De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vopak saga | ABVV en ACV smeken: Directie, stop met die leugens aub.

Vopak saga | ABVV en ACV smeken: Directie, stop met die leugens aub.

maandag 30 januari 2017 18:33
Spread the love

Beste lezer,

Onderstaande mail mocht ik ontvangen van mijn ex collega’s op Vopak Eurotank. De andere afbeelding is het zogenaamde ‘Vopak pamflet’ wat ook in deze tekst aan bod komt uitgaande van ABVV en ACV.

 Mail syndicale delegatie

 

 

 

 ABVV ACV pamflet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Klik op afbeeldingen om leesbaar te vergroten.)

Waarover gaat dit?

Een Vopak arbeider waar ik destijds ook voor op tafel heb geklopt om zijn categorieverhoging er door te krijgen blijkt plots wel zijn categorieverhoging te hebben gekregen. Nu blijkt deze arbeider zijn verhoging al om en bij de 2 jaar te hebben gekregen, doch er is hem door het hoogste Vopak HR niveau op het hart gedrukt om dit niet kenbaar te maken aan zijn collega’s of tegen de vakbonden. Ook ik, en na mij mijn collega’s afgevaardigden, zijn dus door HR steeds met een kluitje het riet ingestuurd. Wij eisten verscheidene malen dat deze arbeider zijn categorieverhoging kreeg op het syndicaal overleg terwijl hij dus in feite zijn categorie al had en HR op het syndicaal overleg deed of hun neus bloedde.

Betrokken arbeider heeft hierover steeds gezwegen, wat zijn goed recht is. Had hij anders gehandeld had HR hém kunnen verwijten dat hij de vakbonden ingelicht had over deze schimmige deal georkestreerd vanuit de hoogste Vopak België HR regionen. M.a.w. HR Vopak België legt iemand verplicht het zwijgen op over zijn loonsverhoging, en verplicht hem alzo te liegen tegen zijn collega’s én tegen de vakbondsafvaardiging.

Lonen zijn bij uitstek de bevoegdheid van de syndicale delegatie, ook hier gaat HR Vopak België zwaar in de fout. Met name door 2 jaar lang te verzwijgen dat betrokken arbeider wél zijn categorieverhoging had gekregen op het twee maandelijks georganiseerde syndicaal overleg. Bewust te verzwijgen dus, ook al heeft de syndicale delegatie wettelijk gezien het recht op deze informatie.

Naar aanleiding van een recente vraag (de zoveelste) over deze arbeider zijn classificatieverhoging roepen de hoogste Vopak België HR verantwoordelijken ergens deze maand enkele ondernemingsraadverkozenen bij hen en delen hen mee dat betrokken arbeider deze verhoging al had verkregen maar drukte de verkozenen stellig op het hart dat zij dit ook moesten stilhouden.

De hoogste Vopak België HR verantwoordelijken waren met andere woorden een vuil spel aan het opzetten tegen de syndicale delegatie, een andere verklaring kan de syndicale delegatie (waar ik ruimschoots met gesproken en gemaild heb) niet vinden voor deze heimelijke werkwijze van HR. Dat men democratisch verkozenen het zwijgen wil opleggen tegen hun achterban over een simpele categorieverhoging van D+ naar E (een paar tientallen eurocenten – als het zoveel is) is zoveel als hun vertrouwen bij hun achterban trachten te ondermijnen.

Terecht hebben zij hun secretarissen gecontacteerd en nog méér terecht hebben zij gezamenlijk besloten deze laakbare werkwijze van Vopak België HR te openbaren en aan de kaak te stellen.

Het is ongezien en ronduit smerig te noemen dat de hoogste HR verantwoordelijken, die 2 jaar geleden nog stonden te roepen dat het vertrouwen tussen vakbonden en directie moest hersteld worden, zich gedurende die ganse tijd verlagen tot zulk kinderachtig allooi. Kleuterklastoestanden zijn hier niets tegen.

Dat de hoogste Vopak België HR verantwoordelijken liever zulke bedenkelijke spelletjes spelen met de vakbonden i.p.v. hun uitgestoken hand te grijpen wordt ook duidelijk weergegeven in de bijlage die bovenstaande mail vermeld, het zogenaamde Vopak pamflet d.d. december 2016 uitgaande van de vakbondssecretarissen in gezamenlijk vakbondsfront (ABVV + ACV pamflet d.d 12/2016). 

Dit pamflet is ronduit een noodkreet van beide vakbonden om het sociaal overleg op Vopak te redden van de totale ondergang door de houding van, en door toedoen van, Vopak’s HR verantwoordelijken.

Doch de inkt van dit pamflet was amper opgedroogd of de volgende uiterst dubieuze onwaarheid kwam al aan het licht.

Het is verbazingwekkend dat de vakbonden, die pal achter de Vopak arbeiders staan, nog steeds geen onherstelbare vertrouwensbreuk ingeroepen hebben tegen de Vopak België HR verantwoordelijken aangezien deze verantwoordelijken liever in de door beide vakbonden aangereikte handen blijven bijten, omzeggens tot bloeden toe .

Dat het voorval met de betrokken arbeider zijn loonclassificatie bewust leugenachtig is achtergehouden door HR Vopak België wordt mede bewezen door het document dat als bijlage bij het verslag van het syndicaal overleg wordt gevoegd. Dit document, uitgegeven door HR Vopak België, bevat een overzicht van wie in welke looncategorie staat en wordt besproken op de syndicale vergadering(en).. De onder druk gezette arbeider staat op dit document gedurende de laatste 2 jaar nog steeds in zijn lagere (D+) categorie weergegeven terwijl hij de facto al 2 jaar in een hogere categorie zit.

Valsheid in geschrifte m.a.w. Van een vergetelheid kan geen sprake zijn gezien de herhaalde vraag vanuit HR aan ondernemingsraadleden in januari 2017 om dit eveneens stil te houden. Wie is/zijn hier de (eind)verantwoordelijke(n) voor op HR?

De dag lijkt me niet meer veraf dat de vakbonden op Vopak België gaan concluderen dat genoeg genoeg is geweest en het beetje dat nog rest van de samenwerking gaan verbreken. Wie niet horen wil moet maar voelen zeker. Nietwaar HR?

Gunter Breugelmans
Ex ACV hoofdafgevaardigde Vopak Eurotank

(zie http://solidair.org/artikels/vopak-terminal-eurotank-ontslaat-acv-hoofdafgevaardigde-0)

 

 

 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!