De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom de nieuwe mens niet is ontstaan.

Waarom de nieuwe mens niet is ontstaan.

“De nieuwe mens en waarom hij niet is ontstaan”: zo luidt de keiharde titel van het derde hoofdstuk uit “De verzwegen Boon”, een mix van verhaal, essay en commentaar die Pol Hoste in 2012 de Louis-Paul Boonprijs opleverde. Hoste ontving ook al de Cultuurprijs van de Stad Gent (1999), de Dirk Martensprijs (2000) en de Arkprijs van het Vrije Woord (2002).

zondag 4 mei 2014 08:00
Spread the love

 

 

 

 

Welkom op de blog van Radio 68  (www.radio68.be) Het klassieke of nieuwe linkse lied, protestsongs, commentaren, toespraken, debatten, vertellingen, poëzie. Zonder onderscheid van taal, genre, stijl of tijd.   

 

De Nieuwe Mens

“De nieuwe mens en waarom hij niet is ontstaan”: zo luidt de keiharde titel van het derde hoofdstuk uit “De verzwegen Boon”,  een  mix van verhaal, essay en commentaar die Pol Hoste in 2012 de Louis-Paul Boonprijs opleverde.  Hoste ontving   ook al de Cultuurprijs van de Stad Gent (1999), de Dirk Martensprijs (2000) en de Arkprijs van het Vrije Woord (2002).

Schrijver Pol Hoste is een man van vrije woorden.  Op een uitzondering na, passen de meeste Vlaamse schrijvers, van Rodenbach over Gezelle tot  Claus en Lanoye, in een katholieke traditie. Hun taal en hun mentaliteit worden hier dan ook verstaan, ook als ze het geloof en de traditie afzweren. Hoste daarentegen stamt uit een communistisch  en atheïstisch gezin. Daardoor heeft hij met de Vlaamse literaire traditie niets van doen. Zijn taal en zijn denkkader worden in Vlaanderen niet goed begrepen. Hij stoort . Per definitie bijna.

Lenin en van Ostaijen

 

Met een zin als “Maar net als het fascisme heeft het communisme nooit bestaan”,  fileert Hoste de twee grote ideologieën die naar een Nieuwe Mens streefden. Miljoenen mensen zetten  zich in voor het communisme en maakten miljoenen anderen kapot. Miljoenen ijverden voor het fascisme en joegen miljoenen anderen de dood in.  Maar het communisme is er niet gekomen. Het fascisme evenmin. Volgens Hoste komt er geen nieuwe mens meer, die kans is verkeken.  In de praktijk blijkt trouwens dat beide systemen verwisselbaar zijn: communistische weerstanders sluiten collaborateurs op in een interneringskamp. In Vlaanderen wel te verstaan. Tegelijk zijn flamingantisme en communisme zijn aan elkaar verwant: van Ostaijen en Burssens voelden veel voor het communistisch nationalisme van Lenin, omdat een communistisch Europa ook een eigen Vlaamse staat zou opleveren, weze het een communistische. Het belette van Ostaijen niet te collaboreren. Met de Duitsers.  Langs zijn neus weg, poneert Hoste dat het fascisme en het communisme ook veel goeds bevatten. En dat in Vlaanderen altijd het fascisme zal klaarstaan.

Wellicht staat u nu al op het verkeerde been, beste lezer, want Hoste steekt geen loftrompet over het liberalisme, integendeel.  Een betere mens, een betere samenleving, het zijn onmenselijke ondernemingen. Sommige mensen worden één met structuren waarin zij limiteren (partijen, kerken), zodat ze zichzelf uitgommen en daarna ook hun medemensen. Boon daarentegen, werd daar ziek van.

 

Verzwegen

 

eters en regelrechte hypocrieten. En zoals gebruikelijk bij Hoste, verloopt dit vertelessay in omgangstaal: ogenschijnlijk eenvoudig, maar in wezen bestaand uit een reeks betekenislagen. En vooral  zonder compassie, die katholieke houding bij uitstek.  Dit boek lijkt over de Vlaamse literaire wereld te handelen, maar omvat heel de wereld. Met Boon als epicentrum.

Exclusief voor Radio 68, leest Pol Hoste dit hoofdstuk uit zijn boek voor.

 

Eddy Bonte

 

Referenties Pol Hoste: De verzwegen Boon, uitg. Het Balanseer, Aalst, 2010.   

 

De uitzending Nieuwe aflevering van “Free Speech  / De Gedachten  zijn vrij”:  elke zondag om 16u. Herhaling: de zondag om 2100u, de maandag & de dinsdag om 1600u, de woensdag  van 12 tot 17 uur. Radio 68: www.radio68.be.

 

Radio 68 68 www.radio68.be is een niet-commerciële  en onafhankelijke internetradio  die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!