel in Argentinië gebeurt. De pas verkozen president Milei heeft al snel alle macht naar zich toe getrokken en voert op sociaal-economisch vlak een politiek waar zelfs de Chicago Boys in het Chili van Pinochet zich niet aan waagden. En alweer, de rest van de wereld sttat er bij en kijkt er naar. Wereldwijd is de roep om sterke, autoritaire leiders groter dan ooit ook in Europa en dus ook in België en al zeker in Vlaanderen is dat zo.

Links is flinks.

En links in dit alles? Je zou verwachten Dat links een stevige vuist maakt tegen al dat rechts en extreem-rechts geweld maar wereldwijd gebeurt er bij links zo goed als niets. Links slaagt er maar niet in de massa te enthousiasmeren met een wervend programma dat weer hoop geeft aan de verstotelingen van deze wereld.

Dat is hier in Vlaanderen niet anders. 2024 wordt het jaar van de waarheid met verkiezingen op alle niveau’s. Ik heb geen glazen bol maar toch is de uitkomst niet moeilijk te voorspellen. Het zogenaamde acceptabele rechts van N-VA en het extreem-rechts van Vlaams Belang worden met voorsprong de grootsdten. Dat is het resultaat van een jarenlange demonisering en het wegzetten van migranten, werklozen, langdurig zieken, ouderen die moeten rondkomen met een karig pensioentje…als profiteurs. Enkel de hardwerkende vlaming telt.

Ook hier heeft links geen enkel antwoord op de rechtse en extreem-rechtse tsunami die ons boven het hoofd hangt. Groen gelooft heilig in een groen kapitalistische groei-economie waar enkel de happy few beter zullen van worden. De vroegere socialistische partij heeft vooruitgang geboekt. Ze heeft haar naam verandert in Vooruit en door aldus het woord ‘socialistisch’ nu ook uit de naam te schrappen, duidelijk gemaakt dat zij niet meer opkomt voor de belangen van de zwakken in onze samenleving. Waar die partij vroeger toch nog min of meer probeerde de scherpe kantjes van het systeem af te vijlen, gaat zij niet voluit mee in het discours van de rechtse rakkers. Al 50 jaar is die partij medeplichtig aan de voortdurende afbouw van de sociale zekerheid met als hoogtepunt de zelfs door rechts gerespecteerde en geprezen Frank Vandenbroucke, die onverdroten verder gaat met de zwakken nog zwakker te maken.

Quo vadis PVDA

Blijft over de PVDA. Een partij die zegt anti-kapitalistisch te zijn maar er niet in slaagt het ultra-kapialisme van het ‘communistische’ China (dat ook in snel tempo Afrika aan het koloniseren is) te veroordelen laat staan volledig af te wijzen, is niet te vertrouwen. Voor wie de moeite doet om de statuten van die partij door te nemen zal bv. merken dat zij nog steeds het ‘democratisch centralisme’ centraal stellen. Dit betekent eenvoudigweg dat de basis wel mag discussiëren maar dat de partijleiding beslist. Verder worden in de statuten 3 termen gebrukt die elk op zich een andere betekenis hebben: Socialisme, socialisme 2.0 en communisme. Wat zal het zijn PVDA?

En dus: IK WEET HET NIET MEER. Ik ben van mening dat er in dit land een compleet nieuwe linkse partij moet komen met een antwoord op de crises die ons bedreigen en met een wervend enthousiasmerend programma dat weer hoop biedt aan het grote en steeds groter wordende aantal mensen dat in deze wereld niet meer meetelt maar om zoiets in dit land te bewerkstelligen wordt een heikele zaak.

Het begin van alles.

Tot slot: Ik raad al diegenen die denken dat onze vorm van samen leven de enig mogelijke is aan “Het begin van alles – Een nieuwe geschiedenis van de Mensheid” te lezen. Wie dit boek leest zal inzien dat ongelijkheid en discriminatie geen gedertimeerde begrippen zijn.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!